Gebouwenverzekering Online Afsluiten bij Klap. Verzekerd tegen schade, brand, overstroming, inbraak en storm.

CAR-verzekering

Verzeker uw bouwproject, bouwmaterialen, gereedschappen en werknemers tegen schade tijdens de bouw met een CAR-verzekering.

CAR-verzekering

De materiële schade die ontstaat tijdens de bouw of montage van gebouwen, wegen, bruggen en installaties is gedekt.

De CAR-verzekering is bedoeld voor bedrijven die in de bouw werkzaam zijn.

De CAR-verzekering geeft een zeer uitgebreide dekking voor aanbouwrisico's.


Bij ieder bouwproject kan er iets misgaan waardoor er schade ontstaat. De kans op schade is groter als er veel partijen betrokken zijn. Al bij een klein bouwproject zijn vaak veel partijen betrokken. Een hoofdaannemer, installateur, loodgieter en stukadoor zijn hier enkele voorbeelden van. Wanneer er iets misgaat, kan dat voor de betrokken partijen grote gevolgen hebben. Daarbij is het niet altijd meteen duidelijk wie precies verantwoordelijk is. Een CAR-verzekering biedt dan uitkomst.

De Construction All Risk verzekering dekt schade die ontstaat tijdens een bouwproces. Normaal gesproken sluiten aannemers een CAR-verzekering af. Maar ook voor een opdrachtgever kan het afsluiten van een CAR-verzekering erg verstandig zijn.

Wat zijn schades die onder de CAR-verzekering vallen?

Enkele voorbeelden van schade zijn:

  • Schade aan het pand van de buren, veroorzaakt door uw eigen handelen of door werkzaamheden van uw aannemer;
  • Beschadigingen aan het in aanbouw zijnde pand, veroorzaakt door regen en storm;
  • Schade door toedoen van ongenode gasten (vandalen);
  • Schade die ontstaat doordat u of uw onderaannemer een fout maakt.

Daarom Klap

Ervaren.

Een familiebedrijf met meer dan 165 jaar aan kennis.

Persoonlijk.

Onze adviseurs staan voor u klaar en helpen u verder.

Maatwerk.

Wij brengen uw risico’s & risiobereidheid in kaart.

Wat is een Construction All Risk Verzekering (CAR-verzekering)?

De CAR-verzekering dekt de materiële schade tijdens de bouw- of verbouwing van gebouwen, wegen, bruggen en installaties binnen Nederland. Met een CAR-verzekering bent u verzekerd tegen de schade die tijdens (ver)bouwwerkzaamheden wordt veroorzaakt. Een veelvoorkomende misvatting onder verzekerden is dat deze schade gedekt wordt door de opstal- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit is niet het geval, ook niet onder de gebouwenverzekering.

Waarom is een CAR-verzekering belangrijk?

Een gebouw is tijdens de (aan)bouwfase zeer kwetsbaar, waardoor de kans op schade groter is dan bij een voltooid bouwwerk. De kans op gevolgschade door brand en/of storm is niet alleen velen malen groter, maar er is ook een verhoogde kans op diefstal of vandalisme, omdat een bouwplaats in veel gevallen gemakkelijk te betreden is. Daarnaast kan er schade veroorzaakt worden door fouten van de bouwende partijen, denk hierbij aan verkeerde aansluitingen door elektriciens of ontwerpfouten door constructeurs. En dan hebben we het nog niet eens over schades aan derden die veroorzaakt zijn door verkeerde heitechnieken of bronbemalingen.

Uitsluitingen CAR-verzekering

Met een Construction All Risk verzekering zijn alle bouwprojecten van de opdrachtgever of aannemer verzekerd. Bij ieder bouwproject kan er iets misgaan, waardoor er schade ontstaat. Deze schade wordt gedekt door de CAR-verzekering, deze dekt de schade aan het werk zelf, eigendommen van derden en uw eigendommen. De verzekering geldt voor het gehele project, maar kent soms een uitsluiting voor schades aan derden die buiten het bouwterrein worden veroorzaakt. In dit geval biedt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) meestal uitkomst. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt bijvoorbeeld schades die aan derden worden toegebracht buiten de werklocatie. Het is dan ook belangrijk dat er naast een CAR-verzekering ook een primaire aansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten, zoals de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Een voorbeeld van een dergelijke situatie:

U installeert een exclusief aanrechtblad bij een nieuwe relatie. Tijdens het tillen van het aanrechtblad valt deze door een onhandige beweging op de grond. Het gevolg hiervan is, is dat het aanrechtblad, dat uw relatie uit Spanje heeft laten overkomen, in vier stukken op de grond valt. Daarnaast zijn diverse keukenkastjes beschadigd en zit er een flinke deuk in de vloer. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die u toebrengt aan derden, in dit geval dus alleen de vloer. De schade aan de keukenkastjes en het granieten blad worden niet gedekt onder deze verzekering. Hier dient de CAR-verzekering voor.

