Bestuurders

Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering afsluiten? Hier moet u op letten

Voorkom inbreuk op uw privévermogen. Dit zijn de redenen om u te verzekeren.

Bereken premie
Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering afsluiten? Hier moet u op letten
Bereken premie

In beginsel zijn bestuursleden niet aansprakelijk voor schulden van hun onderneming. Wanneer er echter sprake is van ‘verwijtbaar gedrag’, vervalt deze regel en kan het bestuur wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade. Een aansprakelijkheidsverzekering speciaal voor bestuurders is in dat geval noodzakelijk. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming tegen aansprakelijkheid als gevolg van een fout tijdens het uitvoeren van een bestuursfunctie.

Wanneer u een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gaat afsluiten, zijn er een aantal zaken om op te letten. In deze tekst vindt u ons advies.

Alleen vermogensschade

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt geen dekking voor zaak- of letselschade aan derden. Uitsluitend vermogensschade wordt gedekt door de bestuursaansprakelijkheidsverzekering, bijvoorbeeld vermogensschade aan anderen die als gevolg van een bestuursfout is veroorzaakt of gemiste omzet van de onderneming. Zaak- of letselschade aan derden valt onder de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Wanneer u een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gaat afsluiten, moet u er dus op letten of u ook een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven heeft en of deze nog toereikend is. Zo beperkt u ook de aansprakelijkheidsrisico’s die niet door de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden gedekt.

Verzekerd bedrag van de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bij het afsluiten van de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor uw onderneming, dient u het verzekerd bedrag te kiezen. Het verzekerd bedrag is het bedrag dat maximaal kan worden uitgekeerd in geval van een claim. Het is belangrijk om het verzekerd bedrag goed te kiezen, om te voorkomen dat u bent onderverzekerd. De hoogte van het verzekerd bedrag dat wordt gekozen, kan worden gebaseerd op onder andere de financieringen en de verplichtingen die de onderneming is aangegaan. Onze deskundigen kunnen u adviseren over het te kiezen verzekerd bedrag voor uw onderneming.

Gegevens van uw onderneming

Houd er rekening mee dat u bij het afsluiten van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering de gegevens van uw onderneming nodig heeft. Het is belangrijk om bij het opvragen van de offerte het KVK-nummer bij de hand te hebben. Er kunnen ook bepaalde gegevens nodig zijn voor de verzekeraar om tot de juiste risicobeoordeling te komen, of om iets te kunnen zeggen over de toekomstbestendigheid van de onderneming. Informatie waar mogelijk om kan worden gevraagd, is:

  • Jaarcijfers van de onderneming;
  • De meerjarenbegroting;
  • Het businessplan;
  • Welke maatregelen er zijn genomen en nog moeten worden genomen door de onderneming.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ook belangrijk bij onderneming op vrijwilligers basis

Vaak wordt ten onrechte gedacht dat alleen bestuur dat betaalde taken verricht of bestuur van een organisatie met winstoogmerk, aansprakelijk gesteld kan worden. Bestuurdersaansprakelijkheid maakt geen onderscheid tussen betaalde en onbetaalde bestuurstaken. Daarom is het afsluiten van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ook bij bestuur dat op vrijwillige basis als bestuur fungeert, van groot belang.

Vergoedingen

Niet alle kosten worden volledig vergoed. Let er bij het afsluiten van de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dus op dat de verzekering voldoende vergoeding biedt voor de risico’s die u belangrijk vindt. De verzekeringspolis van de Bestuursaansprakelijkheidsverzekering geeft uitsluitsel over de precieze vergoedingen. Voordat u een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gaat afsluiten, is het verstandig de polis en vergoedingen te controleren. De deskundigen van Klap kunnen u op dit punt ook helpen en kunnen u een objectief advies geven. Zo weet u zeker dat de verzekering bij u als bestuurslid en/of bij uw onderneming aansluit.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies