Transportverzekering online Afsluiten voor zeevracht, luchtvracht en goederen.

Transportverzekering

Bescherm uw goederen- of geldtransport tegen schade of diefstal tijdens vervoer.

Transportverzekering

De verzekering dekt de schade aan gekochte en verkochte goederen tijdens transport en opslag.

Ondernemingen die te maken hebben met goederen-/geldtransport en de risico's van transport en reizen willen beperken.

De Transportverzekering kent verschillende dekkingen. Daarnaast kunt u kiezen voor een doorlopende of tijdelijke dekking.


Het is de nachtmerrie van elke ondernemer in de transportsector: een vrachtwagen raakt van de weg, de lading raakt beschadigd en u draait op voor de kosten. Gelukkig kunt u zich tegen dergelijke transportrisico’s verzekeren. Als u bijvoorbeeld regelmatig goederen vervoert of deze laat transporteren, dan is een goederentransportverzekering van groot belang. Vooral als uw bedrijf goederen met een grote waarde laat vervoeren, verdient het aanbeveling een goederenverzekering af te sluiten.

Het belang van een goederentransportverzekering

Met een goederentransportverzekering dekt u schade aan gekochte en verkochte goederen tijdens transport en opslag. Met de geldtransportverzekering krijgt u uw geld terug bij eventueel verlies of overval tijdens een transport. Bij goederentransport start de dekking op het moment dat de voor het vervoer bestemde zaken in de opslagplaats worden opgepakt en loopt tot het moment dat de zaken zijn aangekomen in de opslagplaats van de geadresseerde. Bij een geldtransport kiest u zelf een gekozen bedrag zodat onderverzekering tot het minimale beperkt is.

Verzekeren van geldtransport

Iedere dag wordt er in uw onderneming op verschillende manieren betaald en/of met geld omgegaan.  Contant geld is allang niet meer ons belangrijkste betaalmiddel, maar het zal ook niet snel verdwijnen. Door de digitalisering zijn de risico’s van geldtransport voor een deel al beperkt, maar contant geld is echter nog vaak aanwezig. Daardoor vindt geldtransport ook geregeld plaats. De kans op diefstal van geld is daardoor onverminderd groot. Met de geldtransportverzekering bent u ervan verzekerd  dat u bij eventueel verlies of overval tijdens een transport uw geld terug krijgt.

Transportverzekering

Tijdens het transport worden de goederen blootgesteld aan allerlei gevaren, zoals diefstal, verkeersongevallen, menselijke fouten of bederf. De dekking van de Transportverzekering begint te lopen op het moment dat de voor het vervoer bestemde zaken in de opslagplaats worden opgepakt en eindigt op het moment dat de zaken zijn aangekomen in de opslagplaats van de geadresseerde. Met zo’n Transportverzekering bent u verzekerd voor eerder genoemde situatie en heeft u geen zorgen over dit soort zaken.

Daarnaast wordt het vervoer meestal door derden verzorgd en heeft u geen invloed op de veiligheid van uw goederen. Het is daarom zeker aan te raden om een Transportverzekering af te sluiten voor transporten / goederen met een grote waarde.

Transportverzekering voor goederen

De Transportverzekering voor goederen wordt ook wel een goederenverzekering genoemd. De Transportverzekering is aan te raden voor ieder bedrijf dat zich bezighoudt met het vervoeren van goederen (door een derde partij). Hiermee zijn uw goederen verzekerd tegen allerlei schadeposten, zoals diefstal, inbraak, verkeersongelukken en bederf.

Waarom een transportverzekering afsluiten?

Tijdens een ritje van Schiphol naar Amsterdam neemt een vrachtwagenchauffeur bij het verlaten van de snelweg te weinig gas terug, waardoor de vrachtwagencombinatie in de bocht van de afrit kantelt. De vervoerde lading, een zending navigatie apparatuur ter waarde van € 500.000,- ligt her en der verspreid in de berm. De ingeschakelde expert stelt vast dat de zending als verloren kan worden beschouwd. De opruimingskosten bedragen € 10.000,-.

De vervoerder kan zich niet op een overmachtsituatie beroepen (er is te hard gereden) en is gehouden de eigenaar van de goederen schadeloos te stellen. Voor binnenlands wegtransport geldt echter een aansprakelijkheidslimiet van € 3,40 per kilogram beschadigd of verloren gewicht. Aangezien het gewicht van de vervoerde computers 10.000 kilo is, is de vervoerder gehouden slechts € 34.000 aan de eigenaar van de goederen te vergoeden.

Duidelijk is dat de eigenaar met een enorme financiële strop blijft zitten als hij geen goederenverzekering heeft afgesloten. Nog vervelender is het als blijkt dat de chauffeur niet door een eigen fout schade aan de lading heeft veroorzaakt, maar dat dit het gevolg is van overmacht; hij werd bijvoorbeeld gesneden door een ander voertuig. In dat geval is de vervoerder zelfs helemaal niet aansprakelijk en zal er geen vergoeding plaatsvinden.

Soorten transportverzekeringen

Er bestaan verschillende soorten transportverzekeringen. Ieder transport heeft een ander doel, vracht en waarde. U kunt eenvoudig aangeven of u een transportverzekering voor goederen, zeevracht of luchtvracht wilt hebben. Op basis van uw situatie en wensen, zullen wij een passende offerte opstellen. Dit is geheel kosteloos en vrijblijvend. Hieronder zullen wij de verschillende transportverzekeringen toelichten.

