Nieuws

Een verkeersongeval tijdens werktijd verzeker je met Wegam | Wegas


Auto Ongeluk

Zijn uw medewerkers regelmatig tijdens hun werk op de weg te vinden? Werkgevers dienen zich er bewust van te zijn dat dit risico’s met zich meebrengt. Deze risico’s kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de werkgever en voor de bedrijfscontinuïteit. Of het nu gaat om een ritje naar een andere vestiging of werknemers die de gehele dag op pad zijn om nieuwe producten te promoten. Wanneer uw medewerker schade of letsel oploopt tijdens een zakelijke rit, kunt u hier als werkgever aansprakelijk voor worden gesteld. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt deze risico’s niet.

Wat dekt de Wegam/Wegas verzekering?
Wegam/Wegas staat voor Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen en heeft betrekking op verkeersschade. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade aan de werknemer wanneer de werknemer een ongeval overkomt en daarbij schade of letsel oploopt. Het ongeval kan plaatsvinden:

  • op de werkvloer
  • op locatie
  • tijdens verkeersdeelname voor het werk
  • woon- werkverkeer
  • andere werk gerelateerde activiteiten

Het verzekerd bedrag van de Wegas polis bedraagt maar liefst € 2.500.000,- per gebeurtenis. De dekking omvat niet alleen de letselschade, maar ook eventuele materiële schade. Dit laatste is van belang omdat de werkgever ook aansprakelijk kan zijn voor schade aan bijvoorbeeld de auto van de werknemer indien deze uitsluitend WA verzekerd is. Dit risico kunt u als werkgever al verzekeren vanaf € 150,- per jaar.

Nieuwe arresten en nieuwe verzekeringsoplossingen
In 2001 heeft het ArenA arrest van de Hoge Raad bepaald dat werknemers een werkgever aansprakelijk kunnen stellen voor verkeersschade die is ontstaan onder werktijd.

De afgelopen jaren heeft de rechtspraak zich op dit punt verder ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een verdere uitbreiding van de aansprakelijkheid c.q. schadevergoedingsplicht van de werkgever, voor ongevallen die de werknemer overkomen in het verkeer of situaties die functioneel verband hebben met de arbeidsovereenkomst. Deze aansprakelijkheid is steeds gebaseerd op het ´goed werkgeverschap´. Een invulling van de normen van redelijkheid en billijkheid in het arbeidsrecht. Zo kan letselschade van een piloot die tussen twee vluchten met een taxi naar een restaurant rijdt, en betrokken raakt bij een verkeersongeval, voor rekening van de werkgever komen.

Van belang is dat de Hoge Raad in een aantal gevallen expliciet heeft geoordeeld dat de werkgever verplicht is zijn werknemers tegen dit soort schades te verzekeren. Verzuimt de werkgever dit, dan mag ten minste van hem worden verwacht dat hij zijn werknemers uitdrukkelijk op bepaalde risico´s wijst en adviseert deze risico´s zelf te verzekeren. De hiervoor genoemde Wegas verzekering in combinatie met een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, dekken samen deze ontwikkelingen in de rechtspraak.

Aangezien aansprakelijkheid op grond van goed werkgeverschap in de meeste bedrijfsaansprakelijkheid polissen echter wordt uitgesloten, heeft men bij de ontwikkeling van nieuwe overzichtelijke verzekeringsoplossing gekozen om het criterium aansprakelijkheid te verlaten.

De alternatieve oplossing: werknemersschadeverzekering
Deze verzekering dekt zaak- en personenschade inclusief de gevolgschade, mits gerelateerd aan de verzekerde onderneming zonder aansprakelijkheidsvereiste en inclusief dekking voor woon-/werkverkeer en bedrijfsuitjes. Dit risico verzekert u als werkgever al vanaf € 200,- per jaar.

Heeft u vragen over de Wegam/Wegas verzekering of ontvangt u graag wat meer informatie? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.