Bestuurders

Wat is een Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering?

Wat is een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en wat is uw aansprakelijkheidsrisico als bestuurder?

Bereken premie
Wat is een Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering?
Bereken premie

Bij een onderneming met rechtspersoonlijkheid, zoals een BV, NV, vereniging of stichting, zijn de bestuurders in principe niet aansprakelijk voor schulden van de onderneming. De rechtsvorm zorgt er hier voor dat het vermogen van de onderneming is afgescheiden van het vermogen van de bestuurders. Betalingen worden verricht vanuit het vermogen van de onderneming zelf. In het geval dat de onderneming niet aan betalingsverplichtingen kan voldoen, ontstaan er schulden en dit kan uiteindelijk leiden tot faillissement. Wanneer blijkt dat een fout van het bestuur heeft geleid tot dit faillissement, kan er sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid en valt de bescherming van het privévermogen van de bestuurders weg. Als bestuurslid kan u in die gevallen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schulden van de onderneming. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die het privévermogen van bestuurders beschermt in geval van aansprakelijkstelling.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is aansprakelijkheid ten aanzien van het handelen als bestuurder. Een bestuurder is tegenover de vennootschap of onderneming verplicht om de bestuurstaken naar behoren te vervullen. Gebeurt dit niet, dan kan de vennootschap of onderneming de bestuurder aansprakelijk stellen. Dit is interne bestuurdersaansprakelijkheid. Ook kan u als bestuurder aansprakelijk gesteld worden door derden die schade hebben opgelopen als gevolg van uw handelen namens de onderneming. Dit is externe bestuurdersaansprakelijkheid.

Bestuurdersaansprakelijkheid beperkt zich niet tot één bestuurder. Indien er schade is ontstaan en een bestuursfout kan worden aangerekend, dan wordt het volledige bestuur hiervoor verantwoordelijk gehouden. Hierdoor kan iedere individuele bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de volledige schade. Dit kan ook wanneer deze schade is veroorzaakt als gevolg van fouten door een andere bestuurder. In het ongelukkige geval, kan u dus met uw persoonlijk vermogen aansprakelijk worden gesteld vanwege een fout die uw medebestuurder heeft gemaakt. Om uw privévermogen te beschermen, is het afsluiten van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering essentieel.

Wat is een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de voormalige, huidige en toekomstige bestuurders, commissarissen en toezichthouders van een onderneming beschermt tegen aanspraken op hun privévermogen. Als (mede-)bestuurder van een onderneming kan u aansprakelijk worden gesteld als gevolg van fouten of nalatigheden tijdens uw werkzaamheden als bestuurder. Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dan uitkomst. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Klap beperkt het financiële risico dat u loopt vanwege uw bestuursfunctie.

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is er voor bestuurders, commissarissen, medebeleidsbepalers, vereffenaars, rechtsopvolgers, wettelijke vertegenwoordigers en zelfs voor voormalige bestuurders.
Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn het voormalig, huidig en toekomstig bestuur verzekerd tegen aanspraken als gevolg van bestuursfouten of nalatigheden. Daarnaast dekt de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering de kosten van verweer en juridische bijstand.

Bij Klap sluit u eenvoudig een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af. Hiermee bent u verzekerd van een ruime dekking en goede voorwaarden. Ook voor een onafhankelijk advies kunt u bij ons terecht. Klap is al meer dan 165 jaar specialist op het gebied van zakelijke en particuliere verzekeringen. Meer weten over onze andere verzekeringen? Of neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies