Zakelijke Reis Reisverzekering

Zakelijke reisverzekering

Moet u of uw medewerker (regelmatig) naar het buitenland voor werk? Verzeker uw reis met een passende zakelijke reisverzekering.

Zakelijke reisverzekering

Dit is een zakelijke reisverzekering en is van belang als u voor zaken naar het buitenland reist.

Klap heeft een individuele BTI en een BTI collectief voor al uw medewerkers.

Een BTI heeft een werelddekking.


Als ondernemer kan het zijn dat u regelmatig voor zaken op reis moet. Maar ook aan dit soort reizen zitten risico’s. Met de Business Travel Insurance (BTI) van Klap zijn u en al uw medewerkers tijdens zakenreizen altijd zeer goed verzekerd.

Goed verzekerd op zakenreis

Voorkom dat u eventuele schade zelf moet betalen. Ga goed verzekerd op zakenreis met de Zakelijke reisverzekering. Aan elke reis zitten risico’s. U neemt bijvoorbeeld de laptop mee voor werk en die wordt gestolen. Of u moet ter plekke naar het ziekenhuis omdat u een virus op hebt gelopen.

Deze verzekering is niet alleen geschikt voor multinationals. Ook ondernemingen uit het MKB en non-profit organisaties regelen hun zakelijke reisverzekeringen in één keer goed met de Business Travel Insurance. Met de BTI zijn u en uw medewerkers tijdens zakenreizen op complete wijze verzekerd tegen een scherpe premie.

Individuele en collectieve zakenreisverzekering

BTI Individueel BTI Collectief
1 Polis per zakenreiziger 1 Polis voor alle medewerkers
Europa-/Werelddekking Werelddekking
Vaste premie per jaar Variabel a.h.v. aantal reisdagen
Commercieel beroepsrisico Volledig beroepsrisico
Geen personal service Personal service
Premie per polis Jaarschatting en naverrekening
Persoonlijke pasjes Pasjes op naam organisatie
Verzekerden op naam Naam reizigers onbekend
Eigen risico bagage €50 Geen eigen risico
Kleinre bedrijven met beperkt aantal medewerkers Grotere bedrijven met meerdere reizigers


Waarom kiezen voor de Business Travel Insurance?

  • 24-uurs bereikbaarheid via internationale hulplijn;
  • Plotseling op reis? Zo geregeld;
  • Verzekeringspasjes op bedrijfsnaam;
  • Verzekerd op reis zonder administratieve rompslomp;
  • Beroepsrisico’s zijn meeverzekerd;
  • Dekking is ook in Nederland mogelijk.

Wat is een Zakelijke reisverzekering?

Met de Zakelijke reisverzekering kunt u uw reizen verzekeren die u maakt voor uw beroep of bedrijf. U kunt denken aan reizen die u maakt om een internationale meeting bij te wonen, of een congres. Bij het afsluiten van een Zakelijke reisverzekering kunt u kiezen uit de kortlopende zakenreisverzekering, of de doorlopende zakenreisverzekering. Bij een doorlopende reisverzekering zijn al uw zakelijke reizen van dat jaar verzekerd. Het voordeel hiervan is dat u het gehele jaar goed voorbereid op reis gaat en niet iedere keer opnieuw een zakelijke reisverzekering hoeft af te sluiten.

Mocht u onverhoopt vergeten zijn een Zakelijke reisverzekering af te sluiten, dan kunt u alsnog kiezen voor een kortlopende zakenreisverzekering. Een kortlopende zakenreisverzekering is geschikt wanneer u bijvoorbeeld niet vaker dan 1 à 2 keer per jaar op reis gaat voor werk. De Zakelijke reisverzekering is ook uit te breiden met privéreizen. U en uw gezin zijn dan altijd verzekerd voor alle privéreizen die jullie gezamenlijk of individueel maken.

Voor wie is een Zakelijke reisverzekering?

