Gebouwenverzekering Online Afsluiten bij Klap. Verzekerd tegen schade, brand, overstroming, inbraak en storm.

CAR-verzekering ZZP

Verzeker uw bouwproject, bouwmaterialen, gereedschappen en werknemers tegen schade tijdens de bouw met een CAR-verzekering.

CAR-verzekering ZZP
Neem contact op

De materiële schade die ontstaat tijdens de bouw of montage van gebouwen, wegen, bruggen en installaties is gedekt.

De CAR-verzekering is bedoeld voor bedrijven die in de bouw werkzaam zijn.

De CAR-verzekering geeft een zeer uitgebreide dekking voor aanbouwrisico's.


Wanneer u zelf een bouw- of verbouwingsklus uitvoert, of als zzp’er meewerkt aan een groot bouwproject, wilt u verzekerd zijn tegen eventuele schade die kan ontstaan. Een CAR-verzekering voor ZZP beschermt tegelijk u en uw opdrachtgever tegen onverwachte kosten ten gevolge van schade tijdens bouwwerkzaamheden.

Wat is een CAR-verzekering ZZP?

Een CAR-verzekering (Construction All Risk verzekering) voor ZZP is een verzekering die bescherming biedt tegen mogelijke risico’s tijden de bouw. De CAR-verzekering dekt materiële schade die tijdens de bouw of verbouwing van gebouwen, wegen, bruggen en installaties kan ontstaan. Zo wordt schade ten gevolge van verschillende oorzaken gedekt. Bijvoorbeeld schade door brand, storm, of vandalisme. Ook worden kosten die het gevolg zijn van diefstal van spullen op het bouwterrein en kosten die het gevolg zijn van beschadiging van bouwmaterialen vergoed.

Waarom een CAR-verzekering ZZP?

In de uitvoering van bouwwerkzaamheden kan iets misgaan waardoor schade ontstaat. Indien veel verschillende partijen aan een bouwproject meewerken, is er een verhoogde kans op schade door een uitvoeringsfout. Het maken van een fout is menselijk, maar kan grote gevolgen hebben voor de opdrachtgever en uiteindelijk leiden tot aansprakelijkstelling.
Een onvoltooid bouwwerk is kwetsbaar voor schade. Dit kan schade zijn door weersomstandigheden, maar ook door vandalisme. Bovendien kan tijdens de bouw- of verbouwing ook een bestaand pand beschadigd raken. Al deze zaken zijn veelal niet verzekerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, maar wel onder de CAR-verzekering.

Met een CAR-verzekering ZZP bent u als zelfstandige verzekerd tegen schade aan nieuwbouw of bestaande bouw.

Een bouwplaats is vaak eenvoudig toegankelijk, waardoor er een verhoogde kans is op diefstal en vandalisme. Met de CAR-verzekering ZZP, wordt ook schade aan het bouwproject als gevolg van vernieling vergoed. Zelf, bent u verzekerd tegen diefstal van materialen en van persoonlijke bezittingen op het bouwterrein.

Indien u zelfstandig een klus of opdracht uitvoert, kan het afsluiten van een CAR-verzekering noodzakelijk zijn om u te beschermen tegen onverwachte kosten en risico’s. Wanneer u als zzp’er meewerkt op een klus, is er door de aannemer vaak al een CAR-verzekering afgesloten voor het gehele bouwproject. Afhankelijk van de overeenkomst tussen u en de hoofdaannemer, kunt u gebruik maken van de reeds afgesloten CAR-verzekering. Toch kan het ook in dat geval verstandig zijn om zelf een CAR-verzekering voor ZZP af te sluiten.

Redenen om als zzp’er zelf een CAR-verzekering af te sluiten, zijn:

 • Om zelf te bepalen wat de voorwaarden en dekking van de CAR-verzekering zijn
 • Om niet voor vervelende financiële verrassingen te komen staan
 • Om in één keer voor alle bouwprojecten die u uitvoert verzekerd te zijn tegen kosten door schade (bij een doorlopende CAR-verzekering)
 • Om niet een hoog eigen risico van de aannemer doorberekend te krijgen
 • Om zeker te weten dat u beschermd bent tegen aansprakelijkheid (ook in het geval dat de aannemer tijdelijk niet verzekerd is door achterstallige premiebetaling)
 • Voor financiële zekerheid en rust tijdens het bouwproject

Er kan tijdens de (ver)bouwwerkzaamheden discussie ontstaan over de vraag wie er aansprakelijk gesteld moet worden voor een fout. Als daaruit komt dat u aansprakelijk bent, kan de hoofdaannemer het eigen risico van zijn verzekering aan u doorberekenen. Wanneer u zelf een CAR-verzekering voor ZZP afsluit, kunt u kiezen voor een lager eigen risico en op die manier hoge onverwachte kosten voorkomen.

Vaak wordt door zelfstandigen wel een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten en wordt er vanuit gegaan dat daarmee ook schade tijdens de bouw verzekerd is. Echter, is alleen schade die aan anderen wordt toegebracht onder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt. Een CAR-verzekering voor ZZP kan daarom een noodzakelijke aanvulling zijn op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Een voorbeeldsituatie:
U installeert een exclusief aanrechtblad bij een nieuwe klant. Tijdens het tillen van het aanrechtblad valt deze door een onhandige beweging op de grond. Het gevolg is dat het aanrechtblad, dat uw klant speciaal uit Spanje heeft laten overkomen, in vier stukken op de grond ligt. Diverse keukenkastjes zijn daarnaast beschadigd en er zit een flinke deuk in de vloer. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen schade die u toebrengt aan derden, niet de schade die wordt veroorzaakt aan zaken die in bewerking zijn of onder uw verantwoordelijkheid vallen. In dit geval is dus alleen de vloer verzekerd onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De schade aan de keukenkastjes en het granieten blad wordt niet gedekt onder deze verzekering. Hier dient de CAR-verzekering voor.

Wat dekt een CAR-verzekering ZZP?

De CAR-verzekering ZZP is bestemd voor iedereen die zelfstandig aannemer is, een bouw- of klusbedrijf heeft, of op een andere manier zelfstandig werkzaam is binnen de bouw. De CAR-verzekering is een all risk verzekering die beschermt tegen bouwrisico’s. De CAR-verzekering voor ZZP vergoedt onder andere de volgende ongevallen:

 • Materiële schade aan het bouwwerk zelf
 • Schade aan bestaande zaken van derden
 • Schade aan- of diefstal van bouwmateriaal (optioneel)
 • Schade aan- of diefstal van hulpmateriaal (zoals steigers, gereedschappen, etc.) (optioneel)
 • Schade door- of diefstal tijdens transport binnen Nederland (optioneel)
 • Schade die ontstaat tijdens de onderhoudstermijn (optioneel)

Tijdens de bouw of verbouwing van gebouwen, wegen, bruggen en installaties, is er kans op schade. Met de CAR-verzekering heeft u een complete dekking tegen materiële schade ten gevolge van bouwwerkzaamheden. Niet alleen schade aan de nieuwbouw of aanbouw, maar ook materiële schade aan zaken van derden (zoals aan het bestaande pand van de opdrachtgever) wordt vergoed. Het maken van een uitvoeringsfout is ook verzekerd onder de CAR-verzekering ZZP.

Wat dekt een CAR-verzekering ZZP niet?

Schade die ontstaat doordat er sprake is van opzet, wordt niet vergoed. Ook is er vaak geen vergoeding in geval van atoomkernreacties of natuurrampen. Verder zijn ook afgeleide risico’s, zoals het opnieuw moeten verrichten van verkeerd uitgevoerde werkzaamheden, vertragingsschade en boetes, doorgaans uitgesloten van vergoeding. De adviseurs van Klap kunnen u meer informatie geven over uw risico’s en over uitsluitingen.

Welke CAR-verzekering ZZP past bij mij?

Er bestaan twee typen CAR-verzekeringen voor ZZP:

 1. De doorlopende CAR-verzekering voor ZZP
 2. De aflopende CAR-verzekering voor ZZP

Welke CAR-verzekering het beste bij u past, hangt af van het aantal projecten dat u per jaar heeft en de doorlooptijden daarvan.

Doorlopende CAR-verzekering

Een doorlopende CAR-verzekering voor ZZP, verzekert alle bouwprojecten in één keer. Met de doorlopende CAR-verzekering bent u het hele jaar door verzekerd voor al uw bouwprojecten en hoeft dus niet steeds opnieuw een CAR-verzekering af te sluiten. Bovendien, is uw jaarlijkse premie van tevoren bekend waardoor u niet voor verrassingen komt te staan. Wanneer u als zelfstandige meerdere projecten per jaar heeft, is de doorlopende CAR-verzekering voor ZZP een verstandige keuze.

Aflopende CAR-verzekering

Een aflopende CAR-verzekering voor ZZP wordt per project afgesloten en verzekert uitsluitend het betreffende bouwproject. De verzekering heeft hierdoor een korte duur en de dekking is precies af te stemmen op het bouwproject. De aflopende CAR-verzekering voor ZZP is geschikt wanneer u eenmalig of bijvoorbeeld één keer in de twee jaar een bouwproject heeft.

Onderhoudstermijn meeverzekeren

Bij het afsluiten van een CAR-verzekering, kunt u ervoor kiezen om de onderhoudstermijn mee te verzekeren. De onderhoudstermijn gaat in nadat het werk voltooid is. Door de onderhoudstermijn mee te verzekeren, blijft u gedurende deze termijn beschermd tegen kosten door schade die kan ontstaan aan het voltooide bouwwerk. De duur van de onderhoudstermijn kan worden gekozen uit een aantal vastgestelde opties. Let op: alleen indien dit van tevoren is overeengekomen in het bestek of de aannemingsovereenkomst, is de onderhoudstermijn verzekerd.

Heeft u vragen, of wilt u weten welke CAR-verzekering bij u past? Neem voor een vrijblijvend advies contact op met een van onze deskundigen.

Wat kost een CAR-verzekering ZZP?

De kosten van een CAR-verzekering ZZP zijn van meerdere factoren afhankelijk. Onder andere de totale bouwkosten en de omvang van de dekking van de CAR-verzekering zijn bepalend voor de kosten. Ook optionele aanvullende keuzes hebben invloed op de verzekeringspremie. Hierdoor is een online premieberekening helaas niet mogelijk.

CAR-verzekering ZZP afsluiten

Een CAR-verzekering voor ZZP kan eenvoudig en snel worden afgesloten via Klap. Een CAR-verzekering is altijd een maatwerkverzekering. Daardoor is het niet mogelijk om de CAR-verzekering voor ZZP volledig online af te sluiten. Wel kan deze verzekering telefonisch worden afgesloten. Onze deskundigen helpen u graag verder.

Klap is al meer dan 170 jaar specialist in zowel particuliere als zakelijke verzekeringen. Onze adviezen worden altijd afgestemd op uw situatie en die van uw onderneming. Wilt u advies over een CAR-verzekering voor ZZP? Of uw persoonlijke premie berekend zien? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze CAR-verzekering
Onze specialist Natascha Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Onze specialist Janette Zuidema
desk accountmanager Janette Zuidema
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies