Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers, ondernemers en professionals online afsluiten

Wanneer een beroepsaansprakelijkheids­verzekering afsluiten?

Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor schade die is ontstaan door een beroepsfout.

Bereken premie
Wanneer een beroepsaansprakelijkheids­verzekering afsluiten?
Bereken premie

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) verzekert het risico van aansprakelijkheid voor beroepsfouten.

Voor iedere vrije beroepsbeoefenaar van wie de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden afhankelijk is van een prestatie.

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt vermogensschade van derden ten gevolge van de uitoefening van uw beroep.


Noodzaak van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een vergissing is menselijk. Daarbij, bent u als ondernemer gewend om risico te nemen. Een beroepsfout is dan al snel gemaakt. Een ervaren accountant kan bijvoorbeeld een rekenfout maken en een jurist kan onverhoopt vergeten een bepaling in een contract op te nemen. De gevolgen van een dergelijke fout kunnen groot zijn, waardoor een aanzienlijke schadeclaim vanuit de klant niet uit zal blijven. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft dan een veilig gevoel. Daarbij is de vraag of u de mogelijke schadepost zelf kunt overzien. Zelf het risico van vermogensschade dragen kan grote invloed hebben op het voortbestaan van uw bedrijf. Klap.com bekijkt graag samen of u uw beroepsaansprakelijkheidsrisico zelf kunt dragen of dat het verstandig is om u daar tegen te verzekeren.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is bestemd voor ondernemers en zelfstandigen die een onafhankelijk beroep uitoefenen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen vermogensschade die u anderen kunt toebrengen tijdens het uitoefenen van uw beroep. Ook de kosten van verweer indien u aansprakelijk wordt gesteld en de kosten van beredding zijn gedekt bij onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) biedt doorgaans geen dekking voor vermogensschade aan derden. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is om deze reden een aanvulling op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en geen vervanging.
Door bemiddelingsbureaus en opdrachtgevers wordt vaak vereist dat u zelf al beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, als voorwaarde om u te kunnen inhuren.

Redenen om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten, zijn bijvoorbeeld omdat dit:

  • Uw privévermogen beschermt tegen beroepsfouten
  • Verplicht wordt gesteld vanuit wetgeving
  • Verplicht wordt gesteld door uw beroepsorganisatie
  • Voorwaarde is voor lidmaatschap branche- of beroepsvereniging
  • Continuïteit van uw onderneming beschermt
  • Vereist wordt door uw opdrachtgever
  • Onderdeel is van een aanbesteding

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering juist nu

Er is veel concurrentie en de klant stelt hoge eisen. Daarnaast wordt verwacht dat het werk in steeds minder tijd wordt afgeleverd. Er wordt van u als ondernemer veel gevraagd en dat maakt u kwetsbaar voor fouten. Ook is het door de huidige ‘claimcultuur’ en de toegenomen juridisering gebruikelijker om ondernemers aansprakelijk te stellen. De klant mag immers van u verwachten dat u uw werk op de juiste manier uitvoert. Er worden niet alleen meer claims ingediend, door rechters worden ook vaker claims toegewezen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering later afsluiten

Denkt u erover om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten maar bent u al enige tijd actief als ondernemer of zzp’er? Het is goed om te weten dat het ook achteraf mogelijk is om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Als u nu een verzekering afsluit op Klap.com, kunt u ervoor kiezen om het inlooprisico mee te verzekeren. U bent daardoor beschermd tegen schade die al eerder is ontstaan maar later pas bekend geworden is. Het heeft dus zeker zin om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten wanneer u al langere tijd ondernemer of zelfstandige bent. Lees meer over de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of vraag een gratis adviesgesprek aan.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Beroeps­aansprakelijkheids­verzekering
Onze specialist Janette  Zuidema
desk accountmanager Janette Zuidema
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies