Gebouwenverzekering Online Afsluiten bij Klap. Verzekerd tegen schade, brand, overstroming, inbraak en storm.

CAR-verzekering Bouw

Verzeker uw bouwproject, bouwmaterialen, gereedschappen en werknemers tegen schade tijdens de bouw met een CAR-verzekering.

Neem contact op
CAR-verzekering Bouw
Neem contact op

De materiële schade die ontstaat tijdens de bouw of montage van gebouwen, wegen, bruggen en installaties is gedekt.

De CAR-verzekering is bedoeld voor bedrijven die in de bouw werkzaam zijn.

De CAR-verzekering geeft een zeer uitgebreide dekking voor aanbouwrisico's.


Een CAR-verzekering (Construction All Risk) is een van de belangrijkste verzekeringen voor de bouw. Een CAR-verzekering beschermt tegen onverwachte kosten door schade die wordt opgelopen tijdens bouwwerkzaamheden. Bij elk bouwproject kan er iets misgaan.
Door verschillende oorzaken, zoals brand, vandalisme, of een uitvoeringsfout, kan er schade ontstaan. Een CAR-verzekering vergoedt deze schade. Een CAR-verzekering voor de bouw is daarom onmisbaar.

Wat is een CAR-verzekering bouw?

Een CAR-verzekering voor de bouw is een verzekering die materiële schade dekt die kan ontstaan tijdens de bouw of verbouwing van gebouwen, wegen, bruggen en installaties. Het ontstaan van schade kan grote gevolgen hebben. Met een CAR-verzekering voor de bouw, bent u verzekerd tegen de kosten van schade die tijdens bouwwerkzaamheden ontstaat.
Een CAR-verzekering voor de bouw is alleen geldig voor bouwwerken in Nederland en kan zowel door de opdrachtgever, als door de aannemer of zzp’er worden afgesloten. Met een CAR-verzekering is iedereen die bij de bouw betrokken is, verzekerd. De CAR-verzekering is van kracht gedurende de gehele bouwtermijn, beginnend vanaf de voorbereidingen en lopend tot aan het voltooien van het bouwproject. Een CAR-verzekering voor de bouw kan worden afgesloten voor nieuwbouw, aanbouw, renovatie of verbouwing.

Waarom een CAR-verzekering bouw afsluiten?

Een bouwwerk dat nog in opbouw is, is extra kwetsbaar voor schade. Een hevige storm of het ontstaan van brand, kan grote invloed hebben op een onvoltooid bouwwerk. Ook is het bouwterrein vaak eenvoudig toegankelijk, wat het risico op vandalisme en diefstal vergroot. Een CAR-verzekering voor de bouw biedt uitkomst in geval van deze risico’s.
Zowel de opdrachtgever als andere betrokken partijen kunnen grote consequenties ondervinden van schade die tijdens de bouw ontstaat. Daarbij is niet altijd duidelijk wie precies verantwoordelijk is voor de schade en wie aansprakelijk gesteld moet worden. Met de CAR-verzekering voor de bouw, zijn alle betrokken partijen meeverzekerd. De CAR-verzekering voor de bouw verzekert het gehele bouwproject en is daarmee een onmisbare verzekering voor elk bouwproject.

Voor aannemers en zzp’ers, is de CAR-verzekering een aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven vergoedt alleen schade aan derden waarvoor uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt alleen de kosten van financiële schade aan derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. Door de CAR-verzekering worden daarentegen ook kosten van schade aan eigen bezittingen en bouwmaterialen vergoedt. De CAR-verzekering voor de bouw dekt schade aan het werk zelf en aan spullen van derden of eigen spullen. Voor particulieren, is de CAR-verzekering voor de bouw een aanvulling op de opstalverzekering en de inboedelverzekering. Beide verzekeringen dekken schade die ontstaat tijdens bouwwerkzaamheden vaak niet. Voor die situatie biedt een CAR-verzekering uitkomst.
De CAR-verzekering voor de bouw, beschermt tegen risico’s die niet onder andere verzekeringen worden gedekt. De CAR-verzekering kent soms uitsluitingen, daarom is het verstandig u te laten informeren door een adviseur.

Wat dekt een CAR-verzekering bouw?

Schade tijdens de bouw kan ontstaan door verschillende oorzaken. Het ontstaan van deze schade is niet geheel te voorkomen. Daarom is het belangrijk om een CAR-verzekering voor de bouw af te sluiten, zodat u beschermd bent tegen onverwachte kosten door materiële schade.

De CAR-verzekering voor de bouw verzekert:

  • Materiële schade aan het bouwwerk zelf
  • Aansprakelijkheid
  • Schade aan bestaande eigendommen van derden (optioneel)
  • Schade aan- of diefstal van bouwmateriaal (optioneel)
  • Schade aan- of diefstal van eigendommen van directie of personeel (optioneel)
  • Schade aan- of diefstal van hulpmateriaal (optioneel)
  • Schade als gevolg van- of diefstal tijdens transport (optioneel)
  • Schade die ontstaat tijdens de onderhoudstermijn (optioneel)

Met de CAR-verzekering voor de bouw, is materiële schade die kan ontstaan gedurende de bouw of verbouwing van een gebouw, weg, brug of installatie verzekerd. Ook schade die ontstaat door heftige storm of schade aan- of diefstal van materialen op de bouwplaats, is verzekerd. Zelfs wanneer er een fout in de uitvoering wordt gemaakt tijdens de bouw, is dit verzekerd. Ook schade die als gevolg van de bouwwerkzaamheden aan bestaande zaken van derden ontstaat is gedekt. Optioneel is schade aan- of diefstal van spullen van directie of personeel en schade of diefstal tijdens transport binnen Nederland te verzekeren.

Aanvullend, kan er voor worden gekozen om de verzekering door te laten lopen tijdens de onderhoudstermijn. Deze termijn gaat in nadat het bouwproject voltooid is. Er zijn meerdere mogelijkheden voor deze termijn. Door de onderhoudstermijn mee te verzekeren, is schade die gedurende de onderhoudsperiode aan het voltooide bouwwerk ontstaat ook verzekerd. Let op: de onderhoudstermijn is uitsluitend verzekerd indien dit van tevoren is overeengekomen in het bestek van de CAR-verzekering.

Met de CAR-verzekering voor de bouw is alleen onvoorziene schade verzekerd, waardoor schade die ontstaat door opzet niet kan worden vergoed.

Welke CAR-verzekering bouw past bij mij?

Klap biedt verschillende soorten CAR-verzekeringen voor de bouw. Zo is er de CAR-verzekering particulier, de CAR-verzekering aannemer en de CAR-verzekering ZZP. Welke CAR-verzekering bij u past, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Daarnaast is er nog de keuze tussen een doorlopende CAR-verzekering en een aflopende CAR-verzekering. Met een doorlopende CAR-verzekering voor de bouw, bent u doorlopend verzekerd voor alle bouwprojecten gedurende de looptijd van de verzekering. U kiest eenmalig de dekking die voor alle projecten geldt en uw jaarlijkse premie is van tevoren bekend. Met een aflopende CAR-verzekering voor de bouw, sluit u per project een CAR-verzekering af. De dekking is dan specifiek af te stemmen op het bouwproject. Na voltooiing van het project bent u niet meer verzekerd, waardoor er voor elk project opnieuw een CAR-verzekering afgesloten dient te worden.

Wat kost een CAR-verzekering bouw?

Een CAR-verzekering voor de bouw beschermt tegen de gevolgen van schade die ontstaat tijdens bouwwerkzaamheden en is daarmee van groot belang. Het type verzekering dat u kiest, een doorlopende CAR-verzekering of een aflopende CAR-verzekering, is bepalend voor de kosten van de CAR-verzekering voor de bouw. Ook is de premie afhankelijk van de gekozen dekkingen. De CAR-verzekering voor de bouw wordt altijd afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. Omdat de CAR-verzekering persoonlijk wordt samengesteld, kan niet van tevoren worden aangegeven welke polis en welke kosten hierbij horen. Een online premieberekening is voor de CAR-verzekering voor de bouw dan ook niet mogelijk.

CAR-verzekering bouw afsluiten

Een CAR-verzekering voor de bouw afsluiten kan snel en eenvoudig via Klap. Een CAR-verzekering is altijd een maatwerkverzekering. De verzekeringspremie is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de bouwkosten, het type verzekering, de omvang van de dekking en het al dan niet toevoegen van specifieke aanvullende dekkingen. Omdat een CAR-verzekering voor de bouw een maatwerkverzekering is, kan deze helaas niet volledig online worden afgesloten.

Klap is al meer dan 170 jaar specialist in zowel particuliere als zakelijke verzekeringen. Onze adviezen zijn altijd persoonlijk en deskundig. Voor advies over uw CAR-verzekering voor de bouw, of voor een persoonlijke premieberekening kunt u contact opnemen met een van onze deskundigen.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze CAR-verzekering
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Onze specialist Janette  Zuidema
desk accountmanager Janette Zuidema
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies