Gebouwenverzekering Online Afsluiten bij Klap. Verzekerd tegen schade, brand, overstroming, inbraak en storm.

CAR-verzekering Aannemer

Verzeker uw bouwproject, bouwmaterialen, gereedschappen en werknemers tegen schade tijdens de bouw met een CAR-verzekering.

Neem contact op
CAR-verzekering Aannemer
Neem contact op

De materiële schade die ontstaat tijdens de bouw of montage van gebouwen, wegen, bruggen en installaties is gedekt.

De CAR-verzekering is bedoeld voor bedrijven die in de bouw werkzaam zijn.

De CAR-verzekering geeft een zeer uitgebreide dekking voor aanbouwrisico's.


Verzeker uw bouwproject, gereedschap, bouwmaterialen en uw werknemers tegen schade tijdens de bouw met een CAR-verzekering. Bij elk bouwproject kan er iets misgaan waardoor schade ontstaat. Wanneer er veel verschillende partijen betrokken zijn bij een bouwproject is de kans dat er schade ontstaat groter. Het ontstaan van schade is niet geheel te voorkomen en kan tot grote gevolgen leiden. Een CAR-verzekering voor aannemers biedt dan uitkomst.

Wat is een CAR-verzekering aannemer?

Een CAR-verzekering (Construction All Risk verzekering) voor aannemers is een verzekering die beschermt tegen de risico’s van de bouw. Een CAR-verzekering voor aannemers dekt materiële schade die ontstaat tijdens de bouw of verbouwing van gebouwen, wegen, bruggen en installaties. Schade die aan het bouwwerk ontstaat door bijvoorbeeld storm, ineenstorting of brand wordt vergoed. Daarnaast zijn ook diefstal van materialen of spullen op de bouwplaats en schade die door vandalen wordt aangebracht, meeverzekerd bij de CAR-verzekering voor aannemers. Zelfs schade die ontstaat door een fout in de uitvoering van de bouwwerkzaamheden, wordt vergoed.

Onterecht wordt vaak gedacht dat schade tijdens een bouwproject al gedekt wordt door de opstalverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of gebouwenverzekering, maar dit is niet het geval.

Waarom een CAR-verzekering aannemer?

Tijdens de (aan)bouwfase is een gebouw kwetsbaar voor schade. Het onvoltooide bouwwerk kan bijvoorbeeld eerder schade ondervinden door storm of regen. Daarnaast is het risico op vandalisme en diefstal groot omdat de bouwplaats vaak makkelijk te betreden is.

Als er schade ontstaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de opdrachtgever en voor alle partijen die bij de bouw betrokken zijn. Daarbij is niet altijd duidelijk wie precies verantwoordelijk is voor de geleden schade en wie dus aansprakelijk moet worden gesteld. Met de CAR-verzekering voor aannemers, zijn alle betrokken partijen meeverzekerd. De CAR-verzekering voor aannemers verzekert het gehele bouwproject en is daarmee een onmisbare verzekering tijdens de bouw.

Als aannemer bent u eindverantwoordelijk voor het bouwproject als geheel en bent u op die manier aansprakelijk. Als uw opdrachtgever schade oploopt, dient u de schadeloosstelling te verzorgen. Het is daarom verstandig om zelf een CAR-verzekering voor aannemers af te sluiten. Op die manier is er duidelijkheid over de polis en voorwaarden, kan de schade worden vergoed ongeacht wie aansprakelijk is en hoeft niet elke afzonderlijke partij zelf een CAR-verzekering af te sluiten voor het project.

De CAR-verzekering voor aannemers is een aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten van schade aan derden waarvoor uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld, terwijl de CAR-verzekering ook kosten van schade aan uw eigendommen en aan bouwmaterialen vergoedt. De CAR-verzekering voor aannemers dekt schade aan het werk zelf en aan spullen van derden of eigen spullen.

De CAR-verzekering voor aannemers, beschermt tegen risico’s die niet onder andere verzekeringen worden gedekt. De CAR-verzekering kent soms een uitsluiting voor schades aan derden die buiten het bouwterrein worden veroorzaakt. In die gevallen biedt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) meestal uitkomst. Het is dan ook belangrijk om naast een CAR-verzekering voor aannemers, ook over een primaire bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te beschikken.

Wat dekt een CAR-verzekering aannemer?

Een heftige storm, vandalisme, of een fout in de uitvoer van de werkzaamheden; er zijn verschillende oorzaken die kunnen leiden tot schade tijdens een bouwproject.

Onder de CAR-verzekering voor aannemers, is meeverzekerd:

 • Materiële schade aan het bouwwerk zelf
 • Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever
 • Schade aan- of diefstal van bouwmateriaal (optioneel)
 • Schade aan- of diefstal van eigendommen van directie of personeel (optioneel)
 • Schade aan of diefstal van eigendommen van directie of personeel (optioneel)
 • Schade aan- of diefstal van hulpmateriaal (optioneel)
 • Schade als gevolg van- of diefstal tijdens transport (optioneel)
 • Schade die ontstaat tijdens de onderhoudstermijn (optioneel)

Gedurende de bouw of verbouwing van een gebouw, weg, brug of installatie is met de CAR-verzekering voor aannemers materiële schade verzekerd die aan het bouwproject kan ontstaan. Hieronder valt bijvoorbeeld schade door heftige storm, of schade die ontstaat doordat u of een onderaannemer een fout maakt. Met de CAR-verzekering voor aannemers, kan u meteen ook schade aan of diefstal van materialen die zich op het bouwterrein bevinden, verzekeren.

Schade die als gevolg van de bouwwerkzaamheden aan het bestaande gebouw of spullen van uw opdrachtgever ontstaat is gedekt. De CAR-verzekering voor aannemers verzekert optioneel ook schade of diefstal ten gevolge van transport binnen Nederland, net als schade aan of diefstal van spullen van directie of personeel indien deze spullen zich op het bouwterrein bevinden.

Verder, kan er nog voor worden gekozen om de verzekering door te laten lopen tijdens de onderhoudstermijn. Deze termijn gaat in nadat het werk voltooid is en er valt te kiezen uit een aantal looptijden. Door de onderhoudstermijn mee te verzekeren, blijft u gedurende deze termijn beschermd tegen kosten door schade die kan ontstaan aan het voltooide bouwwerk. Let op, de onderhoudstermijn is alleen verzekerd indien dit van tevoren is overeengekomen in het bestek of de aannemingsovereenkomst.

De CAR-verzekering voor aannemers kent een aantal uitsluitingen. Zo wordt schade die ontstaat door opzet niet vergoed. Als aannemer wordt er van u verwacht dat u voorzorgsmaatregelen treft en alleen onvoorziene schade kan door de verzekering worden vergoed. Ook geldt de CAR-verzekering voor aannemers alleen voor bouwprojecten binnen Nederland. Sluit u een doorlopende CAR-verzekering af, dan vallen alleen uw bouwprojecten in Nederland hier onder. Verder worden risico’s die zijn afgeleid van het initiële risico in principe niet vergoed. Zo zijn risico’s van het opnieuw verrichten van verkeerd uitgevoerde werkzaamheden, vertragingsschade en boetes, vaak uitgesloten onder de CAR-verzekering.

Wilt u precies weten wat wel en niet vergoed wordt? Onze deskundigen helpen u graag verder. Ook kunnen zij vrijblijvend advies geven over uw zakelijke verzekeringen om deze zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

Welke CAR-verzekering aannemer past bij mij?

Er bestaan twee verschillende CAR-verzekeringen voor aannemers: een doorlopende CAR-verzekering voor aannemers en een aflopende CAR-verzekering voor aannemers. Welke CAR-verzekering het beste bij u past, hangt af van het aantal projecten dat u per jaar heeft en de doorlooptijden daarvan.

Doorlopende CAR-verzekering

Een doorlopende CAR-verzekering voor aannemers, verzekert alle bouwprojecten in één keer. Met een doorlopende CAR-verzekering bent u het hele jaar door verzekerd voor al uw bouwprojecten en hoeft er dus niet steeds voor elk project een nieuwe verzekering afgesloten te worden. Uw jaarlijkse premie is van tevoren bekend en u komt niet voor verrassingen te staan. Indien u als aannemer meerdere projecten per jaar draait, met wisselende looptijd en intensiteit, is het verstandig een doorlopende CAR-verzekering voor aannemers af te sluiten.

Aflopende CAR-verzekering

Een aflopende CAR-verzekering voor aannemers verzekert alleen het bouwproject waar de verzekering voor wordt afgesloten. De verzekering heeft dan een kortere duur en de dekking is precies af te stemmen op het bouwproject. Een aflopende CAR-verzekering sluit u per project af. Een aflopende CAR-verzekering voor aannemers is geschikt indien u eenmalig een bouwproject heeft, of bijvoorbeeld één keer in de twee jaar.

Wat kost een CAR-verzekering voor aannemers?

Een CAR-verzekering voor aannemers is altijd een maatwerkverzekering. De verzekeringspremie en voorwaarden zijn afhankelijk van meerdere factoren, zoals bouwkosten en de omvang van de dekking. Optioneel kunnen bijvoorbeeld eigendommen van de opdrachtgever, eigendommen van directie, hulpmaterialen en een onderhoudstermijn worden meeverzekerd. Het toevoegen van deze dekkingen heeft invloed op de premie. Omdat de premie van de CAR-verzekering voor aannemers van meerdere factoren afhankelijk is, is het niet mogelijk online uw premie te berekenen.

Een CAR-verzekering aannemer afsluiten

Een CAR-verzekering voor aannemers is eenvoudig en snel af te sluiten via Klap. Een CAR-verzekering is altijd een maatwerkverzekering. Omdat een CAR-verzekering voor aannemers een maatwerkverzekering is, is het niet mogelijk deze volledig online af te sluiten.

Klap is al meer dan 170 jaar specialist in zowel particuliere als zakelijke verzekeringen. Onze adviezen zijn altijd persoonlijk en deskundig. Wilt u advies over een CAR-verzekering voor aannemers? Of wilt u uw persoonlijke premie berekend hebben? Neem dan contact op met een van onze adviseurs, zij helpen u graag.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze CAR-verzekering
Onze specialist Janette Zuidema
desk accountmanager Janette Zuidema
Onze specialist Natascha Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Onze specialist Marc Drenth
teamcoach deskaccountmanager Marc Drenth
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies