Bestuurders

5 redenen om een Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering af te sluiten

Voorkom inbreuk op uw privévermogen. Dit zijn de redenen om u te verzekeren.

Bereken premie
5 redenen om een Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering af te sluiten
Bereken premie

Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privévermogen van de bestuurders, commissarissen en toezichthouders van een onderneming tegen aanspraken. Ten gevolge van een bestuursfout of een verwijt van onbehoorlijk bestuur, kunnen bestuurders met hun privévermogen aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schulden. Hierbij kan aansprakelijkstelling volgen vanuit de onderneming, bijvoorbeeld de NV, BV of stichting zelf, dit is interne aansprakelijkheid. Ook kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld door derden, bijvoorbeeld leveranciers die nog betaald moeten worden of anderen die schade hebben opgelopen. Dit valt onder externe aansprakelijkheid.

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt uitkomst in deze gevallen. Er zijn meerdere redenen om een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor een BV, NV, vereniging, coöperatie of stichting af te sluiten. Wij hebben er 5 voor u op een rij gezet.

1. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan derden

Wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur of een bestuursfout, dekt de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering financiële schade die hierdoor aan derden is ontstaan. Er is altijd een risico op het maken van een bestuursfout en de daaropvolgende aansprakelijkstelling. Door een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, draagt de verzekering dit risico in plaats van de bestuursleden. Zelfs bij faillissement kunnen schuldeisers hierdoor de opgelopen financiële schade vergoed krijgen.

2. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privévermogen van voormalig, huidig en toekomstig bestuurders

Door middel van het afsluiten van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering blijven de persoonlijke vermogens van bestuurders beschermd. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert het volledige bestuur en zelfs het voormalig en toekomstig bestuur tegen aanspraken op het privévermogen. Wanneer onbehoorlijk bestuur verweten kan worden, kan het privévermogen van bestuurders, commissarissen of toezichthouders niet worden aangesproken. Dit is een belangrijke reden voor het afsluiten van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

3. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt kosten van verdediging of verweer en juridische bijstand

Indien u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld, moet u vaak hoge kosten maken om u te kunnen verdedigen tegen de claim. Ongeacht of u daadwerkelijk aansprakelijk bent of niet. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering staat u bij en dekt de kosten van verweer en juridische bijstand die betrokken zijn bij een claim. Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die u afsluit via Klap, kunt u vanaf aanspraak maken op begeleiding door de verzekeraar in het geval dat u te maken krijgt met een claim.

4. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering helpt bij imagoschade

Een bestuursfout kan vermogensschade tot gevolg hebben. Naast deze financiële schade aan derden, kan een bestuursfout ook leiden tot imagoschade voor een of meerdere bestuursleden. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt de bestuursleden van de onderneming hulp bij imago- en reputatieschade. Zo zijn kosten van een Public Relations adviseur gedekt onder de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

5. Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan faillissement van de onderneming in bepaalde gevallen worden voorkomen

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de financiële gevolgen van bestuursfouten. Door een besluit van een of meer bestuurders kan een onderneming in de schuld komen te staan bij andere partijen, wat uiteindelijk de onderneming de kop kan kosten. Ook kan door bijvoorbeeld nalatigheid of een onjuiste investering de onderneming zelf direct schulden oplopen, wat kan uitlopen in een faillissement. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt deze financiële schade die veroorzaakt is door het handelen van bestuurders. Hierdoor zou de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering een onderneming kunnen beschermen tegen faillissement dat het directe gevolg is van het handelen van bestuurders.

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die is af te sluiten via Klap biedt u ruime voorwaarden tegen een scherpe premie. Bovendien is de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gedeeltelijk aan te passen waardoor deze aansluit bij uw onderneming. Bij Klap ontvangt u deskundige begeleiding en ontvangt u standaard een inloopdekking bij het afsluiten van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Bereken online uw premie of stel uw vraag over de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan onze adviseur.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies