Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers, ondernemers en professionals online afsluiten

Zzp’er en aansprakelijk gesteld? Lees hier wat u kunt doen

Direct uw premie berekenen voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bereken premie
Zzp’er en aansprakelijk gesteld? Lees hier wat u kunt doen
Bereken premie

Ook al werkt u zorgvuldig en levert u doorgaans altijd goed werk af, er kan iets voorvallen waardoor u als zzp’er schade veroorzaakt bij uw klant of bij anderen. Een dergelijk voorval kan ertoe leiden dat u als zzp’er aansprakelijk wordt gesteld.

U heeft bijvoorbeeld een verkeerde berekening uitgevoerd waardoor uw klant met extra kosten of met bedrijfsstilstand te maken krijgt, of u stoot per ongeluk een kop koffie om over de laptop van uw opdrachtgever of vergeet uw werkplek veilig achter te laten waardoor een voorbijganger schade oploopt. Door zelf goed te weten wat u als zzp’er kunt doen tegen aansprakelijkstelling, kan u voorbereid te werk gaan en de risico’s tot een minimum beperken.

Wat kunt u als zzp’er het beste doen tegen aansprakelijkstelling? Lees onze tips, of vraag uw adviseur om hulp.

Voorkomen is beter dan genezen

Het is belangrijk om vooraf maatregelen te treffen om aansprakelijkheid als zzp’er zoveel mogelijk te voorkomen. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt u een groot deel van de risico’s af. Echter kan de verzekering niet zonder meer alle kosten vergoeden. Er gelden bepaalde voorwaarden en in het geval dat er wordt uitgekeerd, wordt er altijd uitgegaan van een maximum verzekerd bedrag. Daarom is het belangrijk om zelf actie te ondernemen om aansprakelijkstelling als zzp’er zoveel mogelijk te voorkomen.

Vooraf kunt u aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarden opnemen in uw opdrachtovereenkomst. U kan in uw voorwaarden bijvoorbeeld aangeven tot welk bedrag u maximaal aansprakelijk gesteld kan worden. Wanneer de opdrachtgever niet akkoord gaat met uw voorwaarden of eigen voorwaarden hanteert, maak dan een risicoafweging. Voordat u de voorwaarden van de opdrachtgever accepteert is het belangrijk om over een aantal zaken na te denken. Welke risico’s loopt u door de opdracht? Kan u deze risico’s financieel gezien dragen? Kan u nog met uw opdrachtgever in gesprek over de voorwaarden? Is de opdracht het wel waard om deze risico’s te accepteren?

Voor advies over dit soort vraagstukken, kunt u hulp krijgen van een jurist of van uw branche organisatie. Ook kunnen onze adviseurs u een eind op weg helpen.

U wordt toch aansprakelijk gesteld als zzp’er, wat nu?

Uiteraard is een en ander afhankelijk van de gebeurtenis, uw bedrijf, de claim en of u verzekerd bent tegen aansprakelijkheid. Maar wanneer u toch aansprakelijk wordt gesteld zijn er een aantal algemene dingen die u kunt doen. Lees hieronder welke stappen u moet nemen indien u als zzp’er aansprakelijk wordt gesteld.

Erken geen schuld, zelfs niet wanneer u zeker weet dat u een fout heeft begaan

Wanneer u als zzp’er aansprakelijk wordt gesteld voor schade, is het begrijpelijk dat u hiervan schrikt. Echter, aansprakelijkstelling komt regelmatig voor en is niet per definitie terecht. Reageer daarom niet overhaast. Wat u in ieder geval niet moet doen, is uw aansprakelijkheid erkennen. Als u direct uw aansprakelijkheid al erkent, is het lastig om hier later op terug te komen. Bovendien kan de aansprakelijkheid ingewikkelder in elkaar zitten dan u denkt en kunnen er andere partijen betrokken zijn. In het belang van afhandeling van de schadeclaim is het dus noodzakelijk om geen aansprakelijkheid te erkennen.

Volgens het Nederlands recht, dient iedereen de eigen schade te dragen tenzij de schade op een ander te verhalen is. Daarbij moet het schuld aandeel bewezen kunnen worden.

Laat het aan deskundigen over om te onderzoeken of u daadwerkelijk aansprakelijk bent. Reageer neutraal en laat de tegenpartij weten dat u de claim heeft ontvangen en deze ter beoordeling heeft verstuurd naar uw adviseur.
Doe daarnaast ook zeker geen uitspraak over de hoogte van een mogelijke schadevergoeding.

Verzamel alle documentatie

Zorg er vooraf al voor dat u de belangrijke documentatie die te maken heeft met uw opdracht bewaart. Zet ontvangen en verstuurde e-mails bijvoorbeeld in een map per opdracht en berg fysieke papieren en overeenkomsten zo op dat u deze goed kunt terugvinden.

Indien u aansprakelijk wordt gesteld is het namelijk belangrijk dat u alle documentatie die van belang is verzamelt en kan tonen. Belangrijk zijn bijvoorbeeld de brief of e-mail waaruit blijkt dat u(w bedrijf) aansprakelijk wordt gesteld, bewijsstukken zoals foto’s en de afspraken die tussen u en uw opdrachtgever zijn gemaakt. Wat staat er in de opdrachtovereenkomst? Ook ander contact wat er is geweest en mogelijk betrekking heeft op dit voorval, is belangrijk. Denk aan e-mails en papieren, maar ook bijvoorbeeld whatsapp-contact tussen u en de andere partij en berichten of documentatie van eventuele getuigen.

Ga na wat er precies is gebeurd

Schrijf op wat er volgens u precies is gebeurd. Neem de tijd om op te schrijven hoe de situatie volgens u verliep en wat u heeft gedaan. Hiermee zorgt u dat u een duidelijk en consistent verhaal naar buiten toe heeft. Dit kan u helpen in het verdere proces en kan daarna helpen om dit soort situaties in het vervolg te kunnen voorkomen.

Meld de ontvangen aansprakelijkheidsclaim met behulp van uw adviseur bij uw verzekeraar

Wanneer u als zzp’er aansprakelijk wordt gesteld, dient u dit tijdig te melden bij uw verzekeraar. Hierbij is de verzamelde documentatie van belang en wat u eerder heeft opgeschreven over hoe de situatie volgens u in elkaar zit. Door tijdig melding te maken, kan uw verzekeraar de claim zo snel mogelijk in behandeling nemen. Bovendien wordt u vanaf dat moment begeleid door ervaren juristen die u ondersteunen.

Beoordeling van de aansprakelijkheidsclaim

Nadat alle informatie verwerkt is, zal de verzekeraar de claim onderzoeken. De verzekeraar beoordeelt of u inderdaad aansprakelijk bent, of de claim terecht is en of de schadeclaim binnen de dekking van uw verzekering valt en er geen uitsluiting geldt. Het kan ook zijn dat de schade geheel of gedeeltelijk op een andere partij wordt verhaald.

Wat als u geen aansprakelijkheidsverzekering heeft?

Wanneer u als zzp’er geen beroeps- en of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten, dan kunt u daar helaas geen beroep op doen voor ondersteuning.

Wanneer het onduidelijk is of de claim terecht is, zal u zelf in uw verdediging moeten voorzien. Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u mogelijk daar een beroep op doen om u bij te staan in uw verdediging. Blijkt de claim uiteindelijk toch terecht te zijn? Dan zal u zelf een schadevergoeding aan de tegenpartij moeten betalen.

Wat kunt u voortaan doen om problemen te voorkomen?

Zorg dat u verzekerd bent voor zakelijke aansprakelijkheid

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dekt alleen schade door privé aansprakelijkheid. Als er tijdens uitoefening van uw beroep schade aan derden veroorzaakt wordt, valt dit niet onder de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Om als zzp’er uzelf en/of uw bedrijf te beschermen tegen kosten door aansprakelijkheid, heeft u dus een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering nodig. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is bestemd voor uitsluitend materiële- of personenschade. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt uitsluitend financiële schade aan derden die niet het gevolg is van materiële schade of personen schade, en die door uw werkzaamheden is ontstaan. Werkt u als zzp’er in de bouw? Dan is een CAR-verzekering geschikt om u te verzekeren tegen schade door aansprakelijkheid tijdens de bouw.

Houd uw vakkennis bij en volg eventueel bijscholing

Fouten kunnen vaak niet voorkomen worden, maar het volgen van extra trainingen, regelmatige bijscholing en het bijhouden van vakliteratuur helpen u om beroepsfouten door een gebrek aan kennis te voorkomen.

Leg uw aansprakelijkheid als zzp’er vast in uw algemene voorwaarden of opdrachtovereenkomst

U kunt aansprakelijkheid al in de afspraken met uw opdrachtgever (gedeeltelijk) uitsluiten. U kan een bepaling opnemen in uw overeenkomst waarin staat dat u in principe niet aansprakelijk kan worden gesteld, tenzij u een ernstige fout heeft begaan of opzettelijk een fout hebt gemaakt. Ook kan u hierin het bedrag opnemen waarvoor u maximaal aansprakelijk gesteld kan worden in geval van schuld.

De deskundigen van Klap kunnen u bijstaan en adviseren op het gebied van verzekeringsdekking in combinatie met aansprakelijkheidsbeperkende maatregelen.

 

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Beroeps­aansprakelijkheids­verzekering
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Onze specialist Janette  Zuidema
desk accountmanager Janette Zuidema
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies