Collectieve zorgverzekering verzuim ontzorgverzekering ziektekostenverzekering arbeidsongeschiktheid

WIA-verzekering

Met de collectieve WIA-verzekering beschermt u uw personeel tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

WIA-verzekering

Een collectieve WIA-verzekering biedt uw personeel een financieel vangnet bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid.

De WIA-verzekering is geschikt voor alle bedrijven met personeel.

Er zijn verschillende dekkingen. Naast een inkomensaanvulling helpen verzekeraars vaak werknemers met re-integreren.


Valt een werknemer uit door ziekte of arbeidsongeschiktheid? Dan bent u als werkgever wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Daarna geldt de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Een langdurig zieke- of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kunt u dit voor uw personeel afdekken met een collectieve WIA-verzekering.

Een collectieve WIA-verzekering biedt uw personeel een financieel vangnet bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Naast de inkomensaanvulling bieden veel verzekeraars de werknemer een helpende hand. Bijvoorbeeld met re-integratieondersteuning om te kijken of er mogelijkheden zijn om (weer) te gaan werken in uw bedrijf of bij een andere werkgever.

De WIA gaat uit van verschillende groepen. Als een werknemer twee jaar ziek of arbeidsongeschikt is, beoordeelt het UWV in welke groep hij valt. De premie is afhankelijk van verschillende factoren. Zo hangt deze onder meer af van de WIA-verzekeringen die u kiest, de sector waarin uw bedrijf werkzaam is en de opbouw van uw personeelsbestand.

Direct, duidelijk, pro-actief en oplossingsgericht, daar kan ik bij Klap altijd op rekenen.

Lees het hele verhaal

Verzekeraars bieden verschillende collectieve WIA-verzekeringen. Die kunnen in allerlei situaties uitkomst bieden:

WIA-aanvullingsverzekering onder 35 procent

Deze verzekering is gericht op werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn en dus geen WIA-uitkering ontvangen. De tijdelijke aanvulling bestaat dan uit een deel van het laatstverdiende loon. Dit heet ook wel een WIA-bodemverzekering.

WGA-hiaatverzekering plus

De WGA-hiaatverzekering geeft de zekerheid van een inkomen van 70 procent van het laatstverdiende loon tot de WIA-loongrens tot aan de AOW-leeftijd (met een maximum van 67 of 70 jaar).

WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens

Hiermee zorgt u voor een vaste inkomensaanvulling van het loon boven de WIA-loongrens tot aan de AOW-leeftijd (met een maximum van 67 of 70 jaar). De WIA-loongrens is het maximale loon waarop het UWV de IVA- en de WGA-uitkeringen baseert. Dit is in 2017 een bedrag van 53.705 euro (jaarloon). Een andere naam voor deze verzekering is de WIA-excedentverzekering.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze WIA-verzekering
Onze specialist Jurgen van Veenendaal
inkomen consultant Jurgen van Veenendaal
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies