Cyberverzekering

Met de cyberrisicoverzekering verkleint u de kans op cyberschade en beschermt u uw bedrijf tegen de gevolgen van cyberincidenten.

Bereken premie Bereken premie
Verzeker uzelf met onze Cyberverzekering
Bereken premie

Onze cyberrisicoverzekering verkleint de kans op cyberschade en beschermt uw bedrijf tegen de gevolgen van cyberincidenten.

Bedrijven die met privacygevoelige gegevens werken of online transacties doen adviseren we om deze verzekering af te sluiten.

U bent altijd verzekerd van een volledige dekking. Er is hierbij geen voorbehoud ten aanzien van uw beveiliging.


Bedrijven en instanties die met privacygevoelige gegevens werken of online transacties doen, zijn steeds vaker doelwit van cybercriminelen. Hierdoor neemt de kans op diefstal van betaal- en persoonsgegevens toe. Met onze cyberverzekering verkleint u de kans op cyberschade en beschermt u uw bedrijf tegen de gevolgen van cyberincidenten.

Forensisch onderzoek en meldplicht

Niet alleen een gehackt bedrijf wordt getroffen door cybercriminaliteit, maar ook toeleveranciers en klanten lijden vaak schade. Als gevolg hiervan worden bedrijven niet alleen geconfronteerd met hoge kosten die de aansprakelijkstelling en rechtsbijstand met zich meebrengen, maar moeten ze ook forensisch onderzoek laten verrichten. De kosten hiervan lopen al snel in de honderdduizenden euro’s.

Cyberrisico’s

Samen met u brengen wij uw cyberrisico’s in kaart en denken actief na over mogelijkheden om de kans op schade voor uw bedrijf te verkleinen. Daarnaast bieden wij u een security check van uw ICT-systeem aan en een juridische check van uw bewerkingsovereenkomst.

Snel schakelen, korte lijnen en duidelijke informatievoorziening, dat is Klap.

Lees het hele verhaal

Extra dekkingen

 • Vergoeding van bedrijfsschade op basis van brutowinst i.p.v. nettowinst;
 • Dekking voor kosten contra-expert/taxateur bij vaststelling bedrijfsschade;
 • Uitbreiding dekking voor bedrijven die zaken doen met onze verzekerde en waar verzekerde voor een deel van afhankelijk is;
 • CEO-fraude: verlies van geld door phishing, wijziging/aanpassing van betalingsopdracht;
 • Dekking voor (opzettelijke) handelingen van een werknemer die valt onder definitie van hacker;
 • Nieuw: Hiscox CyberClear Academy.

*Kosten en bedrijfsschade van verzekerde worden vergoed door inbreuken en systeem storing/falen bij andere bedrijven.

Wat is een cyberverzekering?

Een cyberverzekering dekt de kosten die het gevolg zijn van cybercriminaliteit, zoals gegevensdiefstal, hacking, ransomware, systeeminbraak, of verloren data.

Voor wie is een cyberverzekering?

Een cyberverzekering kan zowel door particulieren als bedrijven worden afgesloten. Iedereen die een computer heeft, heeft te maken met soortgelijke risico’s. Uit een internationaal onderzoek, dat door cyberverzekeraar Hiscox is uitgevoerd, blijkt dat de meeste cyberschade ontstaat bij bedrijven in de sectoren: productie-industrie, financiële dienstverlening, telecom, media en technologie.

Waarom een cyberverzekering afsluiten?

De gemiddelde cyberschade voor bedrijven wereldwijd bedraagt €52.000, in Nederland is dit €68.000. Dat is aanzienlijk hoger dan de gemiddelde schade internationaal.

Wat dekt een cyberverzekering?

De cyberverzekering dekt twee type schades, namelijk schade van derden in verband met een hack of datalek en de schade die u zelf lijdt. Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld door derden, kan dit het gevolg zijn van:

 • Het onvoldoende beveiligen van uw netwerk, waardoor een cyberaanval succesvol was;
 • Het schenden van de privacywetgeving;
 • Multimedia en/of cyberaanprakelijkheid;
 • Het schenden van uw geheimhoudingsplicht;
 • Het schenden van het recht op privacy;
 • Opgelegde toezichtmaatregelen;

Voorbeelden van eigen schades die vergoed worden:

 • Schade veroorzaakt door hackers;
 • Bedrijfsschade;
 • Cyberschade;

Kosten ten gevolge van een systeeminbraak, zoals:

 • Kosten van externe deskundigen vanwege forensisch onderzoek;
 • Kosten die gemaakt worden voor crisismanagement en public relations;
 • Kosten identiteitsbescherming/kredietbewaking;
 • Kosten in verband met het verplicht moeten melden van datalek.
 • Het verliezen van geld op uw bankrekening als gevolg van hacking/phishing;
 • De externe belkosten bij een gehackt telefoonsysteem;
 • Alle redelijke/noodzakelijke kosten van ICT-specialisten, crisis- en/of juridisch consulenten die de eerste 48 uur worden gemaakt. Deze diensten worden via de verzekeraar gecoördineerd.

Wanneer is er een dekking op een cyberverzekering?

Er is dekking als er door bedrijfsactiviteiten schade is ontstaan bij derden binnen de looptijd van de verzekering. Deze schadeaanspraken moeten ook binnen de looptijd van de verzekering schriftelijk worden gemeld bij de verzekeraar.

Waar bent u voor verzekerd met een cyberverzekering?

Op uw cyberpolis staat het dekkingsgebied vermeld. Vaak betreft het een wereldwijde dekking zonder de Verenigde Staten en Canada. In overleg met de verzekeraar kunt u tegen een toeslag op uw premie ook een dekking krijgen voor de Verenigde Staten en/of Canada.