De Zakelijke reisverzekering is er voor alle medewerkers die zakenreizen maken voor een bedrijf en/of voor alle medewerkers die in uw opdracht een zakelijke reis maken. De dekking geldt niet alleen voor medewerkers die de reis maken, maar ook voor eventueel meereizende gezinsleden en/of assistenten. Met een zakelijke reisverzekering bent u verzekerd voor wereldwijde hulpverlening bij noodsituaties. Middels een alarmnummer, dat 24 uur per dag bereikbaar is, kunt u altijd rekenen op assistentie mocht er onverhoopt iets gebeuren. U kunt bijvoorbeeld een ongeluk krijgen en met spoed gerepatrieerd worden. De medewerkers van de alarmcentrale verlenen assistentie en hulp om het vervoer naar huis in zijn geheel te begeleiden.

Wat zijn de kosten van een Zakelijke reisverzekering?

De kosten van een zakelijke reisverzekering zijn o.a. afhankelijk van de rubrieken die u wenst te verzekeren en de reisgebieden, bijvoorbeeld Europa of Wereld. De rubrieken die meeverzekerd kunnen worden, zijn ‘Hulpverlening’, ‘Bagagedekking’, ‘Medische kosten’ en ‘Werelddekking’. Hoe meer rubrieken u wilt verzekeren, hoe meer premie u betaalt. Voor zwaardere reizen, zoals het reizen naar olieplatforms, of zwaardere beroepen zoals buschauffeurs en dergelijke verstrekken wij maatwerk offertes.

Wat houdt de dekking ‘Hulpverlening’ in van een Zakelijke reisverzekering?

De rubriek ‘Hulpverlening’ is er wanneer u in geval van een ongeval, levensgevaarlijke ziekte of overlijden van uzelf, of een eerste- of tweedegraads familielid terug moet keren naar huis. De kosten voor de terugreis en verblijfskosten die gemaakt worden, worden vergoed door de verzekeraar. Daarnaast heeft u 24 uur per dag recht op hulp of assistentie in het geval van een noodsituatie. Het is belangrijk dat u van tevoren toestemming vraagt voor de kosten die u gaat maken voor hulpverlening. Dit kunt u doen bij de alarmcentrale. Een andere mogelijkheid is om een medewerker van de alarmcentrale alles te laten regelen voor u, de kosten die hiermee gepaard gaan, worden grotendeels vergoed en u heeft er geen omkijken naar.

Wat houdt de dekking ‘Bagage’ in van een Zakelijke reisverzekering?

De bagagedekking is er voor de zakelijke uitrusting die u mee op reis neemt. Eventuele schade of diefstal hiervan, is verzekerd onder deze dekking. Als u schade heeft aan uw bagage, dan doet u er alles aan om de schade te beperken. Bewaar al het bewijsmateriaal dat informatie geeft over de oorzaak en omvang van de schade, zodat u de schade kunt melden bij uw verzekeraar. Als de bagage beschadigd is door een vervoersmaatschappij, reisorganisatie of hotel, doe dan bij hen ook direct aangifte en vraag om een bewijs van de aangifte en melding. Wordt uw bagage gestolen? Dan moet u direct aangifte doen bij de politie. Ook hier geldt dat u het bewijs van afgifte moet bewaren voor de schadeafdeling van uw verzekeraar. Komt uw bagage bijvoorbeeld te laat bij uw reisbestemming aan doordat deze tijdelijk kwijt is, met een andere vlucht is meegegaan of vanwege vertraging? De bagagedekking voorziet dan in een vergoeding voor de aanschaf van kleding en noodzakelijke spullen, zoals tandpasta en een tandenborstel etc.

Wat houdt het dekkingsgebied in van een Zakelijke reisverzekering?

Bij een Zakelijke reisverzekering kunt u kiezen uit een Europadekking of Werelddekking, inclusief of exclusief een dekking binnen Nederland. Onder de Europadekking vallen tevens alle landen aan de Middellandse Zee, denk bijvoorbeeld aan landen als Marokko, Egypte en Israël. Wanneer u Nederland wilt opnemen in uw dekking van de Zakelijke reisverzekering bent u verzekerd wanneer:
* U uw reis van tevoren heeft geboekt;
* U een hotelovernachting van tevoren geboekt heeft en deze volstaat als boeking;
* Uw bezoek aan Nederland een onderdeel is van een buitenlandse reis.
Wanneer u kiest voor een Werelddekking, dan wordt de aanvullende dekking voor de gehele wereld aangezet en kent de polis een wereldwijde dekking.

Wat houdt de dekking ‘Medische kosten’ in van een zakelijke reisverzekering?

Voor de Zakelijke reisverzekering is het heel belangrijk om medische kosten mee te verzekeren. Veel mensen denken dat als zij de ziektekosten in Nederland hebben verzekerd, dat ze dan ook direct in het buitenland goed verzekerd zijn. Echter is dit meestal niet het geval. Meestal is in de ziektekostenverzekering een maximering opgenomen voor medische kosten in het buitenland. Dit kan dan bijvoorbeeld gemaximeerd zijn tot 1 of 2 keer hetgeen in Nederland zou worden vergoed. Het kan voorkomen dat u per ongeluk of vanuit noodzaak niet naar een ziekenhuis in het buitenland wordt gebracht, maar naar een veel duurdere (privé)kliniek of kliniek waar ze wel goed Engels spreken. Hierdoor vallen de kosten vaak hoger uit dan gewenst. Privéziekenhuizen kennen ze voornamelijk in landen als Gambia, Brazilië, Turkije, Griekenland en Oostenrijk. Door de rubriek ‘Medische kosten’ mee te verzekeren in uw zakelijke reisverzekering komt u achteraf niet voor financiële verrassingen te staan. Daarnaast wilt u zich niet druk hoeven maken om financiën in gevallen van medische nood. Naast uw primaire ziektekostenverzekering heeft u deze secundaire dekking voor uw medische kosten in het buitenland.

De dekking ‘Medische kosten’ vergoedt ook tandartskosten tot een maximumbedrag, het eigen risico van de zorgverzekering en het eigen risico voor de medische kosten. Ook zijn eventuele nabehandelingen in Nederland voor een vastgestelde periode meeverzekerd.

Welke medische kosten vergoedt mijn ziektekostenverzekering in het buitenland?

De basisverzekering vergoedt bijvoorbeeld spoedeisende hulp in het buitenland tot het maximale tarief dat in Nederland geldt. Wanneer u bijvoorbeeld terechtkomt in een buitenlandse privékliniek, zult u te maken hebben met hoge kosten. Deze kosten worden vaak niet helemaal vergoed door de verzekeraar. Door de module ‘Medische kosten’ mee te verzekeren onder uw Zakelijke reisverzekering worden de aanvullende kosten ook vergoed.

Wat houdt de dekking ‘Automobile’ in van een zakelijke reisverzekering?

Heeft u pech of schade aan uw auto? Dan kan het soms langer duren dan u had gehoopt, en in sommige gevallen kunt u niet eens met de auto terug naar huis. Met de rubriek ‘Automobile’ bent u verzekerd tegen bijvoorbeeld de kosten van het terugbrengen van uw auto. Deze dekking is dus van belang als u met de auto op zakenreis gaat. Bent u al verzekerd van pechhulp op een andere manier? Dan bent u voor de repatriëring van uw auto al verzekerd. Neemt u (veel) bagage mee met bijvoorbeeld een aanhanger, dan is het ook goed om na te gaan of de terugkeer van de bagage ook verzekerd is onder uw huidige polis.

Ook de reisverzekering vergoedt repatriëring, maar wat houdt dat eigenlijk in?

Elke reisverzekering vergoedt ook eventuele repatriëring. Als u onverwacht naar huis moet na een ongeval of vanwege ziekte van uzelf, of een eerste- of tweedegraads familielid, dan wordt de terugkeer vergoed. Is een verzekerde overleden tijdens vakantie, dan wordt er ook geregeld dat het lichaam van de overledene terugkeert naar Nederland.

