Bestuurders

Schadevoorbeelden Bestuurdersaansprakelijkheid

Voorkom inbreuk op uw privévermogen. Dit zijn de redenen om u te verzekeren.

Bereken premie
Schadevoorbeelden Bestuurdersaansprakelijkheid
Bereken premie

Schadevoorbeeld verbouwing kantine tennisclub

De kantine van een plaatselijke tennisclub is verouderd en er wordt besloten dat deze aan verbouwing toe is. Na akkoord tijdens de algemene ledenvergadering, schakelt de voorzitter een gerenommeerd aannemer in om de kantine aan een grondige verbouwing te onderwerpen. De aannemer gaat voortvarend te werk en maakt aanzienlijke kosten om de tennisclub van een nieuwe kantine te voorzien. Wanneer blijkt dat nog meer delen van het clubgebouw vervangen moeten worden, zijn de totale kosten van de verbouwing uiteindelijk niet meer te overzien. De plaatselijke tennisvereniging heeft niet gerekend op deze financiële tegenvaller en heeft niet genoeg geld in kas. De aannemer kan niet volledig betaald worden. De aannemer stelt de voorzitter en de penningmeester van de tennisclub hiervoor persoonlijk aansprakelijk.

Schadevoorbeeld boekhouding onvolledig

Een schoonmaakbedrijf dat zich al langere tijd heeft gevestigd, moet met lede ogen aanzien hoe een nieuw modern schoonmaakbedrijf zich in dezelfde plaats vestigt. Het nieuwe bedrijf is onderdeel van een landelijke keten en kan daardoor dezelfde werkzaamheden tegen een veel lagere prijs aanbieden aan klanten. Hier kan het schoonmaakbedrijf niet tegenop. Als gevolg van de concurrentie, kan het schoonmaakbedrijf na een jaar niet anders dan faillissement aanvragen. Wanneer de curator de boekhouding doorneemt, valt het hem op dat deze niet volledig is en er een aantal belangrijke zaken ontbreken. Op basis van de wetgeving, kan dit worden gezien als “kennelijk onbehoorlijk bestuur”. Daarmee draait de situatie om en geldt er ineens een omgekeerde bewijslast. De bestuursleden zullen moeten aantonen dat het faillissement niet is veroorzaakt door onbehoorlijk bestuur. Kunnen zij dit niet aantonen, dan zijn zij met hun privévermogen aansprakelijk.

Schadevoorbeeld geld onttrekken aan dochteronderneming

Een holdingmaatschappij die leaseauto’s aanbiedt, draait een topjaar. De dochteronderneming (een regionale leasemaatschappij) doet het helaas minder goed. Een aantal grote opdrachten zijn op het laatste moment niet doorgegaan en het lukt de dochteronderneming slecht om het hoofd boven water te houden. Om het vermogen van de dochteronderneming veilig te stellen, besluit de holding voor de zekerheid alvast een groot deel van het vermogen te onttrekken. De onderneming gaat uiteindelijk inderdaad failliet en de curator ontdekt dat er geld onttrekking heeft plaatsgevonden. De crediteuren zijn benadeeld door deze strategische zet en daarom stelt de curator namens hen, het bestuur van de holding aansprakelijk.

Schadevoorbeeld onvoldoende controle kredietwaardigheid leverancier

Een plaatselijke voetbalvereniging wil nieuwe kunstgrasvelden laten aanleggen en doet daarvoor een aanbetaling van € 50.000. Na anderhalve maand gaat de leverancier van de grasvelden failliet. Achteraf blijkt de leverancier voordat de kunstgrasvelden werden besteld, al lange tijd nauwelijks kredietwaardig te zijn geweest. Vanwege de vele schuldeisers, kan de voetbalvereniging de bestelde kunstgrasvelden wel vergeten. Ook de aanbetaling ziet de vereniging niet meer terug. De voetbalvereniging stelt de bestuursleden aansprakelijk en claimt dat zij de kredietwaardigheid van de leverancier vooraf niet goed hebben onderzocht.

Schadevoorbeeld ruitersport evenement

Een stichting organiseert een ruitersport evenement. De dag is een succes te noemen, want bezoekers, deelnemers en organisatoren zijn enthousiast. Na afloop wordt de balans opgemaakt en blijkt het evenement financieel gezien een minder groot succes. De stichting blijft met een tekort van € 1.000.000 zitten. Tegen de drie bestuursleden wordt een procedure aangespannen omdat er sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur. De bestuursleden worden met hun privévermogen aansprakelijk gesteld voor de schade.

Schadevoorbeeld sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur

Een jaarrekening die te laat wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of een boekhouding die onjuist of onvolledig is, zijn volgens de wet al voldoende reden om vast te stellen dat er sprake is van “kennelijk onbehoorlijk bestuur”. Dit heeft behoorlijke impact op de bestuursleden omdat zij, bij “kennelijk onbehoorlijk bestuur”, met hun volledige privévermogen aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Schadevoorbeeld bestellen bij naderend faillissement

Ook wanneer er geen sprake is van een langdurig wanbeleid, kan het bestuur aansprakelijk worden gesteld omwille van het uitvoeren van een onrechtmatige daad. Een voorbeeld hiervan is het blijven bestellen van goederen op krediet, terwijl faillissement van de onderneming al in zicht is. Leveranciers die hierdoor niet betaald krijgen, gaan steeds vaker over tot aansprakelijkstelling omdat het bestuur al tijdens het bestellen had moeten concluderen dat de onderneming deze rekening niet zou kunnen betalen.

Schadevoorbeeld het niet of te laat melden van betalingsachterstand aan de belastingdienst

Instanties zoals de Belastingdienst zijn gemoeid bij faillissementen. Op het moment dat ondernemingen de belasting niet meer kunnen betalen en dit te laat doorgeven, kan het bestuur hiervoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Schadevoorbeeld interne aansprakelijkheid

Een vooraanstaand bedrijf dient een schadeclaim in wegens ontwikkeling van een nieuw product wat op een totale mislukking is uitgelopen. De voormalig bestuurder wordt ervan beschuldigd te veel risico te hebben genomen en wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld. In dit geval wordt de voormalig bestuurder in zijn verdediging bijgestaan door de verzekeraar.

Schadevoorbeeld gerechtelijk onderzoek

Omwille van het bepalen of er bestuursfouten zijn gemaakt, wordt het bestuur verplicht om mee te werken aan een vooronderzoek. Aanwezigheid en informatieverstrekking worden daarbij vereist. De bestuurders schakelen een advocaat in om hen bij te staan. Hoewel er nog geen echte claim is ingediend, worden er al wel kosten gemaakt voor het gerechtelijk vooronderzoek. Gelukkig zijn deze kosten gedekt door de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Schade melden? Dat kan waar en wanneer u wilt!
Wanneer u, uw onderneming en/of uw eigendommen schade oplopen, is dat erg vervelend. Bij ons kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week online uw schade melden met behulp van ons digitale schadeformulier. De schadebehandelaars van Klap zorgen er voor dat uw schade zo snel mogelijk wordt afgehandeld zodat u weer zorgeloos verder kunt. Liever iemand persoonlijk spreken? Kies dan uit een van onze contactmogelijkheden.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies