Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers, ondernemers en professionals online afsluiten

De dekking van een beroepsaansprakelijkheids­verzekering

Direct uw premie berekenen voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bereken premie
De dekking van een beroepsaansprakelijkheids­verzekering
Bereken premie

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) verzekert het risico van aansprakelijkheid voor beroepsfouten.

Voor iedere vrije beroepsbeoefenaar van wie de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden afhankelijk is van een prestatie.

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt vermogensschade van derden ten gevolge van de uitoefening van uw beroep.


Wat dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor vermogensschade waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld omwille van het uitoefenen van uw beroep, zoals:

  • Schadeloosstelling van derden
  • Kosten juridische verdediging
  • Kosten strafrechtprocedures en rechtsbijstand
  • Kosten vaststelling van aansprakelijkheid

In het algemeen dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schadeloosstelling van derden. Echter, biedt deze verzekering ook dekking voor andere kosten. Naast de kosten van vermogensschade aan derden, behoren ook de kosten om u juridisch te kunnen verdedigen tot de dekking van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zo vergoedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Klap.com de kosten van verweer en biedt ondersteuning bij de verdediging van uw belangen. De kosten van strafrechtprocedures en rechtsbijstand worden vergoed, net als de kosten die moeten worden gemaakt voor vaststelling van aansprakelijkheid.
Door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u gedekt voor al deze kosten, ongeacht of de schadeclaim rechtvaardig blijkt te zijn. Hiernaast biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering een vergoeding voor de wettelijke rente en voor bereddingskosten.

Wat valt niet binnen de dekking van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor zuivere vermogensschade aan derden als gevolg van een beroepsfout (immateriële schade). Schade aan personen (letselschade) of spullen (materiële schade) wordt niet door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoed. Hiervoor is in de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vaak een dekking opgenomen.

Uitzondering zijn technische beroepen, daarvoor geldt dat in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering vaak wel een dekking voor letsel- en zaakschade kan worden opgenomen. Ook geldt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering alleen voor schade aan het vermogen van anderen door uw beroepsfout. Mogelijke schade die u zelf oploopt door deze gebeurtenis, wordt niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gedekt. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt geen schade door opzet. Verder, wordt in de basis alleen de schade vergoed die is ontstaan én geclaimd tijdens de looptijd van de verzekering. Deze dekking kunt u uitbreiden door ervoor te kiezen om het inlooprisico mee te verzekeren. Van belang is dat de schade voorafgaand aan het afsluiten van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering nog niet bekend was.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Beroeps­aansprakelijkheids­verzekering
Onze specialist Janette  Zuidema
desk accountmanager Janette Zuidema
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Onze specialist Marc  Drenth
teamcoach deskaccountmanager Marc Drenth
Onze specialist Wendy  Renes
desk accountmanager klant relaties Wendy Renes
Onze specialist Judith de Boer
desk accountmanager klant relaties Judith de Boer
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies