Bestuurders

Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering bedrijven

Besluiten door u of door uw medebestuurders kunnen grote gevolgen hebben. Bescherm uw bedrijf hiertegen.

Bereken premie
Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering bedrijven
Bereken premie

Als bestuurder moet u continu besluiten nemen. De gevolgen van deze besluiten kunnen anders uitvallen dan u had gewild en van dusdanige impact op de organisatie zijn dat u aansprakelijk gesteld wordt. Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt dan uitkomst. Deze verzekering beschermt u en medebestuurders bij aanspraken op het privévermogen.

Wat is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven?

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is een verzekering die het bestuur van een onderneming, zoals een BV of NV, beschermt in het geval van aansprakelijkheid. Als (mede-)bestuurder van een onderneming kan u aansprakelijk worden gesteld als gevolg van fouten of nalatigheden tijdens uw werkzaamheden als bestuurder. Dit type aanspraken betreft vaak hoge schadeclaims. Door middel van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven verzekert u zich hiertegen. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Klap beperkt het financiële risico dat u loopt vanwege uw bestuursfunctie.

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is er voor bestuurders, commissarissen, medebeleidsbepalers, vereffenaars, rechtsopvolgers, wettelijke vertegenwoordigers en kan het voormalig, huidig en toekomstig bestuur verzekeren.

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven?

Hoewel een bedrijf vaak rechtspersoonlijkheid heeft en schulden en vorderingen uit de kas van het bedrijf worden betaald, geldt er in geval van bestuursfouten toch bestuurdersaansprakelijkheid. De leden van het bestuur zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die zijn ontstaan door de bestuursfout(en). Het bestuur kan aansprakelijk worden gesteld voor nadeligheid aan het bedrijf zelf (interne aansprakelijkheid) of ten aanzien van vorderingen aan derden (externe aansprakelijkheid). De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, verzekert het privévermogen van bestuurders bij beide vormen van aansprakelijkheid. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven voorkomt inbreuk op het privévermogen van bestuursleden.

Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar voor het bestuur van bedrijven. Als bestuurder, commissaris of toezichthouder, draagt u een grote verantwoordelijkheid. U dient uw taken naar behoren uit te voeren en verantwoording af te leggen. Maar ook uw werkzaamheden zijn vatbaar voor fouten. Het maken van een bestuursfout heeft al snel grote impact voor het bedrijf zelf of voor derden. Financiële (gevolg)schade waarvoor u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld, loopt hoog op. De Bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven voorkomt dat uw privévermogen, of dat van uw medebestuurders, wordt aangesproken in geval van aansprakelijkstelling. Ook de kosten om u te kunnen verdedigen tegen een aanspraak, kunnen aanzienlijk zijn. Kosten voor verweer tegen een claim en de kosten van juridische bijstand, zijn gedekt onder de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

Bestuurstaken worden gezien als collectieve verantwoordelijkheid. Hierdoor kan u als bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor een fout die uw medebestuurder maakt en kan er aanspraak worden gemaakt op uw privévermogen. Als bestuurder loopt u dus een groot risico. Het is daarom belangrijk om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af te sluiten.

De laatste jaren is er sprake van een toenemend aantal aansprakelijkheidsclaims. Deze tendens is ook te zien binnen de bestuursaansprakelijkheid. Al bij een vermoeden van onbehoorlijk bestuur, volgt aansprakelijkstelling. De kosten om uzelf te kunnen verdedigen tegen een claim zijn hoog. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt de kosten van verweer en juridische bijstand, waardoor deze verzekering onmisbaar is.

Wat is de dekking van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven?

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven beschermt bestuurders, commissarissen en toezichthouders, het bedrijf zelf en derden tegen de financiële gevolgen van bestuursfouten.

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Klap heeft een ruime dekking. Het privévermogen van het huidige, voormalige en toekomstige bestuur wordt beschermd tegen aanspraken naar aanleiding van bestuursfouten.

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt mogelijk onder andere:

  • Financiële schade aan het bedrijf;
  • Financiële schade aan derden, inclusief bijbehorende wettelijke rente;
  • De kosten van verweer en juridische bijstand;
  • Opheffingskosten van een beslag;
  • Bereddingskosten.

Meer informatie over vergoedingen en uitsluitingen van de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is te vinden in de polisvoorwaarden. Of laat u informeren door een van onze deskundigen.

Wat kost een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven?

Wat een bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kost, is afhankelijk van de verzekering. De verzekering kan gedeeltelijk worden aangepast zodat deze aansluit bij uw wensen of die van uw onderneming. De deskundigen van Klap kunnen u hierover adviseren.
Omdat de gevolgen van het handelen van een bestuurder aanzienlijk zijn, leidt een fout al snel tot hoge financiële schade. Aansprakelijkstelling van bestuurders betreft dan ook vaak hoge bedragen. Aanspraken hoeven niet eens terecht te zijn, ook bij verweer en verdediging tegen aanspraken zijn al hoge kosten betrokken. Onder andere deze zaken verzekert u tegen een scherpe premie met een bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. De kosten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven worden dus gerechtvaardigd door het hoge risico dat bestuurders lopen.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afsluiten

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van bedrijven beschermt het privévermogen van bestuurders tegen aanspraken. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Klap biedt ruime vergoedingen en voorkomt dat de vermogens van voormalig, huidig en toekomstig bestuurders, commissarissen en toezichthouders worden aangesproken. Door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten via Klap, zijn u en uw medebestuurders verzekerd tegen onverwachte kosten als gevolg van aansprakelijkheid voor bestuursfouten.

U kan online uw premie berekenen of een offerte opvragen. Wilt u advies over de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven? Neem dan contact op met onze zakelijke adviseurs binnen Klap.

Al meer dan 170 jaar is Klap specialist in zakelijke en particuliere verzekeringen. Klap is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar en stemt uw verzekeringen af op de persoonlijke wensen van u en uw bedrijf.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies