Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers, ondernemers en professionals online afsluiten

Beroepsaansprakelijkheids­verzekering Administratiekantoor

Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor schade die is ontstaan door een beroepsfout.

Bereken premie
Beroepsaansprakelijkheids­verzekering Administratiekantoor
Bereken premie

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) verzekert het risico van aansprakelijkheid voor beroepsfouten.

Voor iedere vrije beroepsbeoefenaar van wie de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden afhankelijk is van een prestatie.

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt vermogensschade van derden ten gevolge van de uitoefening van uw beroep.


Als administratiekantoor is uw kerntaak het verwerken van (financiële) administratie van organisaties. U bent dagelijks bezig met het in orde maken van de administratie, afgeven van adviezen en/of berekeningen. De kans dat u een verkeerd advies afgeeft of een fout maakt in de administratie is vrij groot. Als het financiële vermogen van uw klant hierdoor aangetast wordt, kunnen zij uw administratiekantoor hiervoor aansprakelijk stellen. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) beschermt u uw administratiekantoor tegen de gevolgen van beroepsfouten.

Door de toename van het aantal juridische procedures, ingewikkelde opdrachten en concurrentie zijn ondernemingen steeds kwetsbaarder voor de specifieke risico’s die aan de uitoefening van een beroep of zakelijke activiteit verbonden zijn.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de zuivere vermogensschade van derden als gevolg van een door uw gemaakte beroepsfout. Zo kunt u als administratiekantoor bijvoorbeeld een verkeerde berekening maken of de administratie van uw klanten niet op orde hebben. Mocht een klant door zo’n fout financiële schade lijden, dan kan uw bedrijf aansprakelijk gesteld worden. De veronderstelling is vaak dat dit soort aansprakelijkheidsrisico’s gedekt worden door reguliere aansprakelijkheidsverzekeringen, zoals een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) of een particuliere aansprakelijkheidsverzekering, maar dat is niet zo. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen de schade die u aan derden of spullen van derden veroorzaakt tijdens het werk. Zo kunt u bijvoorbeeld de laptop van uw klant laten vallen tijdens een bezoek, of uw klant letsel oplopen

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht voor een administratiekantoor?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht voor een administratiekantoor. Wel kan deze verzekering verplicht worden gesteld door brancheorganisaties of vanuit de wetgeving. Controleer dit altijd goed na. Daarentegen is het administratiekantoren wel sterk aan te raden om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Bedrijven die gegevens of documenten verwerken van klanten of advies uitbrengen lopen een grote kans op aansprakelijkheidsclaims.

Prijs beroepsaansprakelijkheidsverzekering administratiekantoor

De premie van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een administratiekantoor is afhankelijk van de door u gekozen dekking. Er geldt een standaarddekking, maar die kunt u uitbreiden met extra dekkingen. Zo kunt u ervoor kiezen om het verzekerde bedrag te verhogen, of te kiezen voor een dubbel jaarlimiet. Het verzekerde bedrag is de maximale uitkering per aanspraak. Een dubbel jaarlimiet betekent dat dit bedrag maximaal twee keer per jaar kan worden uitgekeerd. Bijvoorbeeld: U kiest voor een verzekerd bedrag van €500.000 per aanspraak per (verzekerings)jaar. Met een dubbel jaarlimiet geldt ook een maximale uitkering van €500.000 per aanspraak, maar €1 miljoen per verzekeringsjaar.

Daarnaast kunt u ook een inloopdekking meeverzekeren. Dat betekent dat beroepsfouten, die in het jaar vóór de ingangsdatum van uw verzekering zijn ontstaan, maar pas tijdens de looptijd van deze verzekering geclaimd worden, worden gedekt. Let wel op dat het hier gaat om fouten die op het moment van sluiten niet bij u bekend zijn.

Dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor administratiekantoor

De dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een administratiekantoor is afhankelijk van de gekozen dekking. Deze kunt u bij het afsluiten geheel zelf samenstellen. In het algemeen geldt de dekking voor zuivere vermogensschade van derden als gevolg van een door u gemaakte beroepsfout. De beroepsfout moet wel onder de reikwijdte vallen van de genoemde beroepsactiviteiten op uw polis. Verder kunt u de hoogte van het verzekerde bedrag aangeven en kiezen om uw bedrijfsaansprakelijkheid mee te verzekeren onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Naast de dekking van zuivere vermogensschade van derden, worden ook andere kosten gedekt, zoals o.a. juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling, wettelijke rente, bereddingskosten etc. Nogmaals de exacte dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een administratiekantoor hangt af van de door u gekozen dekking.

Wilt u meer informatie over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een administratiekantoor of persoonlijk advies? Neem dan contact op met onze specialisten, zij helpen u graag verder.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Beroeps­aansprakelijkheids­verzekering
Onze specialist Janette  Zuidema
desk accountmanager Janette Zuidema
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies