Nieuws

Werkvergunning voor buitenlandse werknemers


Werkgever Werknemer Kantoor

Als werkgever bent u doorlopend op zoek naar voldoende en geschikt personeel. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt is dit niet eenvoudig. Soms is het mogelijk om buiten de landsgrenzen te werven. Neemt u buitenlandse werknemers in dienst? Dan zijn er een aantal dingen om rekening mee te houden.

Vrije toegang tot de arbeidsmarkt

Iedereen uit de EU die over een geldig paspoort of ID-bewijs beschikt, mag werken in Nederland. Dit geldt ook voor personen afkomstig uit Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Dit betekent dat er in dit geval geen visum, werkvergunning of verblijfsvergunning nodig is om in Nederland te kunnen werken. Voor het aannemen van werknemers buiten de EER, de Europese Economische Ruimte (de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland), of Zwitserland dient u meer te regelen en is meestal een werkvergunning nodig.

Let op: het Verenigd Koninkrijk maakt sinds 1 januari 2021 vanwege de Brexit geen onderdeel meer uit van de EU. Hierdoor gelden voor het aannemen van Britse werknemers dezelfde regels als voor het aannemen van personeel buiten de EER.

Verplichtingen

Als werkgever moet u eerst werknemers zoeken binnen de EER en Zwitserland. Wanneer het niet lukt om daar geschikte medewerkers te vinden, mag u uw zoektocht doorzetten buiten deze landen.

Als werkgever bent u verplicht om de identiteit van uw werknemer te controleren (verificatieplicht). Om na te gaan of uw medewerker toestemming heeft om in Nederland te werken, kunt u het stappenplan verificatieplicht gebruiken.

Vluchtelingen uit Oekraïne in dienst nemen

Officieel hebben vluchtelingen uit Oekraïne sinds 1 april 2022 geen tewerkstellingsvergunning meer nodig om in Nederland te mogen werken. Het gaat om vluchtelingen die legitiem in Nederland verblijven en hierdoor onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne vallen. Zij hebben dan ook een bewijs van verblijf nodig. Mogelijk moet de werknemer langs de Oekraïense ambassade voor vertaling van het paspoort.

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een geldig arbeidscontract én u moet minstens 2 dagen van tevoren het werknemerschap van de vluchteling melden bij het UWV. Verder dient de werknemer in het bezit te zijn van een bankrekening waarop het salaris kan worden gestort.

Wet arbeid vreemdelingen

Als werkgever bent u gebonden aan de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Om werknemers van buiten de EER en Zwitserland in staat te stellen om in Nederland te werken, is op basis van de Wav een geldige werkvergunning vereist. Een geldig verblijfsdocument met daarop de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan. Tewerkstellingsvergunning (TWV) niet vereist.’ of een geldig paspoort met daarop een sticker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met ‘Arbeid is vrij toegestaan. Tewerkstellingsvergunning (TWV) niet vereist.’ volstaat in deze gevallen ook.

Werkvergunning

Er zijn twee soorten vergunningen hiervoor:

  • De Tewerkstellingsvergunning (TWV)
  • De Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)

De Tewerkstellingsvergunning is vooral geschikt wanneer u voor tijdelijk werk iemand uit het buitenland aanneemt. De Tewerkstellingsvergunning moet door de werkgever worden aangevraagd via het UWV en is 1 jaar geldig.

Neemt u de werknemer aan voor een langere periode, dan heeft u een Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid nodig. Als werkgever kunt u deze vergunning aanvragen voor uw medewerkers, maar deze mag de GVVA ook zelf aanvragen. Het aanvragen verloopt via de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Vaak is hiernaast ook een ‘machtiging tot voorlopig verblijf’ (mvv) nodig, dit is een soort visum waarin staat dat uw werknemer Nederland mag inreizen.

Uitzonderingen waarin er geen werkvergunning nodig is, en wat u in die gevallen moet doen, vindt u terug op de website van het UWV.

 

Bronnen:

Nederlandse Arbeidsinspectie

Ondernemersplein1

Ondernemersplein2

Rijksoverheid