Schade melden

Moet ik foto’s meesturen als bewijs wanneer ik een schade meld?

Wanneer u in het bezit bent van foto’s, dan ontvangen wij deze graag. Zo krijgen wij gelijk een beeld van de aard en omvang van de schade.

Hoe zit het met aansprakelijkheid?

U bent aansprakelijk indien door een verwijtbaar handelen of nalaten u een zaak van derden beschadigt of letsel bij derden veroorzaakt. Let op!: Het is belangrijk GEEN aansprakelijkheid te erkennen maar dit over te laten aan de verzekeraar.

Wat moet ik doen bij autoschade?

Bij een autoschade dient altijd een aanrijdingsformulier te worden ingevuld. Indien er bij de aanrijding of schade sprake is van twee partijen, dient door beide partijen het formulier te worden ingevuld. Het formulier stuurt u naar ons op, waarna wij de schade verder in behandeling zullen nemen.

Wat moet ik doen bij schade door reizen?

U kunt bij urgente zaken zoals ziekte of overlijden het noodnummer van de verzekeraar bellen. Deze helpen u verder in het buitenland. Voor diefstalschades is aangifte bij de politie noodzakelijk. Verder kunt u de schade bij ons melden door middel van het schadeformulier, eventueel proces verbaal en aanvullende informatie zoals nota’s.

Wat moet ik doen bij schade door inbraak en/of diefstal?

Bij schade door inbraak en/of diefstal is een aangifte bij de politie altijd noodzakelijk. U kunt de schade bij ons melden door middel van het toesturen van het politierapport en een overzicht van de gestolen zaken.

Wat moet ik doen bij schade door brand?

Bij een grote brand worden door de brandweer de eerste hulpdiensten al ingeschakeld. Verder is het zaak deze zo spoedig mogelijk te melden in verband met het inschakelen van een expert.

Wat moet ik doen bij schade door storm?

Schade door storm kunt u bij ons melden voorzien van foto’s van de schade. Ook kunt u vast een reparateur inschakelen voor eventuele noodvoorzieningen.

Welke stappen moet ik doorlopen bij het melden van schade?

Bij het melden van schade ontvangen wij graag een ingevuld schadeformulier of een zo volledig mogelijke beschrijving van hetgeen er is gebeurd, wanneer en wat er beschadigd is. Dit kunt u aanvullen met foto’s en, wanneer voorhanden, de reparatie-offerte of factuur. Ook ontvangen we graag alle gegevens van de betrokken partijen, het liefst voorzien van een e-mailadres. Daarna zullen wij vervolgstappen bij de verzekeraar altijd met u overleggen.

Wat gebeurt er na mijn schademelding?

Na het melden van een schade ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging van ontvangst. Mocht er nog aanvullende informatie nodig zijn dan vragen wij dit gelijk op bij de bevestiging. Eventueel kan er een expert door de verzekeraar worden ingeschakeld om de omvang van de schade verder vast te stellen of aanvullend onderzoek te doen.

Waar vind ik een blanco schadeformulier?

Schade kunt u melden via ons online schadeformulier. Dit formulier vindt u hier. Heeft u schade aan uw voertuig? Dan kunt u gebruik maken van het aanrijdingsformulier.

Hoe kan ik mijn schade melden?

Wat vervelend dat u schade heeft, wij lossen dit graag snel en goed voor u op. U kunt ons zakelijke schade team telefonisch bereiken via 020 261 61 61 of gebruik maken van ons online formulier zodat wij meteen voor u, met de juiste informatie, aan de slag kunnen.