Nieuws

Actualiteit: Covid-19 en de impact op verzekeringen 


door Mieke Dadema – manager inkoop en volmacht

Wat de impact is van het Covid-19 virus op verzekeringen, is een vraag waarmee ik dagelijks te maken heb. Verzekeren is er vooral op gericht om grote maatschappelijke schade op te kunnen vangen. De economische gevolgen van het coronavirus waren meteen voor iedereen voelbaar, thuisblijven, alleen boodschappen doen, kappers dicht en evenementen werden afgelast.

De Nederlandse inspanningen waren in de eerste weken gericht op ‘flattening the curve’: het dempen van de piek in besmettingen om beperkte IC capaciteit niet over te belasten. De genomen maatregelen (social distancing & intelligente lock down) leken initieel effectief om de verspreiding van het virus te vertragen.

Maar als gebieden en zelfs hele landen ‘op slot’ gaan, is het vrij snel duidelijk dat het bedrijfsleven zwaar getroffen wordt. Met de tijdelijk NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) van het Rijk kreeg het bedrijfsleven tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed als ze verwachtten ten minste 20% van de omzet zouden gaan verliezen gedurende 4 maanden door de coronacrisis. De verzekeringssector is sterk en kan in onzekere tijden juist de toegevoegde waarde tonen. Maar ook verzekeraars zijn niet ongevoelig voor sterk veranderende omstandigheden zoals deze zich met COVID-19 aandoen. Als er schade wordt geleden, vraagt men zich al gauw af of die schade op een verzekering verhaalbaar is.

De ene verzekering is de andere niet: wat de één wel dekt, kan bij de ander niet verzekerd zijn. Het is dan ook altijd noodzakelijk om de polisvoorwaarden die van toepassing zijn goed door te lezen. Ik zal de algemene dekking per verzekering in deze nieuwsbrief doornemen. Dat zegt uiteindelijk niets over uw individuele situatie. Heeft u vragen, neem dan vooral contact met ons op als uw persoonlijke adviseur.

Reis- en annuleringsverzekering

De reis- en annuleringsverzekering is één van de meest besproken producten in combinatie met het coronavirus. Een al geboekte reis naar een gebied waar het coronavirus heerst, wordt geannuleerd. Soms omdat er een negatief reisadvies voor dit gebied is afgegeven (code oranje of rood), soms omdat je het risico gewoonweg niet wil lopen. De meeste annuleringskostenverzekeringen geven hiervoor geen dekking. Er is namelijk geen sprake van een verzekerde gebeurtenis waarbij een onzeker voorval aanwezig moet zijn, zoals overlijden of ernstige ziekte van een verzekerde. Momenteel zijn er geen verzekeraars meer die nog wel dekking bieden als de reis wordt geannuleerd omdat er een negatief reisadvies (code rood of oranje) is afgegeven.

Aanvullende dekkingen op pensioenverzekeringen

Bij de aanvullende dekkingen voor weduwen en wezenpensioenen staat al vaak in de voorwaarden dat indien iemand komt te overlijden in een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt, de uitkering lager zal zijn of helemaal geen uitkering wordt gedaan. Dit was over het algemeen weinig problematisch en gericht op de risicogebieden waar bijvoorbeeld oorlog heerst. Een op zich logische uitsluiting of beperking. Echter nu voor veel gebieden van de wereld een negatief reisadvies geldt, kan de impact groot zijn. Waarschijnlijk is bij het opstellen van deze voorwaarden niet voorzien dat een deel van de wereld niet meer bereisbaar zou zijn door een epidemie.
Ook als iemand in een coronagebied overlijdt door een auto-ongeluk, en in een gebied is met een negatief reisadvies, zijn de beperkende voorwaarden van toepassing. Het Verbond van Verzekeraars stelt dat deze beperkende voorwaarden niet bedoeld waren voor de huidige situatie en zij verwacht dat er wel wordt uitgekeerd. Dit geeft echter geen enkele garantie op daadwerkelijke uitkering.

Inkomensverzekeringen

Zolang iemand in quarantaine zit, maar niet ziek is, kan er geen aanspraak worden gemaakt op verzekeringen die samenhangen met ziekte. De werkgever kan geen aanspraak maken op de ziekteverzuimverzekering voor loondoorbetaling, want de werknemer is immers niet ziek. Ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering zal niet uitkeren, want ook daar moet arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval aan ten grondslag liggen. En thuis zijn in dit geval is niet ziek zijn. Is iemand wel ziek, dan kan uiteraard wel aanspraak gemaakt worden op de ziekteverzuimverzekering. Het coronavirus is niet anders dan iedere andere ziekte en dus is de loondoorbetalingsverplichting dan gewoon verzekerd. Dit geldt ook voor de dekking op de (aanvullende) WGA verzekeringen. Hetzelfde geldt voor de zzp’er die een AOV heeft en door ziekte niet in staat is om te werken.

Bedrijfsschadeverzekering

Wanneer een bedrijf inkomsten misloopt door het virus, is dit niet gedekt op de bedrijfsschadeverzekering. De productie kan stilvallen omdat er geen grondstoffen meer worden geleverd, omdat afnemers niet meer afnemen, of omdat er veel zieke werknemers zijn. Het gaat hier echter niet om bedrijfsschade als gevolg van materiële schade door een verzekerde gebeurtenis. Als leveranciers niet kunnen leveren, zal er in de regel ook geen mogelijkheid zijn de schade op hen te verhalen. Nog afgezien van wat daarover in de koop- of verkoopovereenkomst is geregeld, is de kans groot dat leveranciers zich op overmacht zullen beroepen. En ook daar zal dus weinig te halen zijn voor het bedrijfsleven. Bedrijven die veel minder uren maken dan normaal door het virus, zouden een beroep kunnen doen op de bestaande regeling werktijdverkorting, zodat zij geen personeel hoeven te ontslaan. Hiervoor kunnen ze een verzoek indienen bij UWV. Inmiddels heeft het kabinet een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) opengesteld. Deze maatregel is onderdeel van een heel pakket aan nieuwe maatregelen voor banen en economie.

Conclusie: continuïteit waarborgen

De manier waarop we omgaan met dit virus is wat mij betreft bepalend wat de impact uiteindelijk zal zijn van Covid-19. Het zorgt voor een nieuw risico en zal tot nieuwe inzichten in onze verzekeringsbranche leiden. Onze huidige verzekeringen waren niet voorbereid op een crisissituatie als deze. Al enige tijd kijken verzekeraars wat ze met dit “nieuwe” risico aan moeten en wanneer zij hiervoor wel of geen dekking moeten ontwikkelen. Klap monitort deze ontwikkelingen goed en speelt hier uiteraard op in door u van een goed advies te blijven voorzien.

Om de verzekeringsorganisatie voor te bereiden op een nieuwe periode van ‘social distancing’ en ‘intelligente lock down’ is een stabiele digitale infrastructuur noodzakelijk en zullen we de continuïteit moeten waarborgen. Gelukkig zijn we bij Klap juist sterk in het bouwen van zo’n stabiele infrastructuur. Onze mensen werken volledig vanuit huis en leidt de productiviteit er niet onder. Onze continuïteit is gewaarborgd. Hopelijk de uwe ook.

Voor nu geef ik u een virtuele hand. Ik wens u alle gezondheid en veel wijsheid toe voor de toekomst.

Mieke Dadema
Manager Inkoop en Volmacht

Voor al uw verzekeringsvragen omtrent het coronavirus kunt u terecht op www.pandemieverzekering.nl