Nieuws

Schade door zonnepaneeldeeltjes niet zomaar verzekerd


Zonnepanelen schade verzekering

Met deze zonovergoten zomer, heeft u geen spijt van de aanschaf van zonnepanelen. Het rendement dat u hieruit haalt, is zeker dit jaar de moeite waard. Daarnaast draagt de aanleg van zonnepanelen bij aan verduurzaming van uw onderneming en kunt u besparen op uw energiekosten.

Zonnepaneeldeeltjes

Wanneer er echter schade ontstaat, zoals brand- of stormschade, kunnen ook de zonnepanelen op uw (bedrijfs)pand hieronder lijden. Zelfs zonnepanelen van uitstekende kwaliteit kunnen beschadigd raken, waardoor er zonnepaneeldeeltjes losraken. Deze deeltjes kunnen op hun beurt schade veroorzaken aan de omgeving. Zonnepaneeldeeltjes kunnen, bijvoorbeeld na een brand, meerdere kilometers verderop terechtkomen en zo een gevaar vormen voor koeien of landbouwgewassen.

Schade is niet simpelweg verzekerd

In zo’n geval is het belangrijk dat de zonnepaneeldeeltjes worden opgeruimd en de veroorzaakte schade wordt hersteld of vergoed. Aansprakelijkheid voor schade en de opruimingskosten van deze deeltjes, zijn veelal niet gedekt onder bedrijfsverzekeringen. De Gebouwenverzekering dekt opruimingskosten vaak maar tot en met het naastgelegen pand. Voor de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geldt dat er duidelijk sprake moet zijn van aansprakelijkheid, wat bij zonnepaneeldeeltjes lang niet altijd het geval is. Het is daarom van belang om na te gaan of u de juiste verzekeringen heeft voor uw zonnepanelen. Hierbij gaat het niet alleen om de installatie, de zonnepanelen zelf en uw bedrijfsgebouw, maar ook om schade aan derden die het gevolg is van schade aan de panelen.

Milieuschadeverzekering biedt uitkomst

Het zou zonde zijn als het risico van zonnepaneeldeeltjes de aanleg van zonnepanelen in de weg staat. Zonne-energie is een van de belangrijkste vormen van hernieuwbare energie. Installatie van zonnepanelen is dan ook van groot belang in de overstap naar duurzame energievoorziening voor heel Nederland. Steeds vaker kan schade door zonnepaneeldeeltjes worden verzekerd door middel van de Milieuschadeverzekering (MSV). Opruimingskosten en vergoeding van schade als gevolg van zonnepaneeldeeltjes, kunnen soms kosteloos worden meeverzekerd onder de MSV. Om er zeker van te zijn dat uw Milieuschadeverzekering uitkomst biedt, kunt u het beste uw polis raadplegen of uw verzekeringsconsultant om advies vragen.

Bron: Nationale Nederlanden