Nieuws

Eerbiedigende werking in Wet Toekomst Pensioenen


Nieuwe pensioenwet wet toekomst pensioenen eerbiedigende werking

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel brengt een hoop zaken met zich mee waar u als werkgever over na moet denken. Zo zijn er verschillende mogelijkheden voor de overgang naar het nieuwe stelsel. In dit artikel gaan wij dieper in op de eerbiedigende werking die als overgangsrecht is opgenomen in de Wet Toekomst Pensioenen (geplande ingangsdatum 1 juli 2023).

Wat is eerbiedigende werking?

Een belangrijke vraag welke u zich als werkgever moet stellen bij de pensioentransitie, is of u kiest voor eerbiedigende werking. Eerbiedigende werking houdt in dat voor bestaande werknemers de huidige pensioenregeling, zoals overeengekomen onder het huidige stelsel, blijft gelden. Voor deze werknemers blijft de progressieve premie (leeftijdsafhankelijke premie) gehandhaafd. Voor werknemers die in dienst treden na het inrichten van een nieuwe pensioenregeling, zal wel het nieuwe stelsel met vlakke premie (vast premiepercentage onafhankelijk van de leeftijd van de werknemer) moeten gaan gelden. Hier geldt de uiterlijke datum 1-1-2027 voor.

Met andere woorden: de huidige pensioenregeling van werknemers wordt geëerbiedigd. Als werkgever zult u dan te maken krijgen met twee regelingen naast elkaar. Één regeling voor de ‘oude’ werknemers, met een leeftijdsafhankelijke premie, en één regeling voor ‘nieuwe’ werknemers, met een vlakke premie.

Dit zijn de voorwaarden voor gebruik van de eerbiedigende werking

De eerbiedigende werking is alleen mogelijk bij bestaande premieovereenkomsten (beschikbare premieregeling) en uitkeringsovereenkomsten (middelloon- en eindloonregeling) die al bestaan vóór de inwerkingtredingsdatum van de Wet Toekomst Pensioenen.

Voor middelloon- en eindloonregelingen geldt de eerbiedigende werking uiterlijk tot 1-1-2027. Vanaf die datum dienen die regelingen omgezet te worden naar een beschikbare premieregeling. Voor bestaande premieregelingen met leeftijdsafhankelijke premie, mag de eerbiedigende werking ook ná 1-1-2027 doorlopen.

Wat zijn de voor- en nadelen van eerbiedigende werking?

Zoals eerder aangegeven, zullen er als gevolg van de eerbiedigende werking twee verschillende pensioenregelingen naast elkaar bestaan. Dit kan een nadeel zijn omdat het kan zorgen voor meer administratieve lasten. Echter worden bij deze regeling bestaande werknemers niet benadeeld en hoeft er geen compensatie plaats te vinden.

Overzicht biedt uitkomst

De werking van de voor- en nadelen van deze regeling zal natuurlijk per werkgever verschillend zijn. In de communicatie naar uw werknemers en de ondernemingsraad kan het helpen om een overzicht te maken. Dit overzicht kunt u pas goed maken wanneer u ook meer duidelijkheid heeft over de andere te maken keuzes, zoals; wel of geen compensatie, en de hoogte waarop de vlakke premie wordt vastgesteld.

Bekijk het gratis Webinar over de gevolgen van de WTP

Meer weten over de mogelijke consequenties van de Wet Toekomst Pensioenen? Meld u dan nu aan voor het Webinar op 23 maart. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met onze pensioenadviseurs. Zij staan voor u klaar en adviseren u graag bij deze complexe vraagstukken.