Vanaf wanneer ben ik verzekerd met de Zakelijke reisverzekering?

De dekking van de Zakelijke reisverzekering gaat in zodra het woon- of werkadres door de verzekerde persoon verlaten wordt om op zakenreis te gaan. De dekking eindigt op het moment dat u weer aankomt op het woon- of werkadres. De totale dekking bedraagt maximaal 180 dagen.

Welke soorten zakelijke reisverzekeringen zijn er?

Er zijn twee soorten reisverzekeringen waaronder zakenreizen gedekt kunnen worden: de individuele zakenreisverzekering en collectieve zakenreisverzekering. Als er een groep werknemers op zakenreis gaat, dan kunt u deze reis collectief verzekeren via een collectieve zakenreisverzekering. Het is onhanding en vaak ook minder voordelig om iedereen dit individueel en afzonderlijk van elkaar te laten regelen. Als een werknemer echter eenmalig of niet vaak op zakenreis gaat, dan biedt een (kortlopende) individuele zakenreisverzekering uitkomst. Wanneer een werknemer vaker in het jaar naar het buitenland op reis gaat, is het aan te raden om een doorlopende reisverzekering af te sluiten.

Wat is het verschil tussen een zakenreisverzekering en een vakantiereisverzekering?

Veel zakenreizigers denken dat ze op hun particuliere reisverzekering ook verzekerd zijn bij zakelijke reizen naar het buitenland. Dit is vaak niet waar. Een doorlopende particuliere reisverzekering biedt bij de meeste verzekeraars geen dekking voor zakenreizen. Als u op reis gaat voor het werk heeft u ook te maken met andere risico’s en oplossingen dan wanneer u op vakantie gaat. Zo dekt de Zakelijke reisverzekering bijvoorbeeld de kosten van een vervanger wanneer u ziek wordt op reis, of de kosten van een vervangende auto bij autopech.

Ik ga vrijwilligerswerk doen in het buitenland. Heb ik dan baat bij een zakelijke reisverzekering?

Als u vrijwilligerswerk in het buitenland gaat doen, wordt het aangeraden om ook een zakelijke reisverzekering af te sluiten. Dit geldt ook voor studiereizen naar het buitenland, want ook deze vallen niet onder de reguliere reisverzekering. Waar u goed op moet letten, is o.a. de dekking van het reisgebied (Wereld- of Europadekking) en het maximaal aantal dagen dat de reisverzekering dekking biedt. Blijft u langer weg dan het maximaal aantal dagen? Vraag dan een aanvullende dekking aan. Let op: een wereldreis maken als au pair of werken in het buitenland is niet verzekerd onder een Zakelijke reisverzekering, hier zijn speciale reisverzekeringen voor.

Wat is het maximum aantal dagen dat ik op reis mag zijn als ik een zakelijke reisverzekering afsluit?

Een reis mag maximaal 180 dagen duren.

Zakelijke reisverzekering afsluiten via Klap

Wilt u advies over de Zakelijke reisverzekering? Neem dan contact op met onze zakelijke adviseurs binnen Klap. Klap is al meer dan 170 jaar specialist in zowel particuliere als zakelijke verzekeringen. Onze adviezen zijn toegesneden op uw specifieke wensen en die van uw bedrijf.

 

Schade melden? Dat kan waar en wanneer u wilt!
Wanneer u, uw onderneming en/of uw eigendommen schade oplopen, is dat erg vervelend. Bij ons kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week online uw schade melden met behulp van ons digitale schadeformulier. De schadebehandelaars van Klap zorgen er voor dat uw schade zo snel mogelijk wordt afgehandeld zodat u weer zorgeloos verder kunt. Liever iemand persoonlijk spreken? Kies dan uit een van onze contactmogelijkheden.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Zakelijke reisverzekering
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Onze specialist Janette  Zuidema
desk accountmanager Janette Zuidema
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies