Nieuws

Voorbereid de weg op met een Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering


Vervoer Goederentransport Logistiek

De zon laat zich steeds vaker zien, meer en meer bloemen staan in bloei, de lente hangt in de lucht. Voor een transportvervoerder in de planten & tuin branche staan drukke dagen te wachten. Van de veiling naar het tuincentrum en dan nog even bij klanten online bestellingen afleveren. Op het moment dat de vervoerder wegrijdt bij het tuincentrum beseft hij zich dat de laaddeuren niet zijn gesloten, een groot deel van de lading is uit zijn vrachtwagen gevallen. Het is belangrijk om u als vervoerder goed te verzekeren tegen dit soort schade risico’s.

Een vervoerder is verantwoordelijk voor de lading welke wordt getransporteerd. Deze lading dient in dezelfde staat afgeleverd te worden als waarin de vervoerder deze heeft ontvangen. Doet hij dit niet en is er sprake van schade aan de lading, dan is de vervoeder in principe aansprakelijk voor de ontstane schade. In zo’n situatie kan een Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering een uitkomst bieden.

De Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan- of verlies van de getransporteerde zaken tijdens het vervoer. Of een vervoerder aansprakelijk is of zich kan vrij tekenen (overmacht), is afhankelijk van nationale wetgeving en van internationale verdragen. Indien de vervoeder aansprakelijk is voor de ontstane schade, dan wordt de vergoedingsplicht over de lading vanwege uitzonderingsgevallen (opzet/grove schuld) gelimiteerd.

Vanwege het internationale karakter van een transportverzekering, worden de limieten van de aansprakelijkheidsbeperking veelal uitgedrukt in Special Drawing Rights (SDR). De beperking van de aansprakelijkheid wordt vastgesteld middels een aantal SDR per kilogram of een aantal SDR per collo van hetgeen dat beschadigd is of verloren is gegaan. Indien schade aan, of verlies van de vervoerde zaken veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de vervoerder, kan de aansprakelijkheidslimiet worden doorbroken. In de bestaande Nederlandse rechtspraak is hier niet snel sprake van. Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

Zeerecht (Haque Visby Rules)

666 SDR per collo of eenheid of 2 SDR per kilo waarbij het hoogste van deze bedragen in aanmerking moet worden genomen.

Nationaal Wegvervoer (Boek 8 BW)

€ 3,40 per kilo.

Internationaal Wegvervoer (CMR Verdrag)

8,33 SDR per kilo.

Luchtvervoer

In de regel 17 SDR per kilo afhankelijk welk verdrag van toepassing is.

Heeft u vragen over de Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij staan voor u klaar en helpen graag met uw vraagstukken.