Transportverzekering voor zeevracht: de zeevrachtverzekering

Als u goederen vervoert via zeevracht, kunt u via Klap ook een Transportverzekering voor zeevracht afsluiten. Bij het afsluiten van een transportverzekering is de zeevracht gedekt tegen diefstal, brand, ontploffing, bederf, contaminatie, zinken. stranden in Averij Grosse. U kunt hieronder meer lezen over Averij Grosse. Bij dit principe kunt u denken aan piraterij (betalen losgeld), overboord brengen van een lading om een gestrand schip los te krijgen of om een brand op een schip beter te kunnen bestrijden. Vraag vandaag nog een maatwerkofferte op om uw transport van zeevracht goed te verzekeren.

Transportverzekering voor luchtvracht: de luchtvrachtverzekering

Een transportverzekering voor luchtvracht is geschikt voor iedereen die goederen transporteert via de lucht. Net als in het dagelijks verkeer kan er tijdens een vervoerstraject iets niet goed lopen. Denk bijvoorbeeld aan een botsing met een andere vliegtuig, ontploffing, neerstorting of turbulentie. Hierdoor kunnen uw goederen kapot gaan tijdens de vlucht naar het land van bestemming. Een luchtvrachtverzekering dekt schade die uw goederen oplopen tijdens het transport via de lucht.

Dekking van de Transportverzekering

Bij de Transportverzekering van Klap is het mogelijk om verschillende dekkingen af te sluiten. Wij hebben enkele dekkingen hieronder uitgelicht:

Vervoerdersaansprakelijkheid

Wanneer een vervoerder/expediteur, door nalatigheid onverhoopt een schade veroorzaakt, is de vervoerder/expediteur slechts beperkt aansprakelijk. De vergoeding die zal worden uitgekeerd is conform de condities waaronder het vervoer is uitgevoerd (veelal de huidige AVC of de CMR-condities). De maximale schadevergoeding bij aansprakelijkheid wordt berekend over het gewicht van de goederen. Bij AVC (Algemene Vervoersconditie) bedraagt dit maximaal €3,40 per kilogram en bij CMR ongeveer € 10,- per kilogram. Voor de gevolgschade is de vervoerder in principe niet aansprakelijk.

Dekking bij een eenmalige of doorlopende transportverzekering

Onvoorziene financiële schade zonder beperking aan vergoeding. Dit is op een Transportverzekering verzekerd. U verzekerd hiermee de volle waarde tijdens transport en verblijf. Ieder vervoer tijdens transport van de goederen (inkomend of uitgaand) per voertuig, boot, trein of vliegtuig zijn verzekerd. Op een transportverzekering is geen 21% assurantiebelasting verschuldigd, deze is vrijgesteld door de belastingdienst.

Tijdens transport heeft u te maken met Incoterms. Dit zijn leveringsvoorwaarden (opgesteld door de internationale Kamers van Koophandel). Hiermee bepaal je wanneer het risico van de goederen overgaat van de verkoper naar de koper. Bij de volgende Incoterms ben je zelfs verplicht een verzekering af te nemen. Dit is bij CIF – Cost, Insurance and Freight en de CIP – Cost and Insurance Paid to.

Averij Grosse

Tijdens het transport over de weg, over water of door de lucht, staan de vervoerde goederen bloot aan allerlei gevaren zoals: diefstal, brand, ontploffing, bederf, contaminatie, verkeersongevallen, zinken, stranden en bijdragen in Averij grosse (dit laatste geldt alleen bij vervoer over water).

Het betreft een oud principe waarbij alle betrokken partijen bij een zeereis, dat wil zeggen schip, de lading en vracht, evenredig de verliezen delen die een gevolg zijn van een vrijwillige en succesvolle opoffering. Deze opoffering betreft een gedeelte van het schip en/of de lading om de gehele onderneming te beschermen tegen een dreigend gevaar.

De ladingbelanghebbenden kunnen ook door de eigenaar (reder) van het schip aangesproken om een bijdrage te leveren in kosten die worden gemaakt ter bescherming van het gezamenlijke belang. Deze kosten kunnen het gevolg zijn als een vrachtschip in een noodsituatie terecht komt waardoor de reder bijzondere (extra) kosten moet maken om het schip veilig ter bestemming te laten aankomen. Hierbij valt te denken aan sleepkosten, noodreparaties etc. Aangezien het schip deze kosten moet maken om schip en lading veilig te stellen, dragen alle belanghebbenden bij in de betaling van deze kosten.

Transportverzekering voor particulieren

Bent u een particulier en wilt u graag een Transportverzekering afsluiten? Dat is bij Klap zeker mogelijk. Als particulier bent u ook privé aansprakelijk voor uw goederen en u wilt hiervoor ook goed gedekt zijn. Neem contact op met onze adviseurs om de mogelijkheden voor uw particuliere transportverzekering te bespreken. Er zijn hiervoor ook veel opties beschikbaar.

Eenmalige of doorlopende verzekering voor transport

Het verschil tussen een eenmalige of een doorlopende verzekering voor transport zit hem in het feit of u regelmatig goederen vervoert of dat het een enkele keer is.

Transportverzekering afsluiten

Klap is al meer dan 170 jaar de specialist in particuliere en zakelijke verzekeringen. Onze adviezen zijn toegesneden op uw specifieke wensen en die van uw bedrijf. Wilt u een Transportverzekering online afsluiten of heeft u behoefte aan advies? Neem dan contact met ons op.

 

 

Schade melden? Dat kan waar en wanneer u wilt!
Wanneer u, uw onderneming en/of uw eigendommen schade oplopen, is dat erg vervelend. Bij ons kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week online uw schade melden met behulp van ons digitale schadeformulier. De schadebehandelaars van Klap zorgen er voor dat uw schade zo snel mogelijk wordt afgehandeld zodat u weer zorgeloos verder kunt. Liever iemand persoonlijk spreken? Kies dan uit een van onze contactmogelijkheden.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Transportverzekering
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Onze specialist Janette  Zuidema
desk accountmanager Janette Zuidema
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies