Nieuws

Wat gebeurt er met mijn beleggingen in tijden van oorlog en politieke spanning?


Belegging Beurs

De huidige situatie in Oost-Europa doet iedereen beseffen dat oorlogen en politieke spanningen helaas nog steeds van alle tijden zijn. Onverwacht kunnen opgelopen spanningen escaleren. Met de wereldschokkende aanval van Poetin op Oekraïne als bewijs.

Naast de afschuwelijke gevolgen voor mensenlevens in getroffen gebieden, hebben gebeurtenissen van dit formaat ook hun verdere uitwerking op andere delen van de wereld. Per conflictsituatie valt niet te voorspellen wat het effect is. Wel is zeker dat de wereld hierop reageert. Vaak met dalende beurzen en onrust bij beleggers tot gevolg. Wat voor effect hebben politieke spanningen uiteindelijk écht op uw rendement? Wat betekent dit voor uw huidige beleggingen?

Het effect van WOII op de Amerikaanse beurs

Toen Amerika in 1941 betrokken raakte bij de Tweede Wereldoorlog, daalde de aandelenbeurs in het land 3,8% binnen één dag. Vervolgens bleef de aandelenkoers zakken en bereikte na 143 dagen het dieptepunt. De totale daling van de grootste beursgenoteerde bedrijven in Amerika samen, was toen bijna 20%. Daarna krabbelde de Amerikaanse aandelenbeurs echter weer op en liet zelfs een flinke stijging zien in de overige jaren van de Tweede Wereldoorlog.

Het effect van de Tweede Wereldoorlog op de Engelse beurs

Engeland werd tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen met bombardementen en grote tekorten die ontstonden. De Engelse aandelenmarkt reageerde daar dan ook op. Dit is te zien in onderstaande grafiek waar een flinke daling in 1940 opvalt.

Toch betekende de Tweede Wereldoorlog geen koersdaling op de lange termijn voor de Engelse beurs. Net als bij de Amerikaanse aandelenbeurs, liet ook Engeland na een eerste schokeffect uiteindelijk een stijging van de aandelenbeurs zien. Dit geldt natuurlijk niet altijd en niet voor ieder land.

De koersontwikkeling van de FT30 (een voormalige index van de grootste beursgenoteerde Britse bedrijven) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bron: Southampton Business school.

Wat is dus het effect van politieke spanningen op uw rendement?

Op basis van bovenstaande informatie, vallen een paar dingen op te maken. Een goede spreiding van uw beleggingen is belangrijk. De kans dat één land in financiële of politieke problemen komt is altijd aanwezig en dit merkt u dat meestal meteen aan de koers van de bedrijven uit dat land. Wanneer u belegt in aandelen van meerdere bedrijven uit meerdere landen, merkt u minder van de onrust in één land en is uw rendement minder aan deze invloed onderhevig. Zet daarom niet in op bedrijven uit slechts één land of regio. Ook kunt u zich beter niet laten leiden door kortstondige onrust. Vooraf is nooit duidelijk welk effect een bepaalde gebeurtenis precies heeft op de beurs. Bovendien zijn dalingen vaak tijdelijk. Op het moment zelf lijken dalingen erg, maar op de lange termijn stellen deze soms weinig nog voor.

Zelfs bij de aanslagen op 11 september was dit zo. De wereld was in shock, en de beurzen kelderden. In de week na 9/11 zakte de Amerikaanse aandelenmarkt met ongeveer 12,5%. Kijkend naar de lange termijn, stelt deze daling eigenlijk weinig voor. Bijvoorbeeld de kredietcrisis raakte de beurzen een stuk harder, waarbij aandelen met soms zelfs 40%(!) zakten. Het effect van gebeurtenissen is slecht te voorspellen en grote verliezen horen er helaas bij. Omdat onduidelijk is wat er gaat gebeuren, is het onverstandig om in paniek te reageren.

De koersontwikkeling van de MSCI USA Index (in USD, inclusief uitgekeerd dividend) van januari 2000 t/m december 2021.

Het effect is niet te voorspellen, maar wat kunt u wel doen?

Niemand zag de aanval op 9/11 of de kredietcrisis in 2008 aankomen. Net als niemand de oorlog in Oekraïne zag aankomen. Niemand weet hoe lang de oorlog in Oekraïne gaat duren, wat de uitkomst zal zijn en welke effecten dit gaat hebben op Westerse economieën.

Omdat gebeurtenissen niet te voorspellen zijn, zijn de prestaties van de aandelenbeurzen dit dus ook niet. Wat kunt u dan wel doen? Het beste kunt u lang de tijd nemen, uw beleggingen goed spreiden, het risico richting de einddatum afbouwen en daarnaast niet in paniek raken. Daar komt u het verste mee en op die manier bent u meestal goed bestand tegen iedere soort daling op de beurs.

Heeft u vragen?

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben of van gedachten willen wisselen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

U kunt onze pensioenconsultants bereiken via:

E:            pensioen@klap.com

T:            020 261 61 61