MKB Verzuim Ontzorgverzekering

De MKB Verzuim Ontzorgverzekering bestaat uit professionele verzuimverzorging inclusief volledig arbodienstverleningspakket.

Ga naar website Ga naar website
MKB Verzuim Ontzorgverzekering
Ga naar website

De MKB Verzuim Ontzorgverzekering is een uitgebreide verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening.

De verzekering is er voor werkgevers van een MKB.

De verzekering kent verschillende dekkingen en is poortwachterproof.


Ziekteverzuim vormt een groot risico voor ondernemers van kleine- en middelkleine bedrijven (MKB). Als een werknemer langdurig ziek wordt, moet het loon tot twee jaar lang doorbetaald worden. MKB werkgevers hebben beperkte middelen om langdurig verzuim op te vangen. Om MKB’ers tegemoet te komen, is er de MKB Verzuim Ontzorgverzekering.

Wat is een MKB Verzuim Ontzorgverzekering?

De normale verzuimverzekering dekt loondoorbetaling bij ziekte van personeel. Maar wat is een MKB Verzuim Ontzorgverzekering? De MKB Verzuim Ontzorgverzekering is een verzekering die de financiële gevolgen van verzuim dekt. De verzuim ontzorgverzekering voor MKB bestaat naast een verzuimverzekering ook uit een arbodienstverleningspakket.

De verzuimtaken van uw onderneming worden overgedragen aan een arbodienstverlener. Zo kunt u beter voldoen aan uw verplichtingen rondom verzuim en komt u niet langer voor onvoorziene kosten te staan. Zo voert een casemanager bijvoorbeeld de regie over de re-integratie van uw werknemer, stelt hij/zij een re-integratiedossier op en zijn de re-integratiekosten gedekt. Kortom: de MKB verzuim ontzorg verzekering neemt u werk uit handen en beschermt uw bedrijf tegen onverwachte kosten door langdurig verzuim.

Voordelen MKB Verzuim Ontzorgverzekering

 • Wettelijke loondoorbetalingsverplichting aan de zieke werknemer is gedekt;
 • Interventiekosten en eventuele loonsancties zijn meeverzekerd;
 • Samenwerking met gecertificeerde professionals;
 • Regie re-integratie van uw werknemer wordt uitgevoerd door casemanager;
 • Premieverhogingen door schade-uitkeringen zijn gelimiteerd gedurende de looptijd van uw contract;
 • Beschikking over tools om een zieke werknemer inzicht te geven in financiële gevolgen van langdurig verzuim en/of arbeidsongeschiktheid.

Voor wie is een MKB Verzuim Ontzorgverzekering?

Het doel van de verzuim ontzorgverzekering is om MKB ondernemers maximaal te ontzorgen en ondersteunen bij ziekteverzuim van werknemers. Zowel vóór, tijdens als na verzuim worden werkgevers volledig ontzorgd. Met de MKB Verzuim Ontzorgverzekering kunnen werkgevers van kleinere bedrijven beter aan de verplichtingen voldoen die de Arbowet hen oplegt. Zij hoeven zich niet langer bezig te houden met het re-integratietraject, en uiteindelijk wordt de verzuimperiode van werknemers verkort. Zowel de regie als administratieve werkzaamheden worden overgedragen aan een casemanager. De MKB verzuim ontzorg verzekering is hiermee poortwachterproof en neemt veel werk uit handen.

Daarom een MKB Verzuim Ontzorgverzekering bij Klap

Bij langdurig ziekteverzuim van medewerkers is loondoorbetaling tot twee jaar verplicht. Dit heeft financieel en organisatorisch grote impact op uw onderneming. Om verzekerd te zijn tegen o.a. de financiële gevolgen van ziekteverzuim kunt u een MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten.

Uiteraard zijn er meer redenen waarom een MKB Verzuim Ontzorgverzekering bij Klap onderdeel zou moeten zijn van uw zakelijke verzekeringen:

 • Dekking afgestemd op uw persoonlijke situatie;
 • Concurrerende prijs en transparante offerte;
 • Geen organisatorische rompslomp;
 • U voldoet aan uw zorgplicht als werkgever;
 • Geen apart arbocontract bij een arbodienstverlener meer nodig;
 • Vast aanspreekpunt;
 • Volledige ondersteuning bij het managen van ziekteverzuim.

MKB Verzuim Ontzorgverzekering kosten

De kosten van een MKB Verzuim Ontzorgverzekering worden gevormd door de verzekeringspremie, welke afhangt van het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is de totale loonsom inclusief eventuele werkgeverslasten. Het percentage dat hiervan de premie vormt, wordt bepaald door de verzekeraar en is afhankelijk van uw personeelsbestand, de werkzaamheden, of de sector waar uw bedrijf is ingedeeld en het eerdere verzuimpercentage. Hierom wordt u tijdens het afsluiten van de verzekering eerst gevraagd om een aantal gegevens en daarna kunt u een MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten.

Ook geldt er voor de MKB verzuim ontzorg verzekering een eigen risico per ziektegeval. U kunt kiezen uit verschillende eigen risicoperioden, waarbij het minimale eigen risico 10 dagen is. Als uw werknemer ziek is en het verzuim langer duurt dan de eigen risicoperiode, dan ontvangt u iedere maand een uitkering. Per bedrijf verschilt het welk eigen risico passend is.

De kosten van een MKB ontzorgverzekering zijn afhankelijk van meerdere factoren en verschillen dus per bedrijf. Wat zou een MKB Verzuim Ontzorgverzekering kosten voor uw bedrijf? Kom dit eenvoudig te weten door een persoonlijke offerte op te vragen aan een van de adviseurs van Klap.

MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten bij Klap

Als werkgever in de MKB sector, vormt langdurig ziekteverzuim van werknemers een risico voor uw bedrijf.  U bent verplicht tot twee jaar lang loon door te betalen en een eventueel re-integratietraject moet begeleid worden. Door het afsluiten van een MKB verzuim ontzorg verzekering voldoet u aan de wettelijke eisen en bent u verzekerd tegen de onverwachte kosten van langdurig verzuim van medewerkers. Een MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten doet u via Klap. Omdat de verzekering zoveel mogelijk wordt afgestemd op uw bedrijfsspecifieke risico, is een MKB Verzuim Ontzorgverzekering online afsluiten helaas niet mogelijk. Wel kunt u een persoonlijke offerte opvragen.

Wilt u weten of de MKB Verzuim Ontzorgverzekering geschikt is voor uw onderneming? Of heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op. Onze zakelijke adviseurs helpen u graag en kunnen samen met u bekijken wat de beste MKB Verzuim Ontzorgverzekering is in uw situatie.

Klap is een onafhankelijke assurantiemakelaar en specialist in het verzekeren van zowel zakelijke als particuliere risico’s. Wij helpen u graag met een deskundig en persoonlijk advies en kunnen samen met u een risico inventarisatie maken.

Chat live met, of laat u terugbellen door, één van onze specialisten.

Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Wij bellen u terug
Vrijblijvend advies
  Nieuwsbrief
  Ontvang nieuws en belangrijke ontwikkelingen