Nieuws

Verzeker u als ondernemer voor loondoorbetalingsverplichting


Zorg Loondoorbetaling

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen voor uw werknemers. Zo moet ook het ziekteverzuimbeleid op orde zijn. Een zieke werknemer kan een bedrijf namelijk veel geld kosten. Hoe werkt een Verzuimverzekering en waar bent u precies tegen verzekerd?

Hoe werkt loondoorbetaling bij ziekte van een werknemer?

Op het moment dat een medewerker ziek is, betaalt de werkgever het loon door. Hoe dit gebeurt, hangt af van verschillende factoren zoals het type dienstverband en de ziekte van de medewerker.

Een werkgever is wettelijk verplicht het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar door te betalen. In de meeste gevallen in het eerste jaar zelfs 100% van het laatstverdiende salaris. In het tweede jaar is de loondoorbetaling door de overheid gemaximeerd op 70% van het laatstverdiende salaris. Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich hier wel tegen verzekeren.

Welke type verzuimverzekeringen zijn er?

Indien een werkgever het risico van de loondoorbetalingsverplichtingen wil verzekeren, op grond van de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte (WULBZ), zijn er in beginsel al twee mogelijkheden. Dit zijn:

  • Conventionele verzekering
  • Stop loss verzekering

Conventionele verzuimverzekering

Bij de conventionele verzekering neemt de verzekeraar de loon doorbetalingsverplichting op zich, waarbij met de werkgever een eigen risicotermijn per ziektegeval of per werknemer wordt overeengekomen. Zodra het eigen risicotermijn verloopt, komt de verzekering tot uitkering.

Stop loss verzuimverzekering

De stop loss verzekering is een bijzondere verzuimverzekering. Bij de stop loss verzekering draagt de werkgever de loondoorbetalingsverplichting. Als het totale bedrag, dat de werkgever in een verzekeringsjaar aan loon moet doorbetalen, een bepaalde grens overschrijdt, dan is het meerdere voor rekening van de verzekeraar. Het eigen behoud voor de werkgever wordt gewoonlijk vastgesteld op basis van verzuimgegevens in voorafgaande jaren en wordt mede beïnvloed door het verzuimcijfer in de betreffende bedrijfstak.

Wat gebeurt er op het moment dat het dienstverband afloopt tijdens de ziekteperiode?

Wanneer het dienstverband van de werknemer afloopt tijdens de ziekteperiode, dan wordt het loon doorbetaald door het UWV. De medewerker kan een Ziektewet-uitkering krijgen en maakt met het UWV afspraken over re-integratie. Dit geldt ook voor medewerkers die binnen vier weken na afloop van het contract ziek worden.

Als u een oproep- of uitzendkracht bent, gelden hier andere regels voor. Dit is afhankelijk van uw contract (voorovereenkomst of nul-urencontract) en het moment dat u ziek bent (voor, tijdens of na oproepperiode).

Wilt u meer weten over de werking van loondoorbetaling bij ziekte van een werknemer? Neem dan contact op met de verzekeringsadviseurs van Klap, zij helpen u graag verder. Wilt u meer informatie over de Verzuimverzekering? Hier vindt u meer informatie over de Verzuimverzekering van Klap.