Collectieve zorgverzekering verzuim ontzorgverzekering ziektekostenverzekering arbeidsongeschiktheid

Eigenrisicodrager WGA

Behoud de regie en controle over het verzuimproces van uw werknemers en verzeker u tegen de onvoorziene kosten bij verzuim.

Eigenrisicodrager WGA

Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkering die u moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

Voor werkgevers die zelf de WGA-uitkeringen betalen. U meldt alle werknemers aan waarvoor u werknemerspremies moet afdragen.

De te vergoeden loonkosten zijn gebaseerd op het verzekerd jaarloon. Dit moet overeenkomen met het actuele loon.


Een werkgever kan ervoor kiezen eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ERD ZW) en/of voor de WGA (ERD WGA) te worden. Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zelf de WGA-uitkering van uw werknemers te vergoeden. Als u dit doet, dan bent u WGA-eigenrisicodrager. Dit betekent dat de werkgever enerzijds opdraait voor de kosten verbonden aan de betreffende uitkeringen aan (voormalig) werknemers en anderzijds ook de verantwoordelijkheid heeft waar het gaat om de verzuimbegeleiding en re-integratie van deze doelgroep.

Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkering die u moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer. WGA staat voor ‘Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten’. Als een werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij recht op een WGA-uitkering van het UWV. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.

De te vergoeden loonkosten zijn gebaseerd op het verzekerd jaarloon. Het verzekerd jaarloon moet overeenkomen met het actuele loon van de werknemer. Het actuele loon geeft u op bij aanmelding van deze werknemer en als dit loon wijzigt.

Let op!
U kunt deze verzekering alleen afsluiten als u toestemming heeft van de Belastingdienst om WGA-eigenrisicodrager te worden. U kunt zich 2 keer per jaar aan- of afmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wilt u zich aanmelden? Dan moet uw aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op om alles in orde te maken.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Eigenrisicodrager WGA
Onze specialist Jurgen van Veenendaal
inkomen consultant Jurgen van Veenendaal
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies