Ledenkorting EventBranche.nl

Met het lidmaatschap van EventBranche.nl profiteert u van een korting op de Klap Evenementen­verzekering.

Exclusief voor leden van EventBranche.nl

EventBranche kiest voor Klap vanwege hun brede verzekeringsexpertise in de evenementenbranche. Zij adviseren organisatoren, opdrachtgevers, locaties, toeleveranciers, bureaus en freelancers. Uw lidmaatschap geeft u recht op deze korting. Met een lidmaatschapsbijdrage van slechts € 159 excl. BTW * is dat snel terugverdiend.

Uitsluitend via onderstaande link profiteert u van deze korting.

Premie EventBranche.nl berekenen

* Nog geen lid van EventBranche.nl? Kijk snel op eventbranche.nl/abonneren.

Daarom

Er kan altijd wel iets mis gaan. Met de evenementen­verzekering van Klap verzekert u zich uitstekend tegen deze risico's. Regelt u de organisatie, laat ons de zekerheid bieden dat het evenement ook financieel een feest blijft. Ook een doorlopende evenementen­verzekering regelen wij voor u.

De organisatie van evenementen vergt heel wat van uw creativiteit. Er zijn helaas omstandigheden die zich niet laten regelen.Een vergunning die plotseling wordt ingetrokken, een artiest wordt ziek op de dag van het optreden, een bezoeker stelt u aansprakelijk voor geleden schade of door plotseling noodweer moet het hele evenement worden afgelast.

De meest complete dekking

  1. Onkosten
  2. Extreem weer
  3. Aansprakelijkheid
  4. Materiaal
  5. Ongevallen
  6. Non Appearance
  7. Terrorisme
1. Basisdekking: Onkosten

Deze rubriek is de basis van een evenementen­verzekering en geeft dekking voor de onkosten die voor het evenement zijn betaald en/of nog verschuldigd zijn. De dekking is van kracht als buiten de wil van de verzekerde het evenement wordt onderbroken, uitgesteld, voortijdig beëindigd of afgelast.

Er is bij deze basisdekking geen eigen risico van toepassing. Daarnaast zijn facultatief de volgende uitbreidingen mogelijk:

2. Extreem weer

U verzekert zich voor het niet door kunnen gaan van het evenement, uitstel, onderbreking of voortijdig beeindiging door extreme weersomstandigheden. Dit zijn kortstondige weerscondities die gepaard gaan met stortregens en/of zware stormen.

3. ansprakelijkheid

Hiermee verzekert u op secundaire basis - aanvullende op een bestaande bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering - de aansprakelijkheid voor schade die bij activiteiten in het kader van het evenement is veroorzaakt aan derden.

4. Materiaal

Alle zaken die uw eigendom zijn, die zijn gehuurd of waarvoor u tijdens het evenement verantwoordelijk voor bent verzekert u tegen verlies of beschadiging ongeacht de oorzaak. De dekking is van kracht tijdens transport, verblijf en gebruik.

5. Ongevallen

Met de rubriek ongevallen verzekert u een kapitaalsuitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval. Deze dekking geldt voor de gehele organisatie dus zowel medewerkers als vrijwilligers van het evenement.

Tijdens de op- en afbouw, maar ook gedurende het evenement kan één van uw vrijwilligers of medewerkers altijd iets overkomen.

Met deze extra dekking voorziet u in een tegemoetkoming in de kosten die het voor de betrokkene of nabestaanden met zich meebrengt in een bijzonder onwelkome situatie.

6. Non Appearance

De non-appearance verzekering dekt de schade (lees tevergeefs gemaakte kosten en/of nog te maken extra kosten) door het niet verschijnen van een of meer van de verzekerde personen als gevolg van overlijden/ arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

7. Terrorisme

Naar aanleiding van de aanslagen in New York hebben verzekeraars samen met de overheid hiervoor een pool (NHT) opgericht met een voorziening tot € 1 miljard (www.terrorismeverzekerd.nl). De aanvullende terrorisme dekking zorgt ervoor dat u 100% dekking heeft zonder wachttijd en ook voor evenementen in het buitenland!

Uitsluitend via onderstaande link profiteert u van de ledenkorting.

Premie EventBranche.nl berekenen

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Premie berekenen Wat is het Menu

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door het gebruik te maken van onze site accepteert u de voorwaarden van onze Privacy Policy.