Nieuws

Dit is waarom u als ondernemer een aansprakelijkheidsverzekering nodig heeft


Dagelijks bent u als ondernemer bezig om de voortgang van uw bedrijf te beschermen en te optimaliseren. Door toegenomen regelgeving, hogere kostprijzen voor materialen, gestegen energiekosten en krapte op de arbeidsmarkt, wordt dit er niet makkelijker op. Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor de producten of diensten die uw bedrijf levert en voor uw medewerkers wanneer deze aan het werk zijn.

U wilt natuurlijk niet dat er iets misgaat, maar helaas is dat risico er wel altijd. Een aansprakelijkheidsverzekering kan dat risico niet voor u wegnemen, maar kan wel zorgen voor een financieel vangnet waardoor de continuïteit van uw onderneming wordt beschermd.

Uw privé aansprakelijkheidsverzekering biedt geen dekking voor zakelijke risico’s zoals ongewenst resultaat van geleverde diensten, aansprakelijkheid voor ondeugdelijke producten, en bedrijfsongevallen. Afhankelijk van het type onderneming en de werkzaamheden, heeft u een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) of Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) nodig. Hieronder lichten wij deze verzekeringen toe.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Ook als ervaren professional kunt u een beroepsfout maken. Een verkeerde berekening of het verstrijken van een bezwaartermijn zijn voorbeelden van beroepsfouten die grote gevolgen kunnen hebben. Door het maken van een fout tijdens uw werk, kunt u vermogensschade bij uw klant of opdrachtgever veroorzaken. Met een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen deze vermogensschade aan derden als gevolg van het uitoefenen van uw beroep. Voor sommige beroepen is deze verzekering verplicht gesteld. Maar ook wanneer dit niet zo is, kan de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering een belangrijk onderdeel van uw zakelijke verzekeringen zijn.

Het gaat bij de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering om pure vermogensschade (geen materiële- of letselschade). Wanneer u een fout maakt in uw werkzaamheden waardoor vertraging wordt opgelopen en uw klant omzet mist, wordt dit gedekt door de verzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt schade aan anderen die tijdens of als gevolg van de bedrijfsvoering ontstaat. Hierbij valt te denken aan een aansluiting die bij de consument thuis doorbrandt door een productiefout, een klant die uitglijdt over een gladde vloer in uw winkelpand en zich bezeert, maar ook een medewerker die zijn of haar arm breekt na een val van een ladder tijdens het werk. Wanneer zoiets gebeurt, kan uw bedrijf aansprakelijk worden gesteld. In dat geval is een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van groot belang. Als ondernemer dient u te zorgen voor deugdelijke producten en diensten en een veilige werkomgeving. Wanneer u een aansprakelijkheidsclaim ontvangt, kunt u terugvallen op de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hiermee voorkomt u dat uw bedrijfscontinuïteit in gevaar komt door de financiële gevolgen van schade. Ook de kosten van verweer en verdediging tegen een claim, vallen onder de verzekering.

Let op!: de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt schade aan personen (letselschade) en schade aan spullen van derden (materiële schade). Vermogensschade aan derden is niet gedekt en kunt u dus niet verzekeren met de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voor dit soort schade heeft u een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Ook schade die het gevolg is van cyberincidenten valt doorgaans niet onder de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit type schade verzekert u door middel van een Cyberrisicoverzekering.

Wanneer er schade ontstaat, kan dit naast de financiële gevolgen ook gevolgen hebben voor uw imago. Klanten weten immers feilloos hun weg te vinden op social media en review sites, en online beoordelingen worden steeds belangrijker. Imago- en reputatieschade is daarom ook gedekt onder de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.