Nieuws

5 vragen aan: Alexia Jagers


De collega’s van Klap vormen een hecht team en maken dagelijks veel mee. Zo helpen zij elke dag weer bestaande en nieuwe klanten met al hun verzekeringsvragen en schade afwikkelingen. Dit doen zij met groot enthousiasme en passie en ze halen alles uit de kast om iedere klant zo goed mogelijk te bedienen. Wij stellen onze collega’s graag aan u voor en vragen hen het hemd van het lijf!

Deze keer: Alexia Jagers – Specialist Brand bij Klap.

1. Sinds wanneer werk je bij Klap Verzekeringsmakelaar?

Het gaat snel. Met ingang van 1 februari 2018 ben ik werkzaam bij Klap. Dus dat is nu al weer vijf jaar. Deze jaren zijn omgevlogen.

2. Wat doe je precies bij Klap, wat doet een Specialist Brand?

Ik help bedrijven met complexere risico’s en verzekeringsvraagstukken en ga samen met verzekerden en agenten op zoek naar passende oplossingen voor het beheersbaar en verzekerbaar houden van risico’s om bedrijven en hun continuïteit te beschermen.

Voor de grotere of complexere brandrisico’s komen wij als oplossing veelal uit bij de assurantiebeurs. Met het plaatsen van brandrisico’s op de assurantiebeurs is er sprake van verschillende verzekeraars die wij bereid vinden om in te tekenen op een branddekking. Doet zich een schadevoorval voor, dan wordt de schadelast door deze verzekeraars gezamenlijk gedragen.

Door mijn ervaring en kennis van de markt, weet ik precies welke partijen ik kan benaderen voor een bedrijf met de vraag of zij de brandrisico’s voor een bepaald dekkingspercentage willen afdekken en zich willen aansluiten bij mijn voorstel tot dekking. Het doel van mijn zoektocht is om de best passende dekking te realiseren (met een 100% dekking, voltekening).

3. Waar ligt dit jaar voor jou de grootste zakelijke uitdaging?

Er is nog steeds sprake van een harde markt. Premies, eigen risico’s en/of voorwaarden zijn aangepast in het nadeel van verzekerden. De resultaten van verzekeraars staan onder druk. Dit komt door hogere schadebedragen vanwege grote branden en extremere weersinvloeden. Dit laatste hebben wij allemaal de laatste jaren kunnen ondervinden. Denk aan de stormen Dudley, Eunice en Franklin in 2022 en storm Poly in 2023. Niet alleen het klimaat zorgt voor een toename van de schadelast, maar ook technologische ontwikkelingen dragen hieraan bij. De plaatsing van zonnepanelen zorgt voor brandgevaar bij het aanleggen, gebruik en het onderhoud. De risico’s rondom de toepassing van Lithiumbatterijen neemt de afgelopen jaren toe en hiermee ook het aantal brandincidenten.

Verzekeraars zijn zeer kritisch met betrekking tot de risico’s die zij accepteren. Het aantal verzekeraars neemt af en het effect hiervan is dat er minder te kiezen valt. De grootste uitdagingen liggen in het verkrijgen van capaciteit en het regelen van dekking, en dan bij voorkeur ook nog eens een 100% dekking, voor met name de bedrijven actief in de voedingsindustrie, houtbewerking en kunststofverwerking.

4. Welke ervaring in of tijdens je werk heeft veel indruk op je gemaakt?

Een gesprek met een samenwerkingspartner bracht mij terug naar een mooi behaald resultaat van een aantal jaren terug. Het regelen van dekking ten behoeve van een aantal failliet gegane medische instellingen. De zoektocht naar dekking was lang en intensief. Door mijn gedrevenheid, onuitputtelijke inzet en enthousiasme is het mij gelukt om een aantal partijen hun maatschappelijke verantwoording te laten nemen en dekking te verlenen. Toen zijn op de laatste dag van het jaar alle formaliteiten van dekking per 1 januari nog geregeld.

Kijk ik naar recentere ervaringen, dan ben ik trots op de verlenging van een aantal brandpolissen waarbij geen tijdige en complete opvolging was gegeven aan gestelde preventiemaatregelen. Mijn intensieve begeleiding en vasthoudendheid hebben zijn vruchten afgeworpen.

5. Wat maakt jouw werk zo leuk?

Ik heb een fantastisch beroep. Geen dag is hetzelfde. Elk bedrijf en situatie is uniek. Elke dag heb ik mooie contacten met collega’s, bedrijven, verzekerden en verzekeraars. Ik word blij als mijn contacten blij zijn en als ik mijn kennis en ervaring volledig kan benutten om tot creatieve oplossingen te komen en relaties persoonlijke service op maat te bieden.