Nieuws

Wat is de meerwaarde van de MKB Verzuim Ontzorgverzekering?


Verzuim Zorgverzekering

Sinds 1 januari 2020 is het voor ondernemers mogelijk een nieuw soort verzekering af te sluiten: De MKB Verzuim Ontzorg Verzekering. Werkgevers zijn gebonden aan een aantal wettelijke eisen bij (langdurig) verzuim van medewerkers. Grote bedrijven hebben vaak een aparte afdeling die verantwoordelijk is voor de coördinatie van verzuim, maar MKB’ers zijn hier veelal niet op ingesteld. Voorheen leverde langdurig verzuim daarom, naast loonkosten, veel extra werk op voor MKB werkgevers. Met de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering is dit verleden tijd. Nog altijd zijn werkgevers verplicht om tot 2 jaar lang loon door te betalen, maar de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering maakt een einde aan tijdsintensieve re-integratie taken en administratieve rompslomp. De regie van verzuim en re-integratie wordt uit handen genomen en loondoorbetaling wordt, afhankelijk van de gekozen dekking, geheel of gedeeltelijk vergoed.

Wat houdt de MKB VOV in?

Één langdurig zieke werknemer kan een onderneming al € 200,- tot € 400,- per dag kosten. Daarom sluiten veel werkgevers een verzuimverzekering af om zich in te dekken tegen loondoorbetalingskosten. De MKB VOV ontlast werkgevers daarnaast, door hen te ondersteunen in het begeleiden van het re-integratie traject en het voldoen aan gestelde verplichtingen. De MKB VOV is ontwikkeld door demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, in samenwerking met MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Dit relatief nieuwe type verzekering is bedoeld om werkgevers van kleinere ondernemingen te ontzien op het gebied van de coördinatie van ziekteverzuim- en re-integratie van werknemers.

Kenmerken van de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering

De belangrijkste kenmerken van de Verzuim Ontzorg Verzekering voor MKB werkgevers zijn:
• Begeleiding door onafhankelijk casemanager waardoor re-integratie verbetert;
• Inclusief gecertificeerde arbodienstverlening;
• Begeleiding voor re-integratie op 1e en 2e spoor;
• Dekt de kosten van interventies die noodzakelijk zijn voor re-integratie;
• Neemt werk uit handen;
• Premiestijging als gevolg van verzuim is gelimiteerd;
• Vergoedt loonsancties die worden opgelegd terwijl aan de verplichtingen is voldaan.

Gewijzigde regelgeving

Sinds 1 januari 2022 is er een gedifferentieerde AOF-premie ingevoerd. Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen kleine- of middelkleine bedrijven en grote bedrijven in de hoogte van de te betalen premie arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF). Voorheen betaalden alle werkgevers evenveel premie maar dit is gewijzigd omdat de hoogte van de premie disproportioneel werd gevonden door werkgevers van kleinere bedrijven. Sinds 2022 stelt de overheid meer geld beschikbaar voor kleinere werkgevers. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het afsluiten van een MKB Verzuim Ontzorgverzekering.