Over Klap

Een kleine geschiedenis

In 1854 plaatste commissionair in assurantiën Coenraad Klap, samen met zijn vennoot Reindert Wilbrordus Helmsing een annonce in alle Amsterdamse couranten. Daarin werd de vestiging van de firma C. Klap aangekondigd. Die zorgde ervoor dat hun cliënten in contact werden gebracht met verzekeringsmaatschappijen en dat grote risico´s verdeeld werden over verschillende verzekeringsmaatschappijen op de assurantiebeurs. In 1893 werd Johan W.F. Bredius vennoot. Jaren later kocht Klap het assurantie kantoor Des Bouvrie op. Zo kwam het dat de firma C. Klap heette. Zo kent u ons al jaren.

Over ons

Klap is een middelgrote assurantiemakelaar met een heldere en efficiënte werkwijze en een scherp oog voor kwaliteit. Bovendien kennen wij de praktijk van het ondernemen uit eigen ervaring, waardoor wij in staat zijn proactief te reageren op uw bedrijfsspecifieke behoeften. En dat praat wel zo makkelijk.

In 2023 is Klap onderdeel geworden van Ardonagh Global Partners, onderdeel van Ardonagh Group. Klap blijft zelfstandig opereren. Ardonagh is een toonaangevende verzekeringsgroep, die onze kernwaarden ondersteunt en ons doel voor toekomstige groei mogelijk maakt. De directie van Klap zal een belang in het bedrijf behouden en er samen met het team op toezien dat onze relaties op dezelfde toegewijde wijze geadviseerd worden.

Zorgeloos ondernemen

Ondernemen is leuk en we willen ervoor zorgen dat het voor u ook zo blijft. Als ondernemer doet u er alles aan om bedrijfsrisico’s te voorkomen. Helaas blijft er altijd een restrisico over dat specialistische kennis vereist om risico’s te reduceren dan wel over te dragen aan een verzekeraar.

De experts van Klap Verzekeringsmakelaar zullen u begeleiden bij het in kaart brengen van uw risico’s, uw risicobereidheid en de hierbij passende verzekeringsoplossingen. Vervolgens informeren wij u over preventieve maatregelen en over de verzekeringsoplossingen die wij voorhanden hebben en indien nodig zelfs voor u ontwikkelen. Wij zorgen altijd voor een objectieve vergelijking tussen de aanbieders, waardoor u uitstekend verzekerd bent tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Verantwoord beloningsbeleid Klap b.v.

De Autoriteit Financiële Markten AFM en De Nederlandsche Bank DNB hebben richtlijnen opgesteld voor een beheerst beloningsbeleid voor medewerkers van financiële instellingen. Deze richtlijnen gelden onder andere voor medewerkers, managers en directeuren van banken, verzekeraars en assurantiekantoren. Deze richtlijnen zijn per 1 januari 2011 opgenomen in de Wet financieel toezicht (Wft). Dit heeft tot gevolg dat het interne beloningssysteem binnen bedrijven onder toezicht valt van de AFM. Hiermee willen de AFM en DNB de volgende doelen nastreven:

  • Zorgen voor integere bedrijven in de financiële dienstverlening. Dit zijn bedrijven die niet te risicovolle producten willen verkopen aan hun relaties.
  • Zorgen voor solide bedrijven in de financiële dienstverlening, die niet sneller willen groeien dan zij aankunnen.
  • Zorgen voor bedrijven die een zorgvuldige behandeling en het belang van de relatie voorop stellen.

Het doel van de nieuwe richtlijnen is dat onder andere assurantiekantoren ervoor moeten zorgen en kunnen aantonen dat zij hun medewerkers aansturen op integer, solide en klantgericht handelen. En dat de beloning – in welke vorm dan ook – integer, solide en klantgericht handelen niet in de weg mag staan.

Klap b.v. heeft zich volledig aan deze richtlijnen geconformeerd. Om ervoor te zorgen dat medewerkers van Klap integer, solide en klantgericht handelen, werkt Klap met een beloningsbeleid dat uitsluitend bestaat uit componenten die ten goede komen aan het klantbelang. Naast het vaste salaris kunnen medewerkers een variabele beloning ontvangen die maximaal 20% van het vaste salaris uitmaakt. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers op integer en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt de hoogte van de beloning.

Belangtransparantie: De gevolmachtigde agent zal met de bemiddelaar overeenkomen dat op de website van de bemiddelaar op een logische plaats is vermeld met welke gevolmachtigde agent hij is verbonden. De bemiddelaar vermeldt daarbij voorts welke consequentie dit heeft voor het soort advies dat de klant kan verwachten: ongebonden objectieve bemiddeling, ongebonden selectieve bemiddeling, of gebonden bemiddeling. Bij een keuze voor ongebonden selectief of gebonden bemiddeling licht de bemiddelaar toe op welke wijze het belang van de klant daarmee wordt gediend. In alle gevallen wordt de klant specifiek gewezen op de aanwezigheid van een eigen volmachtbedrijf en de invloed die dat op de bemiddeling heeft.

Inschrijvingen:

Kamer van Koophandel Amsterdam 33002950
SER-inschrijving 15803-A
WFT-vergunningsnummers Klap 12018968 / Gouda & Bredius 12043963

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies