Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers, ondernemers en professionals online afsluiten

Wat is een beroepsaansprakelijk­heidsverzekering?

Een uitgebreide uitleg over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bereken premie
Wat is een beroepsaansprakelijk­heidsverzekering?
Bereken premie

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) verzekert het risico van aansprakelijkheid voor beroepsfouten.

Voor iedere vrije beroepsbeoefenaar van wie de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden afhankelijk is van een prestatie.

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt vermogensschade van derden ten gevolge van de uitoefening van uw beroep.


Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Beroeps­aansprakelijkheid is aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten die kunnen worden gemaakt in de uitoefening van een beroep. Onder beroep wordt verstaan het totaal aan werkzaamheden dat wordt uitgevoerd voor derden. Daarbij zijn de werkzaamheden overeengekomen met de opdrachtgever.

Nalatigheid, onjuiste advisering en verkeerd handelen worden bijvoorbeeld gezien als fouten die kunnen optreden tijdens het verrichten van beroepswerkzaamheden. Wanneer een klant, opdrachtgever of andere afnemer van uw diensten schade oploopt ten gevolge van uw werkzaamheden, stelt hij u aansprakelijk. Om te toetsen in hoeverre u aansprakelijk bent, wordt gekeken naar hetgeen redelijkerwijs van u verwacht kan worden. Uw beroepsfout wordt beoordeeld uitgaande van de beroepsgroep als zodanig. Uitgangspunt hierbij is hoe een professional met dezelfde kennis en ervaring als u zou hebben gehandeld.

Aansprakelijk zijn tijdens beroep uitoefenen

Wanneer u aan het werk bent voor een opdrachtgever, kunt u een fout maken. Zo kan er een advies worden gegeven dat leidt tot ongewenste gevolgen, een verkeerde berekening worden gemaakt, of een datalek veroorzaakt worden. Dit kan voor uw opdrachtgever grote gevolgen hebben.
Wanneer uw opdrachtgever van mening is dat de geleden schade veroorzaakt is door uw fout, stelt hij u aansprakelijk. De schade die uw opdrachtgever lijdt en waar u verantwoordelijk voor wordt gehouden, kan aanzienlijk zijn. Deze schade kan al snel oplopen tot een kostenpost van duizenden euro’s. Het financiële risico bestaat namelijk niet alleen uit extra kosten, maar bijvoorbeeld ook uit gemiste omzet of reputatieschade aan de kant van de opdrachtgever. Een dergelijk risico is lastig om zelf te dragen, daarom kan beroepsaansprakelijkheid de continuering van uw bedrijfsvoering in de weg zitten. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt uitkomst. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u tegen kosten door schade die vallen onder uw beroepsaansprakelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroeps­aansprakelijkheids­verzekering (BAV) is een aanvulling op de bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering en verzekert de aansprakelijkheid voor vermogensschade aan derden ten gevolge van een beroepsfout. Anders dan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, verzekert een beroepsaansprakelijkheidsverzekering de kosten van vermogensschade die uw klant of opdrachtgever kan oplopen terwijl u uw beroep uitoefent. Welke beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij u past, is afhankelijk van het soort beroep dat u heeft. Voor sommige beroepen wordt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht gesteld.

Vul uw beroep in om te zien welke beroepsaansprakelijkheidsverzekering u kunt afsluiten. Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze deskundige specialist.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Beroeps­aansprakelijkheids­verzekering
Onze specialist Janette  Zuidema
desk accountmanager Janette Zuidema
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Onze specialist Marc  Drenth
teamcoach deskaccountmanager Marc Drenth
Onze specialist Judith de Boer
desk accountmanager klant relaties Judith de Boer
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies