Bestuurders

Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering VvE

Besluiten door u of door uw medebestuurders kunnen grote gevolgen hebben. Bescherm uw Vereniging van Eigenaren hiertegen.

Bereken premie
Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering VvE
Bereken premie

Als bestuurder van een VvE heeft u een verantwoordelijke taak. Leden van de Vereniging van Eigenaren, de VvE zelf en derden zijn afhankelijk van de besluitvorming door u en uw medebestuurders. Natuurlijk doet u er alles aan om uw bestuursfunctie naar behoren uit te voeren. Toch kunnen ook beslissingen die met de juiste intenties zijn genomen, verkeerd uitpakken en dan zijn de gevolgen groot. Bestuursleden van een VvE kunnen door derden, de VvE of leden van de VvE aansprakelijk worden gesteld voor geleden financiële schade. Het privévermogen van bestuursleden is dan niet langer beschermd. Niet zelden leiden bestuursfouten of nalatigheden tot aansprakelijkstelling ter waarde van zeer hoge bedragen. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE beschermt het privévermogen van bestuurders in dat geval. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is belangrijk voor een VvE. De verzekering beschermt zowel bestuurder als VvE tegen de financiële gevolgen van bestuursfouten, nalatigheden en onjuiste beslissingen.

Wat is een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE?

Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE is een verzekering die het privévermogen van bestuurders van de VvE beschermt tegen aanspraken naar aanleiding van bestuursfouten.
Als (mede-)bestuurder van een VvE heeft u een grote verantwoordelijkheid en dient u belangrijke besluiten te nemen. Door een onjuist besluit of door nalatigheid kan u financiële schade veroorzaken aan de VvE, leden van de VvE of derden en kan er een hoge schadeclaim ontstaan. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE biedt hulp in een dergelijke situatie door uw privévermogen te beschermen in geval van aansprakelijkheid en verzekert daarmee uw risico’s als bestuurder.

Waarom een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE?

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert bestuurders tegen financieel risico naar aanleiding van hun functie. Fouten die worden gemaakt tijdens het uitvoeren van een bestuursfunctie, worden gezien als ‘onbehoorlijk bestuur’. Voor onbehoorlijk bestuur kan u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, ook al is de VvE eigenlijk een beschermde rechtsvorm. Deze bescherming geldt niet meer wanneer ‘onbehoorlijk bestuur’ kan worden verweten en in dat geval is het bestuur privé aansprakelijk.

Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar, omdat deze het privévermogen van bestuurders van de VvE beschermt. De verzekering voorkomt inbreuk op het privévermogen in geval van een claim. Uw bestuursfunctie brengt een hoge verantwoordelijkheid maar ook risico’s met zich mee, waardoor het mogelijk is dat u een bestuursfout maakt. Een bestuursfout kan ernstige gevolgen hebben voor de VvE of voor anderen en daarom is het belangrijk een adequate Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE af te sluiten.

Bestuursleden van een VvE worden gezamenlijk verantwoordelijk gehouden voor het op een juiste manier uitvoeren van bestuurstaken. Door deze collectieve verantwoordelijkheid, bent u ook hoofdelijk aansprakelijk voor de gevolgen wanneer een van uw medebestuurders een fout maakt. Hoewel u er bij het aannemen van een bestuursfunctie niet direct aan denkt, loopt u als bestuurder van een VvE een groot risico. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE beschermt u tegen financiële risico’s die betrokken zijn bij uw bestuursfunctie.

Een ‘normale’ aansprakelijkheidsverzekering is niet voldoende om u te beschermen tegen risico’s naar aanleiding van uw bestuursfunctie.

Er is sprake van een toenemend aantal aansprakelijkheidsclaims. Dit geldt ook voor bestuurdersaansprakelijkheid. Er wordt sneller geclaimd en deze claims worden ook vaker toegewezen door rechters. In geval van aansprakelijkstelling, ongeacht of dit terecht of onterecht gebeurt, maakt u hoge kosten om uzelf te kunnen verdedigen. Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE van Klap, zijn de kosten voor uw verdediging gedekt en kan u juridische bijstand ontvangen in geval van een claim.

Wat is de dekking van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE verzekert het privévermogen van bestuurders, toezichthouders en commissarissen tegen aansprakelijkheid als gevolg van bestuursfouten.

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Klap beschikt over een ruime dekking en heeft ook de mogelijkheid tot een inloopdekking. Hierdoor zijn ook claims (indien niet eerder bekend) met betrekking tot eerdere bestuursfouten gedekt.

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE dekt onder meer de volgende punten:

  • Financiële schade aan de VvE als gevolg van bestuursfouten;
  • Financiële schade aan leden van de VvE als gevolg van bestuursfouten;
  • Financiële schade aan derden als gevolg van bestuursfouten;
  • Bijbehorende wettelijke rente;
  • Kosten voor verweer en juridische bijstand n.a.v. een bestuurdersaansprakelijkheidsclaim;
  • De kosten voor het opheffen van een beslag;
  • Bereddings- en rehabilitatiekosten.

De vergoedingen en uitsluitingen van de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE zijn terug te vinden in de polisvoorwaarden en het clausuleblad van de verzekering, of vraag een van onze deskundigen hiernaar.

Wat kost een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De kosten van een bestuursaansprakelijkheidsverzekering zijn afhankelijk van de verzekeringspremie. De premie van de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE verschilt per verzekering en per verzekerde. Het is mogelijk om de Bestuursaansprakelijkheidsverzekering VvE gedeeltelijk af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Onze deskundigen kunnen u hierover adviseren. Om te weten wat de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE in uw situatie kost, berekent u online uw premie of vraagt u een adviesgesprek aan.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor VvE afsluiten

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE beschermt het persoonlijk vermogen van bestuurders tegen aansprakelijkheid naar aanleiding van bestuursfouten. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Klap heeft ruime vergoedingen en voorkomt dat het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders wordt aangesproken. Door het afsluiten van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, verzekert u uzelf en uw medebestuurders tegen onverwachte kosten als gevolg van aansprakelijkheid.

U kan online een offerte opvragen. Wilt u liever advies over uw Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE? Dan staan de zakelijke adviseurs van Klap u graag te woord!

Klap is al meer dan 165 jaar specialist in zowel zakelijke als particuliere verzekeringen. Als onafhankelijke verzekeringsmakelaar geeft Klap u een gedegen en objectief advies. Klap biedt een totaaloplossing voor uw zakelijke verzekeringsvraagstukken in combinatie met een persoonlijke benadering.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies