Nieuws

Blog van een specialist


Wat voor effect hebben technologische ontwikkelingen en een toenemende schadelast op brandverzekeringen?

door Alexia Jagers

Er staat ons heel wat te wachten met de aankomende verlengingen van de brandpolissen en de invloed van technologische ontwikkelingen. Ik vertel u graag welke rol Klap hierin speelt en wat u van haar specialisten kunt verwachten?

De harde markt is een feit en door onze ervaring met de gewijzigde omstandigheden is de verharding niet langer een verrassing. Klap kan juist nu haar toegevoegde waarde tonen met haar vakmanschap en inzet van haar ervaren en enthousiaste specialisten. Onze grootste uitdagingen zijn om u zo goed mogelijk voor te bereiden en te begeleiden in het treffen van maatregelen. Samen met u werken we aan oplossingen om de risico’s beheersbaar en verzekerbaar te houden.

Jarenlang was de brandschademarkt zeer concurrerend met veelal structureel te lage premies en zijn de premies niet aangepast aan de gestegen schadelast. De laatste jaren zien wij een ander beeld en zijn ten gevolge van de slechte resultaten de premies, eigen risico’s en/of voorwaarden aangepast in het nadeel van verzekerden. Vervelend hierbij is, dat ook de verzekerden getroffen zijn die (bijna) schadevrij zijn geweest. De intreding van een verharding van de brandverzekeringsmarkt heeft zich vorig jaar reeds ingezet en neemt nog steeds toe.

Premie’s en condities veranderen

Verzekeraars zijn zeer kritisch in de risico’s die zij accepteren. Dit is de reden, dat de contracten formeel worden opgezegd om zo de risico’s opnieuw te beoordelen en premies en condities te kunnen aanpassen. Het aantal verzekeraars neemt af en het effect hiervan is dat er minder te kiezen is. Voor ons elke keer een uitdagende zoektocht naar capaciteit om de moeilijkere risico’s voor 100 % de verzekeren. “Onverzekerbare” risico’s vormen een extra uitdaging en zijn niet, lastig of niet volledig te verzekeren. Hieronder kunnen bedrijven gerangschikt worden zoals recyclingbedrijven (inclusief kringloopwinkels), bedrijven actief in de voedingsindustrie, leegstaande panden en panden voorzien van asbest. Maar denk ook verouderde bedrijfsverzamelgebouwen, veehouderijbedrijven en bedrijven met achterstallig onderhoud en een laag niveau aan preventie.
Verhuren van uw pand brengt risico’s met zich mee
Heeft u plannen om uw gebouwen te gaan verhuren? Zou uw huurder weleens kunnen vallen in de groep moeilijk of onverzekerbare risico’s? Leg de huurder met een omschrijving van de activiteiten bij ons voor. Dit voorkomt, dat u pas na het tekenen en het ingaan van de huurovereenkomst wordt geconfronteerd met aanpassingen van uw brandpolis. Dit kan zijn een premieverhoging, een beperking van de dekking of in het uiterste geval helemaal geen dekking meer.

Premielast beperken door middel van preventie

De resultaten van brandverzekeraars staan onder druk. Dit komt door hogere schadebedragen vanwege grote branden en extreme weersinvloeden (denk aan de frequentie van stormen en extremere vormen van neerslag). Om de premielast enigszins te beperken en uw bedrijfsuitrusting verzekerd te houden kunt u zelf ook actief meehelpen. Dit kunt u doen door preventie. Preventie is soms al wettelijk verankerd voor uw aansprakelijkheidsrisico’s. Een goed voorbeeld hiervan is de verplichte elektrakeuring. Elektrische installaties die niet goed functioneren kunnen de oorzaak zijn van het ontstaan van een brandschade. Dit is de reden, dat brandverzekeraars de elektrakeuring verplicht stellen. Zo is het aansluiten van een machine met een verlengdoos geen goed idee. O.a. stofvorming kan de oorzaak zijn van het uitbreken van een brand. Maar ook een inbraaksysteem of het zorgen voor voldoende blusmiddelen en het niet aanhouden van opslag van brandbare materialen buiten de gebouwen, kunnen ervoor zorgen, dat schaden worden voorkomen of beperkt blijven. Verzekeraars zetten steeds meer in op preventie. Dit kan net het verschil maken tussen wel of geen dekking en goede premies met voorwaarden.

Zonnepanelen zorgen voor brandgevaar

De plaatsing van zonnepanelen zorgen voor brandgevaar bij het aanleggen, het gebruik en het onderhoud. Zonnepanelen kunnen verkeerd worden gemonteerd, onjuist worden aangesloten en er kan sprake zijn van blootliggende kabels. Maar ook de aanwezigheid van brandbare dak- en isolatiematerialen wordt in het ontwerp vaak over het hoofd gezien. Al deze zaken hebben een stijging van het aantal branden met zonnepanelen tot gevolg. Om de risico’s van het plaatsen van zonnepanelen beheersbaar te houden en verzekerd te krijgen, is het belangrijk om rekening te houden met een aantal zaken en verzekeraars wensen voorgaande aan de plaatsing inzage te verkrijgen in de planning.

Gaat u zonnepanelen plaatsen?

Neem voorafgaande aan de plaatsing contact met ons op en wij kunnen u informeren met welke zaken u rekening moet houden. Hiermee voorkomt u, dat het plaatsen van zonnepanelen leidt tot geen dekking en voorkomt u extra kosten die u moeten maken na plaatsing om te voldoen aan de preventiemaatregelen die gesteld worden aan de plaatsing van zonnepanelen.

Risico’s van lithiumbatterijen

De risico’s rondom de toepassing van lithiumbatterijen neemt de afgelopen jaren toe en hiermee het aantal brandincidenten. Lithiumbatterijen zijn batterijen die in een fiets, auto of in gereedschap kunnen zitten. Door een beschadiging of verhitting van een batterij kan de druk en de warmte in de batterij opvoeren, totdat er een explosie ontstaat. De beschadiging kan door stoten, vallen of een aanrijding ontstaan en voor verhitting is zonnewarmte soms al voldoende. Een brand met lithiumbatterijen is door de brandweer lastig onder controle te krijgen. Er kan wel gekoeld, maar niet geblust worden. De aanwezigheid van lithiumbatterijen heeft daarom vaak brandschaden van grote omvang tot gevolg. De aanwezigheid van lithiumbatterijen heeft gevolgen voor het afsluiten van een brandverzekering. U kunt hierbij denken aan het lastig verkrijgen van een 100 % dekking, maar u moet ook rekening houden met hogere premies, soms afwijkende voorwaarden en het treffen van extra preventiemaatregelen (bijvoorbeeld geen opslag van gebruikte Lithiumbatterijen binnen de gebouwen, maar opslag in een aparte voorziening op het binnenterrein van de gebouwen).

Bij Klap bent u in zekere handen

De Klap specialisten denken in mogelijkheden, denken actief met u mee, kennen de markt, nemen initiatief en zijn vastberaden. Wij tonen lef in onderhandelingen met verzekeraars om tot creatieve oplossingen te komen, zodat we op maat de best passende dekking voor u kunnen samenstellen. Onze specialisten gaan een uitdaging niet uit de weg en willen hoogwaardige en persoonlijke service bieden. Klap is er voor u, ook in deze onzekere tijden.

Heeft u vragen of kunnen wij iets voor u betekenen? Neemt u dan contact op met uw adviseur of één van onze specialisten. We zijn staan voor u klaar.

Alexia Jagers
Specialist Brand