Nieuws

Maaltijdbezorgers goed verzekerd de weg op!


Maaltijdbezorger

Door de maatregelen rondom het Coronavirus gingen horecazaken al dan niet noodgedwongen over tot het bezorgen van maaltijden. Medewerkers de weg op sturen om maaltijden te bezorgen brengt diverse risico’s met zich mee. Het is belangrijk dat deze goed afgedekt zijn, echter weten ondernemers niet altijd hoe ze dit kunnen regelen. In dit artikel zetten we de noodzakelijke verzekeringen voor u op een rij.

Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM)

Worden de maaltijden bezorgd met een auto, scooter, brommer of high e-bike (elektrische fiets met een max. snelheid van 45 km per uur), dan dient er voor dit voertuig een adequate WAM verzekering te zijn afgesloten. Een WAM verzekering is wettelijke verplicht voor motorrijtuigen. Het is heel belangrijk dat de verzekeraar van het voertuig op de hoogte is van het gebruik van het voertuig voor (maaltijd) bezorging, en dat dit ook zodanig op de polis is aangetekend. Is de verzekeraar hier niet van op de hoogte en er wordt een schade gereden dan is er geen verzekeringsdekking van kracht.

E-Bike

Fietsen met een elektrische trapondersteuning, die een max. snelheid hebben van 25 km per uur, zijn ontheven van de wettelijke aansprakelijkheidsplicht motorrijtuigen. Deze e-bikes worden steeds populairder in de bezorgingsbranche. Helaas kan je een e-bike niet zonder meer verzekeren onder de reguliere aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Schade door en met een motorrijtuig zijn hierin conform de voorwaarden uitgesloten en veelal is de bezorger ook niet verzekerd. Uiteraard is hier wel een oplossing voor; diverse verzekeraars (lang niet alle) bieden een uitbreiding aan op de AVB.  Deze biedt een dekking voor schade aan derden en schade aan de werknemers als gevolg van het ongeval. Ook bieden sommige verzekeraars de mogelijkheid de dekking op de aansprakelijkheidsverzekering uit te breiden tegen een geringe premieverhoging.

Eigen voertuigen medewerkers

Dikwijls worden privé voertuigen gebruikt voor bezorging, maar is dit ook verzekerd? Het antwoord is ‘Nee’, er is geen verzekeringsdekking van kracht. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de schadelast hoger ligt dan bij een standaard bromfiets/scooter of motorrijtuigenverzekering. Doorgaans betekent dit dat de verzekeringspremie verhoogd wordt. Niet alle verzekeraars accepteren dit risico. Het kan zo zijn dat de bestaande verzekering geen dekking wenst te verlenen, omdat zij het risico te zwaar vinden. Veel verzekeraars bieden momenteel, gezien de situatie rondom het Coronavirus, een kosteloze dekking aan, mits de scooter/brommer of het motorrijtuig daar reeds verzekerd is. Het is van groot belang dat de verzekeraar hiervan op de hoogte wordt gebracht. Wordt dit niet gedaan, dan is er bij schade geen verzekeringsdekking van kracht.

Verzekeringsplicht voor werkgevers

Wanneer een medewerker als bestuurder een verkeersongeval veroorzaakt onder werktijd, kan deze ook materiële- of letselschade oplopen. De aansprakelijkheidsverzekering of WAM bieden hier geen dekking voor. Als goed werkgever bent u verplicht een adequate verzekeringsdekking voor uw medewerkers te hebben afgesloten. Wanneer u niet aan de verzekeringsplicht voldoet dan kunt u aansprakelijk worden gesteld door uw medewerker terwijl u hier geen verzekeringsdekking voor hebt.

Welke verzekering is een juiste aanvulling op de AVB?

Dit is de WEGAM of Schadeverzekering voor Werknemers. De WEGAM is een overkoepelende dekking voor de medewerkers en voertuigen die onder het bedrijf vallen. Echter moet de schade dan wel met en door een voertuig zijn gebeurd. De Schadeverzekering voor Werknemers biedt een completere dekking dan de WEGAM verzekering en is in principe een verzekering die het hele grijze gebied verzekerd. De verzekering biedt dekking ongeacht het soort voertuig en geeft zelfs dekking voor woon-werkverkeer. Voorbeeld: Stel uw medewerker bezorgt net voor het naar huis gaan een maaltijd, dan kan er een discussie ontstaan of dit woon-werk verkeer is en dus ook of er een verzekeringsdekking van kracht is. De Schadeverzekering voor Werknemers biedt hier dekking voor.

Uw risico’s in zekere handen

Voor alle verzekeringen geldt: als je begint met bezorgen overleg dan eerst met je verzekeringsadviseur. Klap Verzekeringsmakelaar is u graag van dienst! Neem voor meer informatie of advies op maat contact met ons op.