Gebouwenverzekering Online Afsluiten bij Klap. Verzekerd tegen schade, brand, overstroming, inbraak en storm.

Heb ik een CAR-verzekering nodig?

Verzeker uw bouwproject, bouwmaterialen, gereedschappen en werknemers tegen schade tijdens de bouw met een CAR-verzekering.

Neem contact op
Heb ik een CAR-verzekering nodig?
Neem contact op

De materiële schade die ontstaat tijdens de bouw of montage van gebouwen, wegen, bruggen en installaties is gedekt.

De CAR-verzekering is bedoeld voor bedrijven die in de bouw werkzaam zijn.

De CAR-verzekering geeft een zeer uitgebreide dekking voor aanbouwrisico's.


Wat is een CAR-verzekering

Een CAR-verzekering (Construction All Risk verzekering) is een verzekering die beschermt tegen de risico’s van de bouw. Een CAR-verzekering dekt materiële schade die ontstaat tijdens de bouw of verbouwing van gebouwen, wegen, bruggen en installaties. Schade die aan het bouwwerk ontstaat door bijvoorbeeld storm, ineenstorting of brand wordt vergoed. Daarnaast is ook diefstal van bouwmaterialen meeverzekerd bij de CAR-verzekering en zelfs schade die ontstaat doordat er een bouwfout wordt gemaakt, wordt vergoed.

Heb ik een CAR-verzekering nodig?

Een CAR-verzekering is bestemd voor u als u aannemer bent of als u zzp’er bent in de technische sector. Ook wanneer u een aanbouw of verbouwing aan uw eigen huis uitvoert of laat uitvoeren, is een CAR-verzekering belangrijk.

Waarom heb ik een CAR-verzekering nodig?

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zijn er meerdere belangrijke redenen te noemen waarom het nodig is een CAR-verzekering te hebben voor uw bouwproject. Een paar van deze redenen opgesomd:

  • Continuïteit
  • Aanvulling op andere verzekeringen
  • Rust tijdens het bouwproces
  • Vergoeding van eigen (bouw)materialen en spullen

CAR-verzekering afsluiten voor continuïteit

Voor continuïteit van uw onderneming of van uw werk als zzp’er, is het cruciaal om verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid. De CAR-verzekering beschermt tegen kosten door aansprakelijkheid voor uitvoeringsfouten tijdens een bouwproject. Als er schade ontstaat tijdens een aanbouw of verbouwing, kunnen de kosten erg hoog oplopen. Zonder CAR-verzekering zullen de kosten, indien u aansprakelijk bent, uit uw eigen financiële middelen of die van uw onderneming betaald moeten worden. Dit is van grote invloed op de financiële situatie van u of uw bedrijf. Afhankelijk van de rechtsvorm die u heeft gekozen, kan het dat zelfs uw privévermogen niet veilig is.

Door over een CAR-verzekering te beschikken, beschermt u de continuïteit van uw onderneming of uw werk als zzp’er.

CAR-verzekering afsluiten als aanvulling op andere verzekeringen

Een CAR-verzekering is voor iedereen die (zelfstandig) werkzaam is in de bouw of een verbouwing laat uitvoeren een belangrijke aanvulling op andere verzekeringen. Onterecht wordt vaak gedacht dat schade tijdens de bouw al vergoed wordt door de opstalverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of de gebouwenverzekering. Dit is niet het geval. De opstalverzekering en de gebouwenverzekering vergoeden alleen schade aan het eigen pand, dus niet schade die door de bouw aan een ander pand wordt aangebracht. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt alleen de schade die u toebrengt aan derden, waarbij schade aan zaken die u in bewerking heeft niet wordt vergoed.

CAR-verzekering afsluiten voor rust tijdens het bouwproces

Een CAR-verzekering zorgt voor rust tijdens het bouwproces. De CAR-verzekering beschermt tegen onverwachte kosten door aansprakelijkheid en dat geeft zekerheid en rust tijdens het werk. Als opdrachtgever kan u er met de CAR-verzekering op vertrouwen dat iedereen verzekerd aan het werk is en kan u toezien op spoedige afwikkeling en vergoeding in geval van schade.

CAR-verzekering afsluiten voor vergoeding van eigen (bouw)materialen en spullen

Tot slot is vergoeding van eigen materialen een reden waarom u een CAR-verzekering nodig kan hebben. De CAR-verzekering biedt standaard vergoeding voor schade aan alles wat direct gerelateerd is aan het bouwwerk zelf. Bouwmaterialen die voor de opdracht nodig zijn worden vergoed wanneer deze beschadigd of gestolen raken. Naar keuze is hulpmateriaal mee te verzekeren, hieronder valt uw eigen gereedschap en bijvoorbeeld gehuurde steigers en machines. Anders dan bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, is er met een CAR-verzekering ook vergoeding mogelijk voor uw eigen spullen in plaats van uitsluitend voor zaken van uw opdrachtgever. Aanvullend kunnen spullen van personeel of directieleden tegen diefstal en beschadiging verzekerd worden indien deze zich op het bouwterrein bevinden.

Persoonlijk advies over uw CAR-verzekering

Bij Klap kennen wij het ondernemerschap uit eigen ervaring en weten wij dat continuïteit van uw onderneming voorop staat. Daarvoor is het belangrijk uw verzekeringssituatie goed op orde te hebben en zal dit geregeld moeten worden ondanks dat uw hoofd hier misschien niet naar staat. Graag brengen wij uw huidige verzekeringen in kaart en vinden wij voor u de beste oplossing voor uw verzekeringsvraagstukken. Een van onze deskundigen kijkt graag met u mee en kan u persoonlijk adviseren over de noodzaak van een CAR-verzekering voor uw situatie. Persoonlijk advies over uw CAR-verzekering ontvangen? Neem contact op met een van onze deskundigen.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze CAR-verzekering
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Onze specialist Janette  Zuidema
desk accountmanager Janette Zuidema
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies