Zeker van je zaak!

Je werkt als freelancer via Now Boarding4all, en dat heeft veel voordelen: je bent eigen baas en je hebt veel vrijheid. Eén van die dingen is het afsluiten van verzekeringen.

Dek je in tegen schadeclaims

Eén van de risico’s die je loopt is het veroorzaken van schade tijdens je werk. Als je schade toebrengt aan anderen of aan eigendommen van anderen kan je daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dek je jezelf in tegen de financiële gevolgen van schadeclaims.

Klap heeft speciaal voor freelancers die werken via Now Boarding4all een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering samengesteld.

Let op: voor het afsluiten van deze verzekeringen moet je een btw-nummer hebben.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering via Klap

Als je schade toebrengt aan anderen of aan eigendommen van anderen kan je daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dek je jezelf in tegen de financiële gevolgen van schadeclaims.

 • Deze verzekering biedt alleen dekking voor de klussen die je via Now Boarding4all werkt (inclusief de bijbehorende gedragingen).
 • Je betaalt €125 per jaar, excl. assurantiebelasting.
 • Je sluit de verzekering voor tenminste een jaar af.
 • Je eigen risico is €125 per schadegeval.
 • De maximale uitkering is €2.500.000 per gebeurtenis met een maximum van €5.000.000 per jaar.
 • De aansprakelijkheidsverzekering van Klap is overal ter wereld geldig (behalve in de VS en Canada).

Deze verzekering wordt aangeboden door Klap. Lees hier de polisvoorwaarden

Welke klussen zijn verzekerd?

Horeca, catering & events

 • Allround horeca
 • Barista
 • Bartender
 • Bediening
 • Host
 • Garderobe
 • Kassa
 • Keukenhulp
 • Kok
 • Spoelkeuken
 • Cateringmedewerker

Overige functies

 • Schoonmaken (interieurreiniging)
 • Verkeersregelaar

Wat is niet verzekerd?

 • Schade door opzet
 • Schade door motorvoertuigen
 • Schade aan je eigen spullen
 • Zuivere vermogensschade
 • Milieuschade
 • Spullen onder opzicht
 • Schade door het geven van verkeerd advies

Sluit vandaag nog een
aansprakelijkheidsverzekering af


  Slotvragen

  Heeft een verzekeringsmaatschappij u of een persoon wiens belang mede is gedekt bij het sluiten van deze verzekering(en) in de afgelopen 96 maanden een verzekering opgezegd, geweigerd of tegen beperkende voorwaarden of verhoogde premie geaccepteerd dan wel voortgezet?

  Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:
  - diefstal, verduistering, bedrog, oplichting of valsheid in geschrifte;
  - vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven;
  - overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten?

  Heeft u dit jaar en/of in de afgelopen vijf jaar schade met betrekking tot de aangevraagde verzekeringen gehad?

  Heeft u nog informatie die voor de beoordeling van deze aanvraag voor de verzekeraar van belang kan zijn?


  Ik begrijp dat uitsluitend de werkzaamheden(inclusief de bijbehorende gedragingen) welke via
  NowBoarding4All zijn aangegaan onder deze dekking vallen. *


  * U bent ermee bekend dat de aangevraagde verzekering wordt gesloten op basis van de algemene voorwaarden. U verklaart dat u kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat u ermee akkoord gaat zet zij onderdeel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst