Nieuws

Vanaf 1 januari uw zonnepanelen verplicht gekeurd volgens Scope 12


Zonnepanelen keuring scope 12

Steeds meer bedrijven en consumenten kiezen voor zonnepanelen om bij te dragen aan een duurzamere wereld en om het klimaat te beschermen. Door het gebruik van zonnestroom bespaart u op de energierekening, waardoor de kosten van de aanleg van de panelen na een aantal jaar zijn terugverdiend.

Brand door zonne-energie installatie

Het aantal zonne-energie installaties neemt toe, maar de kwaliteit van de installatie en de gebruikte materialen laat af en toe te wensen over. Verkeerd geïnstalleerde of ondeugdelijke zonne-energie systemen kunnen brand veroorzaken. Hierdoor neemt de schadelast voor verzekeraars toe. Door onder andere Nationale Nederlanden, wordt hierom een Scope 12 keuring als eis gesteld bij het verzekeren van een (bedrijfs)pand met een zonne-energie installatie.

Wat is Scope 12?

SCIOS Scope 12 is onderdeel van de Deelregeling Elektrisch Materieel. De Scope 12 keuring is ontwikkeld door Holland Solar, Het Verbond van Verzekeraars en inspectiebedrijven, en is bedoeld om risico’s tegen te gaan. Tijdens de Scope 12 keuring wordt gekeken of de zonnepanelen op brandveilige en deskundige wijze zijn geplaatst.

SCIOS Scope 12 en uw bedrijfsgebouw verzekeren

Vanaf 1 januari 2023, is brandschade door zonne-energie installaties alleen gedekt wanneer de installatie voldoet aan de Scope 12 eisen. Een Scope 12 inspectie is vooralsnog alleen verplicht bij 50 of meer zonnepanelen. De inspectie kan ook worden gebruikt bij kleinere installaties (zoals zonnepanelen op woonhuizen) maar wordt daar (nog) niet verplicht gesteld.

Eenmalige inspectie en vervolginspecties

De Scope 12 keuring bestaat naast een eerste eenmalige inspectie ook uit vervolginspecties die periodiek worden gehouden. De eerste inspectie is bedoeld voor het beoordelen van de gehele installatie en de aanleg. Er wordt bekeken of de installatie voldoet aan de geldende normen en aan de instructies vanuit de fabrikant. Hierbij wordt gelet op het brandrisico, elektrische veiligheid, draagkracht van het dak en de wijze van aanleg. Tijdens de vervolginspecties wordt de staat van de installatie op dat moment beoordeeld en krijgt u tips om brandrisico tegen te gaan. Ook hier wordt weer gekeken naar de brandveiligheid en elektrische veiligheid en worden de ventilatie en de draagkracht van de constructie beoordeeld.

Heeft u al een Gebouwenverzekering van Nationale Nederlanden en 50 of meer zonnepanelen? Dan geldt de Scope 12 eis al vanaf het eerstvolgende moment waarop uw verzekering verlengd wordt. Een Scope 12 inspectie mag alleen worden uitgevoerd door bevoegde inspectiebedrijven met een geldig SCIOS certificaat.

Om zeker te zijn van de juiste dekking bij (brand)schade, is het verstandig om te controleren of uw zonne-energie installatie aan de eisen voldoet. We adviseren altijd om zonnepanelen uitsluitend bij een gecertificeerd bedrijf aan te schaffen en deze door een erkend installateur te laten plaatsen. Raadpleeg uw adviseur om te weten of in uw geval een Scope 12 keuring nodig is.

Bronnen: Interpolis, Nationale Nederlanden, SCIOS