Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers, ondernemers en professionals online afsluiten

Recallverzekering

Een product uit de winkel halen kost veel geld. De gevolgen hiervan kunnen de continuïteit van een bedrijf dan in gevaar brengen.


Bederf uw reputatie niet en sluit een recallverzekering af

Productketens zijn complex en de herkomst van grondstoffen steeds meer divers. Daarbij neemt de complexiteit van logistiek, wet- en regelgeving toe. Hierdoor worden ook de risico’s groter. Het terugroepen van producten ‘product recall’ is dan geen uitzondering.

Een product recall verzoekt een fabrikant om (een deel) van de reeds geleverde productie te retourneren. In de meeste gevallen is de aanleiding de ontdekking van een probleem met het product dat, indien dat niet wordt rechtgezet, kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade. Doel van product recall is om letsel of schade te beperken of te voorkomen.

Onverwachte kosten bij recall

Bij een product recall krijgt u te maken met onverwachte kosten, zoals onderzoekskosten en kosten voor het vernietigen van onveilige producten. Daarnaast kan uw bedrijfsreputatie worden geschaad, bijvoorbeeld door negatieve media-aandacht.

Bedrijfscontinuïteit waarborgen

Het kan zelfs de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. Daarnaast is het managen van een recall zeer complex en tijdrovend, waardoor het inschakelen van een specialist noodzakelijk is. Om een correcte inschatting te kunnen maken van het te lopen risico, biedt Klap u ondersteuning en advies.

Daarbij moet u o.a. rekening houden met de volgende zaken:

  • Wat zijn de gerealiseerde omzetten in de verschillende afzetmarkten van het bedrijf?
  • Wordt het product ontwikkelt door het bedrijf zelf of wordt het enkel verdeeld of beiden?
  • Is er een recallplan aanwezig in het bedrijf?
  • Wat is de (geconsolideerde) omzet van het bedrijf of de bedrijven?
  • Invullen vragenlijst van een gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij?
  • Werkt het bedrijf nationaal of ook internationaal?
  • Zijn er wereldwijd nog andere filialen van het bedrijf aanwezig?

Een recallverzekering is een aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering en beschermt u voor de kosten van een terugroepactie.

Deze verzekering is in principe bedoeld voor ondernemingen in de voedingsmiddelen-, (fris)dranken- en cosmetica-industrie.

Bij een terugroepactie krijgt u te maken met onverwachte kosten. De recallverzekering biedt een ruime dekking hiervoor.

Chat live met, of laat u terugbellen door, één van onze specialisten.

Chat met één van onze specialisten Klap Live Chat
Wij bellen u terug

Ontvang het laatste nieuws over uw risico’s in uw mailbox.