Nieuws

5 vragen aan… Annemarie Verhijde


In de rubriek ‘5 vragen aan…’ leggen we Klappers 5 vragen voor. Wat motiveert hen in hun werk, waar liggen de uitdagingen en wat is hun connectie met Klap. Op deze manier leren onze relaties en mede collega’s alle Klappers steeds beter kennen en ontdekken we het verhaal achter een persoon.

1. Sinds wanneer werk je bij Klap Verzekeringsmakelaar?
Al vele jaren ben ik werkzaam als schadebehandelaar. Bij Klap ben ik in dienst gekomen op 1 januari 2020 als schadebehandelaar zakelijk multi-branche. Dit was het gevolg van de overname door Klap van J&H Verzekeringen. Een turbulent begin, omdat vlak daarna de Coronapandemie begon. Hierdoor werden wij op de schadeafdeling geconfronteerd met grote zakelijke uitdagingen. Daarnaast waren ook het thuiswerken en de andere (overheids-)maatregelen voor iedereen ingrijpend. Mijn inwerkperiode ging dan ook grotendeels via Zoom en de telefoon.

2. Wat doe je precies bij Klap als specialist schade en teamcoach?
Als schadebehandelaar ben ik de ‘spin in het web’ tussen klant, verzekeraars, experts, belangenbehartigers, tegenpartijen et cetera. Natuurlijk ligt de prioriteit bij de klant die geconfronteerd wordt met een schade, waarbij het mijn taak is zoveel mogelijk duidelijkheid en support te geven. Ik geef toelichting waar nodig, bewaak de voortgang van het schadetraject en overleg met diverse partijen om uiteindelijk tot een goede schadeafwikkeling voor onze klant te komen. Natuurlijk ontkom ik er ook niet aan om af en toe klanten te moeten uit leggen waarom een schade niet onder de dekking valt, waarbij ik altijd probeer zoveel mogelijk duidelijkheid te geven.

Als teamcoach zorg ik ervoor dat mijn collega schade-behandelaren op een goede wijze en in een prettig team hun werk kunnen doen. Daarbij ondersteun ik hen in hun werkwijze en kennis van de markt, kijk ik mee met lastige claims en ben ik altijd bereikbaar voor overleg in bepaalde situaties, zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak. Vooral ben ik daarbij gericht op het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling door iedereen uit mijn team zelf uitdagingen aan te laten gaan.

3. Wat is het dat jouw werk zo leuk maakt?
De diversiteit! Geen klant of schade is hetzelfde. Aan het begin van een werkdag weet je niet welke schademeldingen er binnen gaan komen. Ik krijg nog steeds met schades te maken waarbij de oorzaken en/of omstandigheden weer anders zijn dan waar ik mee bekend ben. Doordat ik steeds opnieuw wordt uitgedaagd om ook dan in oplossingen te denken is iedere dag verschillend. Het is fijn als de klant na de schadeafwikkeling aangeeft blij te zijn via Klap verzekerd te zijn. Daarnaast is het zijn van teamcoach van een goed functionerend schadeteam, een mooie aanvulling. Ik vind de interactie tussen mij, het team, maar ook de mensen buiten het team een mooie aanvulling op mijn dagelijkse werkzaamheden.

4. Wat was voor jou in 2022 een hoogtepunt of heeft indruk op je gemaakt, en waarom?
Er zijn nog steeds schades die bij mij een diepe indruk achter laten. Een grote bedrijfsbrand of een hele nare letselschade blijven mij altijd wel enige tijd bij. De schades als gevolg van de stormen Dudley, Eunice en Franklin waren een dieptepunt in het schadejaar 2022 maar de wijze waarop ons team deze turbulente periode heeft aangepakt is iets waar ik als teamcoach trots op ben.

5. Waar ligt komend jaar voor jou de grootste zakelijke uitdaging?
Dat zijn er eigenlijk twee;
Natuurlijk vinden we het belangrijk dat nieuwe klanten uit een overname het gevoel hebben dat zij, zeker bij een schade, ook bij Klap in goede handen zijn. Soms is er extra inspanning nodig zodat deze klanten ervaren dat ook de schadebehandeling binnen Klap goed geregeld is. Door de oorlog in Oekraïne zijn grondstoffen duurder geworden. Klanten met schades aan bijvoorbeeld opstal en/of inventaris worden daar ook zeker mee geconfronteerd, en daardoor wij ook. Daarnaast zijn vaklieden schaars waardoor het belangrijk is om nog meer toezicht te houden op een snelle en adequate schadeafwikkeling.