Eigenrisicodrager Ziektewet

Met het eigenrisicodragerschap Ziektewet keert u zelf de Ziektewetuitkering uit aan uw werknemer(s). U bespaart op de premie Whk.


Een werkgever kan ervoor kiezen eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ERD-ZW) en/of voor de WGA (ERD-WGA) te worden. Dit betekent dat de werkgever enerzijds opdraait voor de kosten verbonden aan de betreffende uitkeringen aan (voormalig) werknemers en anderzijds ook de verantwoordelijkheid heeft waar het gaat om de verzuimbegeleiding en re-integratie van deze doelgroep. Ook zijn er de nodige verschillen aan te wijzen in het proces van de aanvraag van het eigenrisico dragen en in de uitvoering ervan.

Met de ZW-ERD verzekering verzekert u de kosten voor de Ziektewet die u als eigenrisicodrager heeft. Tegelijkertijd profiteert u van maximale preventie van WGA-instroom door deskundig casemanagement. Verder kunnen de administratieve en financiële plichten, die bij het eigenrisicodragerschap van de Ziektewet horen, door de verzekeraar verzorgd worden. Het voordeel voor de ERD is dat de werkgever is vrijgesteld van de betaling van het ZW-deel dan wel het WGA-deel van de premie Werkhervattingskas (Whk).

Met de ERD-ZW verzekering verzekert u de kosten voor de Ziektewet die u als eigenrisicodrager heeft.

Voor alle bedrijven met personeel.

Vraag onze specialisten naar de voorwaarden.

Chat live met, of laat u terugbellen door, één van onze specialisten.

Chat met één van onze specialisten Klap Live Chat
Wij bellen u terug

Ontvang het laatste nieuws over uw risico’s in uw mailbox.