MKB Verzuim Ontzorgverzekering

De MKB Verzuim Ontzorgverzekering bestaat uit professionele verzuimverzorging inclusief volledig arbodienstverleningspakket.

Ga naar website Ga naar website
MKB Verzuim Ontzorgverzekering
Ga naar website

De MKB Verzuim Ontzorgverzekering is een uitgebreide verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening.

De verzekering is er voor werkgevers van een MKB.

De verzekering kent verschillende dekkingen en is poortwachterproof. Bekijk de dekkingen onderaan deze pagina.


Ziekteverzuim vormt een groot risico voor ondernemers van kleine- en middenkleine bedrijven. Als een werknemer (langdurig) ziek wordt, moet het loon tot twee jaar lang doorbetaald worden. Als kleine werkgever heeft u minder geld en middelen tot uw beschikking om langdurig verzuim op te vangen dan grotere organisaties. Om de kleinere werkgevers te helpen op het gebied van verzuim, heeft de overheid de MKB Verzuim Ontzorgverzekering geïntroduceerd.

Wat is een MKB Verzuim Ontzorgverzekering?

De MKB Verzuim Ontzorgverzekering dekt de financiële gevolgen van verzuim en bestaat naast een verzuimverzekering ook uit een arbodienstverleningspakket. Uw verzuimtaken zullen worden overgedragen aan een arbodienstverlener. Zo kunt u beter voldoen aan uw verplichtingen rondom verzuim en komt u niet langer voor onvoorziene kosten te staan. Zo voert een casemanager bijvoorbeeld de regie over de re-integratie van uw werknemer, stelt hij/zij een re-integratiedossier op en worden de re-integratiekosten door de verzekeraar vergoed.

Voor wie is een MKB Verzuim Ontzorgverzekering?

Het doel van de MKB Verzuim Ontzorgverzekering is om werkgevers van kleine en middenkleine bedrijven (het MKB) maximaal te ontzorgen en ondersteunen bij ziekteverzuim. Zowel vóór, tijdens als na verzuim worden werkgevers volledig ontzorgd. Met deze verzekering kunnen kleinere werkgevers de verplichtingen, die de Arbowet hen oplegt, beter opvolgen, wordt de verzuimperiode van zieke werknemers verkort, en hoeven werkgevers zich niet langer bezig te houden met het re-integratietraject van de werknemer. Zowel de regie als administratieve werkzaamheden worden overgedragen aan een casemanager. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering is hiermee poortwachterproof.

Wat is het verschil met de reguliere verzuimverzekering?

Wanneer u een verzuimverzekering afsluit, bent u verzekerd tegen de loondoorbetalingsverplichting van zieke werknemers, indien u voldoet aan de inhoudelijke eisen. Met de MKB Verzuim Ontzorgverzekering bent u dat ook. U kunt deze verzekering zien als een uitgebreide verzuimverzekering, inclusief arbodienstverlening. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering biedt kleinere ondernemers een extra dienstverlening op het gebied van re-integratie van werknemers. Hiermee zal de duur van ziekteverzuim binnen uw organisatie beperkt worden.

De Arbowet stelt sinds januari 2019 minimumeisen aan het arbo- en verzuimbeleid van een organisatie. Zo heeft u als werkgever zorgplicht en bent u verplicht een overeenkomst af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. Mocht u inhoudelijk niet voldoen aan de Arbowet, dan kan de Inspectie SZW handhavend optreden en zelfs een flinke boete opleggen. Over het algemeen is de premie van de MKB Verzuim Ontzorgverzekering hoger dan die van de reguliere verzuimverzekering. Echter hangt de premie van de verzekering minder sterk af van het ziekteverzuim binnen uw bedrijf. Hierdoor wordt u minder afgerekend op het verzuim binnen uw bedrijf.

Dekking MKB Verzuim Ontzorgverzekering

  • Wettelijke loondoorbetalingsverplichting aan de zieke werknemer is gedekt;
  • Interventiekosten en eventuele loonsacties zijn meeverzekerd;
  • Samenwerking met gecertificeerde professionals;
  • Regie re-integratie van uw werknemer wordt uitgevoerd door casemanager;
  • Premieverhogingen door schade-uitkeringen zijn gelimiteerd gedurende de looptijd van uw contract;
  • Beschikking over tools om een zieke werknemer inzicht te geven in financiële gevolgen van langdurig verzuim en/of arbeidsongeschiktheid.

Voor deze verzekering geldt een eigen risico per ziektegeval. U kunt kiezen uit verschillende eigen risicoperioden, waarbij het minimale eigen risico 10 dagen is. Als uw werknemer ziek is en het verzuim langer duurt dan het eigen risico, dan ontvangt u iedere maand een uitkering.

Chat live met, of laat u terugbellen door, één van onze specialisten.

Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Wij bellen u terug
Vrijblijvend advies
    Nieuwsbrief
    Ontvang nieuws en belangrijke ontwikkelingen