Reconstructieverzekering

U moet er niet aan denken dat uw administratie verloren gaat. Sluit daarom een reconstructieverzekering af!

De vergoeding van een reconstructieverzekering?

De kosten die worden gemaakt om de gegevens te verkrijgen (reconstructiekosten). Denk aan de kosten zoals de huur van tijdelijke huisvesting voor personen die zich met de reconstructie bezighouden en het salaris van tijdelijke werkkrachten die zich met de reconstructie bezighouden.

De uitkeringstermijn van een reconstructieverzekering

Net als bij de bedrijfsschadeverzekering wordt bij een reconstructieverzekering ook een uitkeringstermijn gehanteerd. De verzekerde som is meestal een premier-risk bedrag (een maximum verzekerd bedrag) omdat praktisch nooit vooraf te bepalen is hoeveel de reconstructiekosten zullen gaan bedragen.

Wat is het?

De reconstructieverzekering vergoedt de kosten om uw gegevens, zoals administratie, contracten en archieven te herstellen.

Voor wie?

Voor administratief kwetsbare beroepen en dienstverlenende bedrijven is deze verzekering van groot belang.

Dekking

Daadwerkelijk gemaakte kosten voor reconstructie van informatie die voor de voortzetting van het bedrijf noodzakelijk is.

Voor al uw vragen over onze reconstructieverzekering

Desk accountmanager

Petra Hollander

Ontvang het laatste nieuws over uw risico’s in uw mailbox