Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers, ondernemers en professionals online afsluiten

Beroepsaansprakelijkheids­verzekering Bewindvoerder

Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor schade die is ontstaan door een beroepsfout.

Bereken premie
Beroepsaansprakelijkheids­verzekering Bewindvoerder
Bereken premie

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) verzekert het risico van aansprakelijkheid voor beroepsfouten.

Voor iedere vrije beroepsbeoefenaar van wie de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden afhankelijk is van een prestatie.

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt vermogensschade van derden ten gevolge van de uitoefening van uw beroep.


Beroepen met een adviserende rol hebben te maken met grote aansprakelijkheidsrisico’s wanneer er een beroepsfout gemaakt wordt. Wanneer u bijvoorbeeld een verkeerd advies geeft, kan het vermogen van uw cliënt financieel aangetast worden, en u hiervoor aansprakelijk stellen. Wanneer u daadwerkelijk aansprakelijk bent voor de geleden schade, dan moet u deze schade vergoeden. De schade kan zelfs verhaald worden op uw privévermogen.

Beroepsaansprakelijkheid bewindvoering

Als bewindvoerder draagt u de verantwoordelijkheid over de bezittingen van particulieren en rechtspersonen, omdat zij zelf hun financiële zaken (tijdelijk) niet kunnen/mogen regelen. Een onjuist advies, nalatigheid of verkeerde financiële beslissing kan grote gevolgen hebben voor uw cliënt. Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u deze beroepsfouten en beschermt u uw privévermogen wanneer u aansprakelijk gesteld wordt.

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bewindvoerders

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt andere aansprakelijkheidsrisico’s dan de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Veel mensen denken dat deze verzekeringen dezelfde soort risico’s dekken, maar dat is niet het geval. Sterker nog, er is wel duidelijk een verschil. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de vermogensschade van derden die u heeft veroorzaakt tijdens het uitoefenen van uw werk. Een bewindvoerder kan bijvoorbeeld een verkeerde berekening maken, waardoor een cliënt te maken krijgt met grote financiële gevolgen.

De bedrijfsaansprakelijkeidsverzekering (AVB) dekt de schade aan derden of spullen van derden die tijdens werktijd zijn ontstaan. Zo kan uw cliënt bijvoorbeeld letselschade oplopen na een bezoek aan uw bedrijfspand, of kunt u koffie morsen over de telefoon van uw cliënt. De schade die hieruit is ontstaan, wordt gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen bieden geen uitkomst wanneer u te maken heeft met zakelijke schades, die bijvoorbeeld ontstaan zijn tijdens het uitoefenen van uw werk of werktijd. Zorg ervoor dat u naast een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook een reguliere aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf heeft: de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Zzp en bewindvoering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is geen verplichte verzekering, ook niet voor zzp bewindvoerders. Gezien de werkzaamheden van bewindvoerders en hoge mate van verantwoordelijkheid is het sterk aan te raden om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De omvang van de risico’s die samenhangen met het uitvoeren van uw beroep zijn niet mis. Een klein foutje kan grote financiële gevolgen met zich meebrengen en zelfs uw bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. Wanneer u als zzp’er geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft, is uw privévermogen niet beschermd en loopt u de kans dat eventuele schades privé verhaald zullen worden.

Eisen beroepsaansprakelijkheidsverzekering bewindvoerder

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan ook verplicht gesteld worden door uw beroeps- of branchevereniging, zoals NBPB (Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders), BPBI (Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders) en BBW (Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp). U kunt bij uw vereniging terecht voor de inhoudelijke eisen waaraan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet voldoen, bijvoorbeeld het minimum verzekerde bedrag.

Dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering bewindvoerder

De dekking van uw beroepsaansprakelijkheid kunt u geheel zelf samenstellen. Zo kiest u zelf de hoogte van het verzekerde bedrag, kunt u ervoor kiezen om een dubbel of vijfvoudig jaarlimiet mee te verzekeren en een uitloopdekking te nemen. Een dubbel of vijfvoudig jaarlimiet zegt iets over het aantal keer dat het verzekerde bedrag per jaar beschikbaar is. Een uitloopdekking biedt dekking wanneer u aansprakelijk gesteld wordt voor fouten in het verleden. Ook kiest u de hoogte van uw eigen risico.

Bewindvoerders kunnen hun beroepsaansprakelijkheid bij Beroepspolis.nl verzekeren vanaf €605 (excl. 21% assurantiebelasting en poliskosten) per jaar, conform de vereisten van de Rechtbank. Daarnaast kunt u bij ons direct uw bedrijfsaansprakelijkheid meeverzekeren op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor slechts €50 per jaar extra. Zo heeft u uw verzekeringen overzichtelijk bij elkaar op één plek en een vast aanspreekpunt voor uw zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen.

Voert u curatele werkzaamheden uit? Ook hier bieden wij een totale verzekeringsoplossing voor.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Beroeps­aansprakelijkheids­verzekering
Onze specialist Janette  Zuidema
desk accountmanager Janette Zuidema
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies