Gebouwenverzekering Online Afsluiten bij Klap. Verzekerd tegen schade, brand, overstroming, inbraak en storm.

CAR-verzekering afsluiten? Hier moet u op letten

Verzeker uw bouwproject, bouwmaterialen, gereedschappen en werknemers tegen schade tijdens de bouw met een CAR-verzekering.

Neem contact op
CAR-verzekering afsluiten? Hier moet u op letten
Neem contact op

De materiële schade die ontstaat tijdens de bouw of montage van gebouwen, wegen, bruggen en installaties is gedekt.

De CAR-verzekering is bedoeld voor bedrijven die in de bouw werkzaam zijn.

De CAR-verzekering geeft een zeer uitgebreide dekking voor aanbouwrisico's.


Een CAR-verzekering beschermt tegen de gevolgen van materiële schade die kan ontstaan tijdens de bouw. Tijdens het (laten) uitvoeren van bouw, aanbouw of verbouwing, loopt u automatisch een bepaald risico. Door meerdere oorzaken kan er schade ontstaan en de gevolgen van deze schade kunnen groot zijn. Daarom is het verstandig om zelf een adequate CAR-verzekering af te sluiten. Als u een CAR-verzekering wil afsluiten, zijn er een aantal zaken om op te letten.

Uw huidige verzekeringen in kaart brengen

Een CAR-verzekering is een aanvulling op bijvoorbeeld een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) of een opstalverzekering. Voordat u een CAR-verzekering afsluit, is het goed om uw verzekeringssituatie in kaart te brengen voor het voorkomen van onderverzekering of dubbele verzekering. Ook is het aan te raden om uw verzekeringen op elkaar te laten aansluiten, zodat uw CAR-verzekering direct wordt opgevolgd door de AVB of opstalverzekering. Uw adviseur kan helpen uw verzekeringen op elkaar te laten aansluiten.

Voorwaarden van een CAR-verzekering

Aan de CAR-verzekering zijn een aantal voorwaarden verbonden. Het is goed om voorafgaand aan het afsluiten van de verzekering, de voorwaarden goed te bekijken omdat deze invloed kunnen hebben op uw CAR-verzekering. Er geldt bijvoorbeeld dat als er een deelproject van dezelfde aan- of verbouwing eerder wordt opgeleverd, de CAR-verzekering voor dat deel op dat moment eindigt. Als de onderhoudstermijn aanvullend mee is verzekerd, dan begint de onderhoudstermijn op dat moment. Hierdoor kunnen de uiteindelijke termijnen binnen één bouwproject verschillen. Een andere voorwaarde is, dat u verplicht wordt om bij het aanvragen van de CAR-verzekering en bij het melden van schade, de vragen in alle eerlijkheid te beantwoorden. U dient zowel schade als veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door te geven. Verder, geldt als voorwaarde dat er zoveel mogelijk moet worden gedaan om schade te voorkomen en te beperken.
Ook kunnen er bepalingen zijn opgenomen waar aan voldaan moet worden, zoals bepaalde controles die vooraf moeten zijn uitgevoerd om een CAR-verzekering voor een bouwproject te kunnen afsluiten.
Zonder premiebetaling kan u niet verzekerd zijn. Hou bij het afsluiten van de CAR-verzekering dan ook rekening met een jaarlijks verschuldigde premie. Indien nodig kan er soms een andere betalingsfrequentie worden afgesproken. Als u een aflopende CAR-verzekering afsluit, dan dient direct na het afsluiten de volledige premie betaald te worden.

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden voor alle voorwaarden en bepalingen van de CAR-verzekering. Of vraag een van onze experts hier naar.

Bouwkosten

De kosten van een CAR-verzekering zijn onder andere afhankelijk van de (ver)bouwkosten. De (ver)bouwkosten zijn de kosten die nodig zijn om de volledige (ver)bouw te realiseren. Bij het afsluiten van een CAR-verzekering, is het dan ook nodig om een inschatting te maken van de totale kosten. Het is van belang om het juiste verzekerde bedrag (het bedrag dat door uw CAR-verzekering verzekerd wordt) te kiezen. Het verzekerde bedrag is grotendeels afhankelijk van de (ver)bouwkosten.
In het geval dat er schade ontstaat, bent u vaak ook geld kwijt aan de opruiming van de schade. Opruimingskosten worden vergoed door de CAR-verzekering, maar vaak tot een bepaald maximum ten opzichte van het verzekerde bedrag. Ook daarom is het dus belangrijk dat de hoogte van het verzekerde bedrag aansluit bij het bouwproject of, in het geval van een doorlopende verzekering, bij de bouwprojecten.

Eigen risico CAR-verzekering

Voor de CAR-verzekering geldt, net als voor veel andere verzekeringen, een algemeen eigen risico. Wanneer u een beroep doet op uw CAR-verzekering, betaalt u dus altijd een bepaald bedrag zelf. Het eigen risico geldt in principe per claim of gebeurtenis. De hoogte van het eigen risico is zelf te kiezen bij het afsluiten van uw CAR-verzekering. Sluit nu direct een CAR-verzekering af.

Onderhoudstermijn

De CAR-verzekering geldt alleen gedurende de bouwtermijn, daarom is het bouwwerk na afronding van de werkzaamheden niet meer verzekerd. Ook als u een doorlopende CAR-verzekering hebt, vallen voltooide bouwwerken hier niet onder. Wanneer u een CAR-verzekering afsluit, heeft u de mogelijkheid om de onderhoudstermijn mee te verzekeren. Hierdoor is uw bouwproject na oplevering nog verzekerd tot aan het einde van de onderhoudstermijn zoals overeengekomen. Als u de onderhoudstermijn mee wil verzekeren, dient dit al bij afsluiting te gebeuren. Het wel of niet verzekeren van de onderhoudstermijn is dus een belangrijk aspect om op te letten als u een CAR-verzekering afsluit.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze CAR-verzekering
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Onze specialist Janette  Zuidema
desk accountmanager Janette Zuidema
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies