Collectieve zorgverzekering verzuim ontzorgverzekering ziektekostenverzekering arbeidsongeschiktheid

MKB Verzuim Ontzorgverzekering

De MKB Verzuim Ontzorgverzekering bestaat uit professionele verzuimverzorging inclusief volledig arbodienstverleningspakket.

Offerte aanvragen
MKB Verzuim Ontzorgverzekering
Offerte aanvragen

De MKB Verzuim Ontzorgverzekering is een uitgebreide verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening.

De verzekering is er voor werkgevers van een MKB.

De verzekering kent verschillende dekkingen en is poortwachterproof.


Ziekteverzuim vormt een groot risico voor ondernemers van kleine- en middelkleine bedrijven (MKB). Als een werknemer langdurig ziek wordt, moet het loon tot twee jaar lang doorbetaald worden. MKB werkgevers hebben beperkte middelen om langdurig verzuim op te vangen. Om MKB’ers tegemoet te komen, is er de MKB Verzuim Ontzorgverzekering.

Loondoorbetaling bij ziekte

In de maand september voert VNO-CNW campagne voor de MKB VoV. Met de campagne ‘loondoorbetaling bij ziekte’ vestigt MKB-Nederland de aandacht op de MKB Verzuim Ontzorgverzekering.

De re-integratieverplichtingen voor werkgevers staan in de Wet Verbetering Poortwachter. Mkb-ondernemers hebben niet altijd de kennis en ervaring om hun inspanningen daaraan te toetsen. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering geeft duidelijkheid, minder financiële risico’s en inhoudelijke ondersteuning bij het hele proces rond ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Met de campagne zal het VNO-NCW werkgevers ondersteunen in deze complexe materie en hopen zij dat werkgevers zich bewust worden van de risico’s en zich goed zullen voorbereiden op langdurig ziekteverzuim van medewerkers.

Wat is een MKB Verzuim Ontzorgverzekering?

De normale verzuimverzekering dekt loondoorbetaling bij ziekte van personeel. Maar wat is een MKB Verzuim Ontzorgverzekering? De MKB Verzuim Ontzorgverzekering is een verzekering die de financiële gevolgen van verzuim dekt. De Verzuim Ontzorgverzekering voor MKB bestaat naast een verzuimverzekering ook uit een arbodienstverleningspakket.

De verzuimtaken van uw onderneming worden overgedragen aan een arbodienstverlener. Zo kunt u beter voldoen aan uw verplichtingen rondom verzuim en komt u niet langer voor onvoorziene kosten te staan. Zo voert een casemanager bijvoorbeeld de regie over de re-integratie van uw werknemer, stelt hij/zij een re-integratiedossier op en zijn de re-integratiekosten gedekt. Kortom: de MKB Verzuim Ontzorg verzekering neemt u werk uit handen en beschermt uw bedrijf tegen onverwachte kosten door langdurig verzuim.

Voordelen MKB Verzuim Ontzorgverzekering

 • Wettelijk verplichte loondoorbetaling aan de zieke werknemer is gedekt;
 • Poortwachterproof: eventuele loonsancties zijn meeverzekerd;
 • Samenwerking met gecertificeerde professionals;
 • Een casemanager houdt de regie over de re-integratie van uw werknemer;
 • Premieverhogingen door schade-uitkeringen zijn gelimiteerd gedurende de looptijd van hetcontract.

Voor wie is een MKB Verzuim Ontzorgverzekering?

Het doel van de Verzuim Ontzorgverzekering is om MKB ondernemers maximaal te ontzorgen en ondersteunen bij ziekteverzuim van werknemers. Zowel vóór, tijdens als na verzuim worden werkgevers volledig ontzorgd. Met de MKB Verzuim Ontzorgverzekering kunnen werkgevers van kleinere bedrijven beter aan de verplichtingen voldoen die de Arbowet hen oplegt. Zij hoeven zich niet langer bezig te houden met het re-integratietraject, en uiteindelijk wordt de verzuimperiode van werknemers verkort. Zowel de regie als administratieve werkzaamheden worden overgedragen aan een casemanager. De MKB Verzuim Ontzorg verzekering is hiermee poortwachterproof en neemt veel werk uit handen.

Daarom een MKB Verzuim Ontzorgverzekering bij Klap

Bij langdurig ziekteverzuim van medewerkers is loondoorbetaling tot twee jaar verplicht. Dit heeft financieel en organisatorisch grote impact op uw onderneming. Om verzekerd te zijn tegen o.a. de financiële gevolgen van ziekteverzuim kunt u een MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten.

Uiteraard zijn er meer redenen waarom een MKB Verzuim Ontzorgverzekering bij Klap onderdeel zou moeten zijn van uw zakelijke verzekeringen:

 • Dekking afgestemd op uw persoonlijke situatie;
 • Concurrerende prijs en transparante offerte;
 • Geen organisatorische rompslomp;
 • U voldoet aan uw zorgplicht als werkgever;
 • Geen apart arbocontract bij een arbodienstverlener meer nodig;
 • Vast aanspreekpunt;
 • Volledige ondersteuning bij het managen van ziekteverzuim.

MKB Verzuim Ontzorgverzekering kosten

De kosten van de MKB Verzuim Ontzorgverzekering worden gevormd door de verzekeringspremie, welke afhangt van het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is de totale loonsom inclusief eventuele werkgeverslasten. Het percentage dat hiervan de premie vormt, wordt bepaald door de verzekeraar en is afhankelijk van uw personeelsbestand, de werkzaamheden, of de sector waar uw bedrijf is ingedeeld en het eerdere verzuimpercentage. Hierom wordt u tijdens het afsluiten van de verzekering eerst gevraagd om een aantal gegevens en daarna kunt u een MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten.

Ook geldt er voor de MKB Verzuim Ontzorg verzekering een eigen risico per ziektegeval. U kunt kiezen uit verschillende eigen risicoperioden, waarbij het minimale eigen risico 10 dagen is. Als uw werknemer ziek is en het verzuim langer duurt dan de eigen risicoperiode, dan ontvangt u iedere maand een uitkering. Per bedrijf verschilt het welk eigen risico passend is.

De kosten van een MKB ontzorgverzekering zijn afhankelijk van meerdere factoren en verschillen dus per bedrijf. Wat zou de MKB Verzuim Ontzorgverzekering kosten voor uw bedrijf? Kom dit eenvoudig te weten door een persoonlijke offerte op te vragen aan een van de adviseurs van Klap.

MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten bij Klap

Als werkgever in de MKB sector, vormt langdurig ziekteverzuim van werknemers een risico voor uw bedrijf.  U bent verplicht tot twee jaar lang loon door te betalen en een eventueel re-integratietraject moet begeleid worden. Door het afsluiten van een MKB Verzuim Ontzorg verzekering voldoet u aan de wettelijke eisen en bent u verzekerd tegen de onverwachte kosten van langdurig verzuim van medewerkers. Een MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten doet u via Klap. Omdat de verzekering zoveel mogelijk wordt afgestemd op uw bedrijfsspecifieke risico, is een MKB Verzuim Ontzorgverzekering online afsluiten helaas niet mogelijk. Wel kunt u een persoonlijke offerte opvragen.

Wilt u weten of de MKB Verzuim Ontzorgverzekering geschikt is voor uw onderneming? Of heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op. Onze zakelijke adviseurs helpen u graag en kunnen samen met u bekijken wat de beste MKB Verzuim Ontzorgverzekering is in uw situatie.

Klap is een onafhankelijke assurantiemakelaar en specialist in het verzekeren van zowel zakelijke als particuliere risico’s. Wij helpen u graag met een deskundig en persoonlijk advies en kunnen samen met u een risico inventarisatie maken.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze MKB Verzuim Ontzorgverzekering
Onze specialist Jurgen van Veenendaal
inkomen consultant Jurgen van Veenendaal
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies