Bestuurders

Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering vereniging

Besluiten door u of door uw medebestuurders kunnen grote gevolgen hebben. Bescherm uw vereniging hiertegen.

Bereken premie
Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering vereniging
Bereken premie

Als bestuurder van een vereniging draagt u een grote verantwoordelijkheid. Er worden belangrijke beslissingen gemaakt en daarbij moet u soms risico nemen. Van het verenigingsbestuur wordt verwacht dat er op een juiste wijze met verantwoordelijkheden wordt omgegaan. Toch kan blijken dat u of een van uw medebestuurders een fout heeft gemaakt of nalatig is geweest, met alle gevolgen van dien. Dit wordt u vervolgens aangerekend en u bent als bestuurder aansprakelijk. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging beschermt u in dit geval en dekt de financiële schade die aan leden van de vereniging, de vereniging zelf of aan derden is ontstaan.

Wat is een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging?

Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging verzekert het persoonlijk vermogen van het bestuur van een vereniging tegen aansprakelijkheid. De verzekering beschermt zowel bestuur als de vereniging zelf tegen onverwachte kosten door financiële schade als gevolg van een bestuursfout te verzekeren, en dekt bovendien kosten voor verweer en juridische bijstand. Als bestuurder van een vereniging wordt u door leden van de vereniging en door derden verantwoordelijk gehouden voor de bestuurlijke gang van zaken. Er wordt verwacht dat u uw functie naar behoren uitvoert en in geval van een bestuursfout of nalatigheid kan u aansprakelijk worden gesteld. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging verzekert uw privévermogen tegen deze aansprakelijkheidsclaims. Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging van Klap zorgt u dat uw financiële risico als gevolg van uw bestuursfunctie beperkt blijft.

Waarom een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging?

In eerste instantie is de vereniging zelf aansprakelijk voor schulden aan derden, maar in geval van een bestuursfout kunnen zowel de vereniging (interne aansprakelijkheid) als derden (externe aansprakelijkheid) het bestuur aansprakelijk stellen. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging voorkomt inbreuk op het privévermogen van bestuursleden. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging beschermt daarmee het persoonlijk vermogen van bestuurders.

Wat de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar maakt voor een vereniging is dat deze het persoonlijk vermogen van de bestuurders, commissarissen en toezichthouders beschermt tegen aansprakelijkheid. Het bestuur van een vereniging is belast met gewichtige taken en besluiten. Ook al neemt u uw bestuursfunctie hoog op en gaat u zorgvuldig te werk, toch kunt u een fout maken in de uitvoering van uw bestuurstaken. Bestuursfouten kunnen leiden tot grote (financiële) schade aan anderen en voor u als bestuurder van een vereniging kunnen deze leiden tot aansprakelijkstelling. Ook uw medebestuurders kunnen een fout maken waardoor schade aan derden ontstaat. U bent dan ook aansprakelijk omdat het bestuur van een vereniging gezamenlijk verantwoordelijk is voor een juiste bestuursvoering. U hoeft dus niet eens zelf een fout te zijn begaan om aansprakelijk gesteld te worden als gevolg van uw functie. In dit geval biedt de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging uitkomst, omdat deze voorkomt dat uw privévermogen wordt aangesproken indien u persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld.

Omdat de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging wordt afgesloten op naam van de vereniging, beschermt deze het volledige bestuur tegen aanspraken. Zelfs de vermogens van voormalig en toekomstig bestuur van uw vereniging zijn verzekerd tegen aansprakelijkheidsclaims als gevolg van bestuursfouten, indien de claim wordt ingediend tijdens de looptijd van de verzekering.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen betaalde of onbetaalde bestuurstaken. Om die reden is een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dan ook van groot belang voor u als bestuurder van een vereniging.

Aansprakelijkheidsclaims komen in toenemende mate voor. Er is een cultuur ontstaan waarin vaker claims worden ingediend en deze claims ook vaker door de rechters worden toegewezen. De kosten om uzelf te verdedigen tegen een claim zijn aanzienlijk. Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging bent u verzekerd voor de kosten van verweer en juridische bijstand. Dit maakt de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging onmisbaar.

Wat is de dekking van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging is het volledige bestuur beschermd tegen de financiële gevolgen van bestuursfouten. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Klap biedt een ruime dekking, bestaande uit verschillende aspecten.

Onder andere de volgende zaken zijn verzekerd met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging:

  • Financiële schade aan de vereniging als gevolg van een bestuursfout;
  • Financiële schade aan derden als gevolg van een bestuursfout
  • Bijbehorende wettelijke rente;
  • Kosten voor verweer;
  • Kosten voor juridische bijstand;
  • Opheffingskosten van een beslag;
  • Bereddingskosten.

Ook heeft de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Klap de mogelijkheid tot een inloopdekking. Hierdoor zijn ook aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot eerdere bestuursfouten gedekt, op voorwaarde dat deze bestuursfouten niet eerder bekend waren of bekend hoorden te zijn.

De vergoedingen en uitsluitingen van de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging zijn terug te vinden in de polisvoorwaarden, of vraag een van onze deskundigen hier naar.

Wat kost een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De kosten van een Bestuursaansprakelijkheidsverzekering vereniging, zijn afhankelijk van de verzekering en de gekozen dekking. Bij het afsluiten van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging zijn er aanvullende keuzes mogelijk om de verzekering te laten aansluiten bij uw wensen of die van uw onderneming. Ook wordt de verzekeringspremie gebaseerd op het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is onder andere afhankelijk van de grootte van de vereniging en de jaaromzet.

Een adequate Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een onmisbaar onderdeel van uw vereniging. De kosten van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden gerechtvaardigd door het risico dat u loopt als bestuurder van een vereniging. Een bestuursfout leidt al snel tot schade en aansprakelijkstelling ter waarde van een aanzienlijk bedrag, waartegen u zonder Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering niet bent gedekt. Bovendien is een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten op naam van de vereniging, waardoor meteen het volledige bestuur wordt verzekerd.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging afsluiten

Om uzelf en medebestuurders te beschermen tegen financiële schade als gevolg van bestuursfouten, sluit u een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging af. De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van verenigingen verzekert commissarissen, bestuurders en toezichthouders tegen aanspraken op het privévermogen. Omdat er rechtelijk gezien geen onderscheid wordt gemaakt tussen vrijwillige en betaalde bestuurstaken, is een goede Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ook noodzakelijk voor bestuur van een vereniging dat op vrijwillige basis opereert. Bij Klap sluit u de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af tegen goede voorwaarden en een scherpe premie. Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging is het privévermogen van het bestuur beschermd tegen aansprakelijkheid, is financiële schade aan derden als gevolg van een bestuursfout gedekt en zijn de kosten van verdediging tegen aansprakelijkheidsclaims gedekt.

Bereken online uw premie, of neem contact op met onze zakelijke adviseurs indien u nog vragen heeft over de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Klap is een onafhankelijke assurantiemakelaar met meer dan 170 jaar ervaring als specialist in verzekeringen in zowel het zakelijke als particuliere domein. Klap vindt graag de oplossing voor uw zakelijke verzekeringsvraagstukken en staat u bij met een persoonlijk advies.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies