Fraudeverzekering

Het bedrijfsleven lijdt jaarlijks voor vele tientallen miljoenen schade door frauduleuze handelingen door het personeel.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers, ondernemers en professionals online afsluiten

De meeste fraudes worden vaak gepleegd door personen waarvan niemand het zou verwachten, zoals de nette boekhouder die al tien jaar in dienst is. Zo kan fraude zowel ontstaan uit een eenmalige handeling als uit een serie met elkaar verband houdende handelingen. Dit laatste beschouwt een verzekeraar echter als één schadegeval.

Wanneer u een fraudeverzekering afsluit, moet u goed nagaan welke personeelsleden u onder de verzekering wilt laten vallen.

Wat wordt er gedekt door een fraudeverzekering?

De fraudeverzekering dekt de directe schade die verzekerde lijdt ten gevolge van het verloren gaan of de beschadiging van waarden door fraude. Onder fraude (waaronder meestal computerfraude) wordt verstaan verduistering, valsheid in geschrifte, bedrog, oplichting, diefstal of andere oneerlijkheid door een of meer personeelsleden van de verzekerde.

Als u niet zeker bent of uw interne organisatie aan de juiste kwaliteitseisen voldoet dan kunt u een verzekeringsadviseur van Klap om advies vragen. Hij/zij kan u helpen met het opstellen van een fraudepreventieplan.

Wat is het?

De fraudeverzekering dekt de financiële schade als gevolg van fraude door werknemers of derden.

Voor wie?

De fraudeverzekering van Klap is bedoeld voor bedrijven met personeel.

Dekking?

De standaarddekking omvat diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte, computerfraude en oplichting.

Voor al uw vragen over onze fraudeverzekering

Desk accountmanager

Marten van der Nagel

Ontvang het laatste nieuws over uw risico’s in uw mailbox