Nieuws

Zonnepanelen op uw bedrijfspand? Denk dan aan de verzekerings­consequenties


Zonnepanelen

De periode van zware onderhandeling voor de verlenging van de brandverzekeringen ligt weer achter ons. Vrijwel al onze relaties hebben wij weer kunnen voorzien van een passende dekking. Voor het tweede jaar op rij zijn de verzekeringspremies sterk gestegen. Dit in verband met toenemende schadelast en aangescherpte regelgeving vanuit de overheid, maar ook vanuit de verzekeraars. We zien dat verzekeraars steeds meer aandacht besteden aan de preventie eisen die worden gesteld, waarin zij scherp blijven letten op het individuele risicomanagementbeleid van bedrijven een steeds belangrijkere rol inneemt. Een van de “hete hangijzers” ten aanzien van dit domein is het gebruik van zonnepanelen die in toenemende mate zijn te vinden op bedrijfspanden.

Zonnepanelen leiden tot extra risico’s

Ook de komende jaren zullen veel bedrijven in het kader van duurzaamheid en kostenbesparing de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen onderzoeken. De focus zal daarom bij verzekeraars met name op zonnepanelen (PV installaties) blijven liggen. Graag benadrukken wij nog welke verzekeringstechnische eisen en consequenties hieraan verbonden zijn. We zien namelijk in de praktijk dat dit veelal een onderbelicht onderwerp is wat op een later moment problemen kan veroorzaken in de acceptatie bij een verzekeraar.

Bent u pandeigenaar?

Als eigenaar van het gebouw wordt u, door natrekking (vorm van eigendomsverkrijging), automatisch verantwoordelijk voor de PV installatie. Dit betekent dat u de waarde van de installatie moet meeverzekeren onder uw opstalverzekering. Houdt u er daarbij rekening mee dat het instorten van het dak als gevolg van de belasting door zonnepanelen niet gedekt is onder de verzekering. Voordat u zonnepanelen laat plaatsen is het daarom van groot belang om een constructieberekening te laten maken, waarbij ook rekening wordt gehouden met wind- en sneeuwbelasting.

Denk aan dakisolatie!

Ook het isolatiemateriaal dat is verwerkt in het dak is van groot belang bij de totstandkoming van een passende dekking. Verzekeraars zullen niet bereid zijn om zonnepanelen te verzekeren op daken met isolatie van polystyreen of polyurethaan. Een eventuele sprinklerinstallatie zal een brand op het dak ook niet detecteren. Tenslotte is de plek van de technische installatie ook nog van belang. Deze mag niet in een stoffige ruimte hangen of te dicht in de buurt van brandbare materialen staan. Laat u zich daarom door een erkende installateur begeleiden, die u ook kan voorzien van een opleveringsrapport en u kan adviseren op het gebied van dakdoorvoeren en vlamboogdetectie.

Bent u huurder?

Ook als niet eigenaar van het pand heeft het plaatsen van een PV installatie op het dak consequenties voor uw verzekeringsdekking. Een dergelijke wijziging van risico zal aan de verzekeraar gemeld moeten worden. De verzekeraar zal opnieuw een risicobeoordeling willen maken aan de hand van de volgende documenten:
– Constructieberekening dak
– Informatie inzake de dakisolatie
– Opleveringsrapport/scios scope 12 keuring
– Documentatie inzake PV installatie en beveiliging overspanning

Schade na installatie: het belang van erkende installateurs

Mochten de panelen door bijvoorbeeld slechte montage schade aan derden toebrengen, dan kunt u aansprakelijk worden gehouden voor deze schade. Indien u als energieleverancier fungeert kunt u eveneens worden aangesproken voor financiële schade als gevolg van opbrengstvermindering of bedrijfsschade. Het is niet vanzelfsprekend dat dit is gedekt. Kijkt u daarom vooraf vooral naar de contracten die u ondertekent met leveranciers/installateurs of laat Klap hierin meekijken danwel u adviseren.

Uw accountmanager staat voor u klaar!

Uiteraard willen wij u als ondernemer niet ontmoedigen om te investeren in duurzaamheid. Wel willen wij u graag, als gewaardeerde klant van Klap, informeren om te voorkomen dat een dergelijke investering uiteindelijk ongewenste consequenties heeft. Graag denken wij met u mee naar de mogelijkheden en staan wij u bij in de voorbereiding van dit traject. Heeft u vragen, laat het uw accountmanager dan weten.