Kunt u zelf kiezen welke partijen u inschakelt bij een cyberincident?

Nee, dat kan helaas niet. De impact van een cyberincident op uw organisatie is vaak groot. De verzekeraar heeft daarom met verschillende specialisten en partijen afspraken gemaakt, zodat u snel de juiste hulp krijgt en achteraf niet geconfronteerd wordt met activiteiten en kosten die niet worden vergoed. De verzekeraar is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Welke preventie-eisen stelt een verzekeraar bij het afsluiten van een cyberverzekering?

Verzekeraars verwachten dat u uw bedrijfsrisico’s serieus neemt. De preventie-eisen verschillen per verzekeraar en zijn mede afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten. Er moeten in ieder geval een goede antivirussoftware en firewall zijn geïnstalleerd. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de back-up en herstelprocedures van uw kritische bedrijfssystemen en gegevens.

Wat kost een cyberverzekering?

De kosten van een cyberverzekering zijn afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten. U kunt al een cyberverzekering afsluiten vanaf €690 per jaar exclusief 21% assurantiebelasting en poliskosten. Vraag vrijblijvend een offerte op via onze website of neem contact met ons op.

Geldt er een eigen risico op de cyberverzekering?

Of er een eigen risico op de cyberverzekering geldt, hangt af van de gewenste dekking en de bedrijfsactiviteiten. De eigen risico’s variëren van €1.000 tot €2.500. Via onze website kunt u kijken wat uw eigen risico is.

Wat zijn de voordelen van een cyberverzekering?

Veel verzekeraars bieden trainingen en diensten aan om bedrijven beter te wapenen tegen cyberrisico’s. Deze diensten en trainingen worden meestal gratis of tegen een gereduceerd tarief aangeboden. Vaak wordt er na het afsluiten van een cyberverzekering een securityscan uitgevoerd om eventuele zwakheden in uw systeembeveiliging te controleren. Daarnaast kunt u ook in verkoopgesprekken met klanten aangeven dat uw bedrijf er alles aan doet om de impact van een cyberincident te beperken. U heeft uw zaken goed voor elkaar!

Bent u ook aansprakelijk als uw ICT is uitbesteed aan een professioneel bedrijf?

Ondanks het uitbesteden van ICT-werkzaamheden kunt u nog steeds aansprakelijk gesteld worden. Denk bijvoorbeeld aan uw medewerkers die van het systeem gebruikmaken en slordig omgaan met relatiegegevens of op een verkeerde link klikken, waardoor er een malware geïnstalleerd wordt op de computer. ICT-bedrijven beperken hun aansprakelijkheid aanzienlijk in ICT-contracten.

Is een cyberverzekering ook nodig voor kleine bedrijven?

Ieder bedrijf kan te maken krijgen met een cyberincident. Het aantal kleine en middelgrote bedrijven dat gebruikmaakt van cloud- en webgebaseerde toepassingen en tools groeit. Hierdoor bent u een doelwit voor hackers. Wilt u meer van onze verzekeringen zien? Bekijk alle zakelijke verzekeringen.

Schadevoorbeelden

U kunt voorzichtig zijn en verschillende preventiemaatregelen treffen om cyberrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Toch zijn deze niet uit te sluiten en kunnen de gevolgen van een datalek zeer ernstig zijn, het kan zelfs invloed hebben op uw bedrijfscontinuïteit.

Fout van een medewerker

Een medewerker van een ICT-bedrijf installeert bij een grote klant een maatwerk softwarepakket. Als de medewerker ’s avonds aan het dineren is, wordt uit de bedrijfsauto zijn laptop gestolen. Vertrouwelijke informatie over het softwarepakket en zijn relaties zijn in de handen van criminelen terechtgekomen. De kosten om dit soort schades te herstellen/op te lossen, zijn enorm.

Een medewerker van een accountantskantoor stuurt per ongeluk een verkeerde bijlage mee in zijn/haar mail naar alle relaties. In het Excel-bestand staan de namen en adressen van alle relaties en de BSN-nummers van het personeel. De kosten om zo’n incident op te pakken en op te lossen, bedragen ruim €600.000.

Hacking

Bij een horecagelegenheid wordt het openbare wifi-netwerk gehackt. Bij klanten die hier gebruik van maken, wordt op hun apparaat malware geïnstalleerd. De horecagelegenheid wordt door de klanten aansprakelijk gesteld. Daarnaast moeten er ook allerlei kosten worden gemaakt om malware te verwijderen en het wifi-netwerk beter te beschermen.

Ransomware

Een medewerker van een bedrijf dat auto-onderdelen produceert, klikte op een link in een e-mail. Hierdoor werd er malware op de server van het bedrijf geïnstalleerd, waardoor alle gegevens versleuteld werden. Op het beeldscherm van de computer verscheen een e-mail waarin €15.000 aan Bitcoins werd geëist, wat binnen 48 uur moest worden betaald in ruil voor de descriptiesleutel. Na overleg met verschillende opsporingsinstanties werd er besloten om geen Bitcoins te betalen. De kosten om dit probleem uiteindelijk op te lossen, bedroegen ruim €65.000. Deze bestaan onder andere uit het vervangen van de verloren/beschadigde data, het inschakelen van een consultant om de back-up mogelijkheden te onderzoeken, forensisch onderzoek en juridisch advies.

Chat live met, of laat u terugbellen door, één van onze specialisten.

Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Wij bellen u terug
Vrijblijvend advies
  Nieuwsbrief
  Ontvang nieuws en belangrijke ontwikkelingen