Collectieve ongevallen

Bied uw werknemers financiële ondersteuning wanneer zij betrokken raken bij een arbeidsongeval.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers, ondernemers en professionals online afsluiten

Een bedrijfsongeval kan invaliditeit of zelfs het overlijden van een werknemer tot gevolg hebben. Als goede werkgever moet u die schade waar mogelijk compenseren. Deze verzekering geeft een uitkering bij overlijden en/of als gevolg van een ongeval.

Een zakelijke ongevallenverzekering is bedoeld voor werkgevers die hun werknemers een eenmalige uitkering willen geven als ze te maken hebben met een arbeidsongeval. Als een werknemer overlijdt door een ongeval, keert de verzekeraar eenmalig een vast bedrag uit aan de nabestaanden. Veel polissen gaan standaard uit van eenmaal het jaarloon van de betrokken werknemer. Ook een werknemer die blijvend invalide is na een ongeval, krijgt eenmalig een bedrag uitgekeerd. Gebruikelijk is maximaal tweemaal het jaarsalaris.

 

Wat is het?

De verzekering is bedoeld voor werkgevers die hun werknemers een eenmalige uitkering willen geven bij een arbeidsongeval.

Voor wie?

De collectieve ongevallenverzekering is voor alle bedrijven met personeel.

Dekking

Als een werknemer overlijdt door een ongeval, keert de verzekeraar eenmalig een vast bedrag uit aan de nabestaanden.

Voor al uw vragen over onze collectieve ongevallenverzekering

Adviseur employee benefits

Jurgen van Veenendaal

Ontvang het laatste nieuws over uw risico’s in uw mailbox