Voor wie is de CAR-verzekering?

Bij een aanbouw of verbouwing zijn vaak diverse aannemers betrokken. De CAR-verzekering is bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij de (ver)bouw(ing) van het bouwproject. Dit zijn bijvoorbeeld de aannemer, architect of onderaannemers zoals schilders, installateurs, stukadoors, loodgieters en elektriciens. Als (hoofd)aannemer bent u in principe eindverantwoordelijk voor het project en kunt u eigenlijk niet zonder een CAR-verzekering. Als hoofdaannemer bent u hoofdelijk aansprakelijk en dient u uw opdrachtgever schadeloos te stellen. De CAR-verzekering dekt dit, ongeacht of de onderaannemer aansprakelijk gesteld wordt voor de schade.

Ben ik als hoofdaannemer verplicht een CAR-verzekering af te sluiten?

Wij adviseren hoofdaannemers altijd om zelf aan adequate CAR-verzekering af te sluiten. Het is niet wenselijk om iedere aannemer zijn eigen werk te laten verzekeren middels een CAR-verzekering. Bij eventuele schade, waarbij de schadeoorzaak moeilijk vast te stellen is, is er een reële kans dat uw eigen verzekeraar de schade probeert af te houden en naar de CAR-verzekering van een andere aannemer verwijst. De CAR-verzekering dekt alle bij de bouw betrokken partijen, dan is het ook niet meer dan logisch dat één partij hier zorg voor draagt. Het contract en de gekozen dekking geven hierover meer uitsluitsel.

Heb ik ook een CAR-verzekering nodig als onderaannemer (ZZP’er)?

Als onderaannemer (zzp’er) kan het verstandig zijn om een CAR-verzekering af te sluiten. De meeste onderaannemers maken gebruik van de CAR-verzekering van de hoofdaannemer, maar dat is niet in alle gevallen handig. Dit is afhankelijk van de overeenkomst tussen de onder- en hoofdaannemer en dekking van de CAR-polis van de hoofdaannemer. Om te voorkomen dat u voor vervelende financiële verrassingen komt te staan, is het noodzakelijk om de overeenkomst en CAR-polis van tevoren te controleren.

Daarnaast kan er tijdens de (ver)bouwwerkzaamheden een discussie ontstaan over de vraag wie er aansprakelijk gesteld moet worden. Indien u aansprakelijk bent, kan de hoofdaannemer het (hoge) eigen risico van zijn verzekering aan u doorberekenen. Met een eigen CAR-verzekering kunt u kiezen voor een lager eigen risico, waardoor u voordeliger uit bent wanneer u schade heeft veroorzaakt. De CAR-verzekering geeft meer financiële zekerheid en rust tijdens het bouwproces. U kunt de CAR-verzekering afsluiten per project, of kiezen voor een doorlopende CAR-verzekering.

Wat wordt er gedekt door de CAR-verzekering?

Een bouwfout, hevige storm of vandalisme, er zijn vele oorzaken die kunnen leiden tot schade aan uw bouwproject. Welke dekkingen kunnen onder de CAR-verzekering worden meeverzekerd?

  • Materiële schade op de werklocatie (het werk);
  • Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
  • Eigendommen aan directie/personeel;
  • Hulpmateriaal;
  • Transport;
  • Onderhoudstermijn

Materiële schade op de werklocatie

Tijdens de bouwperiode is de materiële schade aan het werk verzekerd. Hieronder valt zowel de schade aan bouwmaterialen als diefstal van bouwmaterialen die op het bouwterrein aanwezig zijn.

Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever

Ook de schade die door de bouwwerkzaamheden ontstaan aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever is meeverzekerd.

Eigendommen van directie/personeel

De schade aan persoonlijke bezittingen, van bijvoorbeeld de directie en personeelsleden, zijn meeverzekerd indien deze bezittingen zich op het bouwterrein bevinden. Net als diefstal van deze spullen.

Hulpmateriaal

De hulpmaterialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk zijn verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan gereedschappen, werktuigen, keten, loodsen en steigers. Ook hulpmateriaal is verzekerd tegen schade en diefstal.

Transport

Schade aan bouwmateriaal als gevolg van transport binnen Nederland is meeverzekerd. Net als diefstal. Denk bijvoorbeeld aan een schuifpui, die vanuit de fabriek naar de bouwplaats wordt vervoerd.

Onderhoudstermijn

U kunt de verzekering laten doorlopen tijdens de onderhoudstermijn, die ingaat nadat het werk is voltooid. Voor deze (beperkte) dekking kunt u kiezen uit verschillende termijnen. De onderhoudstermijn is alleen verzekerd als deze van tevoren in het bestek of de aannemingsovereenkomst is overeengekomen.

Wat is het verschil tussen een doorlopende CAR-verzekering en aflopende CAR-verzekering?

Er bestaan twee verschillende CAR-verzekeringen: een doorlopende CAR-verzekering en een aflopende CAR-verzekering. Welke verzekering het meest geschikt is, is afhankelijk van het aantal projecten per jaar en de doorlooptijden ervan.

Doorlopende CAR-verzekering

Indien u meerdere projecten per jaar heeft en de intensiviteit en looptijden van de projecten variëren, is het verstandig om een doorlopende CAR-verzekering af te sluiten. Alle projecten zijn in één keer verzekerd. U hoeft zich niet continu bezig te houden met het afsluiten van een passende CAR-verzekering en bent het gehele jaar voorzien van een verzekeringsdekking. U weet van tevoren wat uw premie is.

Aflopende CAR-verzekering

Een aflopende CAR-verzekering is interessant als u eenmalig een bouwproject heeft, of bijvoorbeeld één keer in de twee jaar. Of wanneer u bijvoorbeeld uw eigen huis grondig gaat verbouwen. Deze verzekering sluit u per project af.

Wat kost een Construction All Risk verzekering?

Een CAR-verzekering is altijd een maatwerkverzekering. De verzekeringspremie hangt af van een aantal factoren, zoals bouwkosten en de omvang van de dekking. U kunt ervoor kiezen dekkingen toe te voegen en/of uit te sluiten, maar u heeft ook te maken met verplichte dekkingen, waaronder ‘aansprakelijkheid’ en het ‘werk’ (bouwproject zelf). In de meeste gevallen wordt de aanneemsom als uitgangspunt genomen voor de dekking van het ‘werk’. Optionele dekkingen zijn bijvoorbeeld eigendommen van de opdrachtgever, eigendommen van de directiemedewerkers, hulpmaterialen en de onderhoudstermijn.

Diverse redenen om als hoofdaannemer een CAR-verzekering af te sluiten

Onafhankelijk van verzekeringen (onder)aannemers

U heeft geen inzicht of uw aannemer wel de premie voor zijn CAR-verzekering heeft betaald, en of er nog een verzekeringsdekking geldt. Het niet voldoen van de verzekeringspremie komt vaker voor dan u denkt. Daarnaast kennen de verzekerden vaak de exacte dekking van hun CAR-polis niet, waardoor sommige schades niet vergoed zullen worden door de verzekeraar. Als hoofdaannemer kan het zijn dat u moet opdraaien voor de kosten.

Naadloze aansluiting op andere, noodzakelijke verzekeringen

Opleveringsdata zullen met een CAR-verzekering beter worden beheerd. Na de oplevering is het belangrijk dat het gebouw verzekerd wordt tegen verschillende schades. Er moet een naadloze aansluiting plaatsvinden met bijvoorbeeld een gebouwenverzekering en/of, andere inhoudsverzekeringen, zoals een opstalverzekering. Dit soort belangrijke momenten worden vaak vergeten of niet tijdig doorgegeven aan verzekeraars, met alle gevolgen van dien. Zo kan er net na de oplevering van het gebouw bijvoorbeeld brand uitbreken.

Uw CAR-verzekering eenvoudig en snel regelen via Klap

Wilt u advies over een CAR-verzekering? Neem dan contact op met onze zakelijke adviseurs binnen Klap. Klap is al meer dan 170 jaar specialist in zowel particuliere als zakelijke verzekeringen. Onze adviezen zijn toegesneden op uw specifieke wensen en die van uw bedrijf.

 

 

Schade melden? Dat kan waar en wanneer u wilt!
Wanneer u, uw onderneming en/of uw eigendommen schade oplopen, is dat erg vervelend. Bij ons kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week online uw schade melden met behulp van ons digitale schadeformulier. De schadebehandelaars van Klap zorgen er voor dat uw schade zo snel mogelijk wordt afgehandeld zodat u weer zorgeloos verder kunt. Liever iemand persoonlijk spreken? Kies dan uit een van onze contactmogelijkheden.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies